SPREMEMBE V UPRAVI

30. 9. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Gregor Pilgram pridobil dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave v zavarovalni družbi. Od 30. 9. 2019 dalje je tako Gregor Pilgram postal novi predsednik uprave družbe.  
 
Predmetna informacija je objavljena na spletni strani irske borze, in je dostopna prek naslednje povezave: https://direct.euronext.com/#/rispublication  

CHANGES IN MANAGEMENT BOARD

30/09/2019

Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., with its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia ("Adriatic Slovenica"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that Mr. Gregor Pilgram has received the authorisation by the Slovenian Insurance supervision Agency to perform function of a board member in the insurance company. As of 30 September 2019, Mr. Pilgram is the new Chairman of the Management Board.
 
This notice is published on the Irish Stock Exchange website at https://direct.euronext.com/#/rispublication