Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

11. 2. 2020
GENERALI zavarovalnica d. d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je izvedla 55. skupščino delničarjev, ki je potekala 11. 2. 2020, ob 13. uri, v prostorih notarke Nine Ferligoj na Kolodvorski ulici 2, Koper. 

Na seji so bili sprejeti vsi sklepi, ki so bili predlagani delničarju s sklicem skupščine z dne 31. 1. 2020, dostopnim prek naslednje povezave

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.
 

Notice of adopted resolutions of General Shareholders' Meeting

11 February 2020
GENERALI zavarovalnica d. d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, announces that the Company's 55th General Shareholders’ Meeting was held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Republic of Slovenia, on 11 February 2020 at 1 PM.

All resolutions, as put to shareholders of the Company in the convocation dated 31 January 2020, available on the Company's website were approved.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.