Nova članica uprave

2. 3. 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Katarina Guzej z 2. 3. 2020 postala članica uprave.

Katarino Guzej je nadzorni svet imenoval na seji dne 14. 10. 2019, dne 2. 3. 2020 pa je prejela dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice. 

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.
 

New Member of the Management Board

2 March 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that Mrs. Katarina Guzej became a Member of the Management Board as of 2 March 2020.

The Supervisory Board has appointed Mrs. Katarina Guzej at its meeting on 14 October 2019, and on 2 March 2020, she was granted the authorisation by the Slovenian Insurance supervision Agency to perform function of a board member in the insurance company.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.