Letna poročila GENERALI ZAVAROVALNICE D. D. 

POROČILA O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU GEnerali zavarovalnice d. D.

V okviru ureditve direktive Solventnost II so zavarovalnice in pozavarovalnice predmet širšega pregleda kapitalskih zahtev, ki so namenjene podrobnejšemu razkritju finančnega položaja, poslovnega profila in strategije upravljanja s tveganji družbe.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju (SFCR: angl. Solvency and financial condition report) je eden od dokumentov, pripravljenih na letni ravni.

poročila adriatic slovenica d. d.

ARHIV POROČIL ADRIATICA SLOVENICE D. D.