Letna poročila

Letna poročila GENERALI zavarovalnice d.d.

Letno poročilo 2019 (Generali zavarovalnica d.d.)

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo 2019 (Adriatic Slovenica d.d.)

Letno poročilo 2018 (Generali zavarovalnica d.d.)

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo (Adriatic Slovenica d.d.)

Letno poročilo 2017 (Generali zavarovalnica d.d.)

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo (Adriatic Slovenica d.d.)

Letno poročilo 2016 (Generali zavarovalnica d.d.)

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo 2016 (Adriatic Slovenica d.d.)

Letno poročilo 2015 (Generali zavarovalnica d.d.)

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo 2015 (Adriatic Slovenica d.d.)

Letno poročilo 2014 (Generali zavarovalnica d.d.)

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo 2014 (Adriatic Slovenica d.d.)

Poročila o solventnosti in finančnem položaju GENERALI zavarovalnice d.d.

V okviru ureditve direktive Solventnost II so zavarovalnice in pozavarovalnice predmet širšega pregleda kapitalskih zahtev, ki so namenjene podrobnejšemu razkritju finančnega položaja, poslovnega profila in strategije upravljanja s tveganji družbe.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju (SFCR: angl. Solvency and financial condition report) je eden od dokumentov, pripravljenih na letni ravni.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju - SFCR 2023