Pretekla življenjska zavarovanja

Seznam zavarovanj po abecednem vrstnem redu od A do vključno F

Aktivna renta AS je življenjsko zavarovanje z izplačilom rente za dogovorjeno obdobje, vezano na enote izbrane naložbe iz ponudbe zavarovalnice. Ob izteku varčevalnega obdobja (obdobja, v katerem se plačuje premija) se za dogovorjeno rentno obdobje izplačuje renta, ki je sestavljena iz zajamčenega in aktivnega dela.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE 

e-FONDPOLICA je življenjsko zavarovanje, vezano na vzajemne sklade, sklenjeno prek interneta. Ob izteku se izplača vrednost premoženja. Če zavarovana oseba umre v prvih treh letih trajanja zavarovanja, se izplača vplačana premija oziroma vrednost premoženja, če je ta višja; če pa umre po treh letih trajanja zavarovanja, se izplača zavarovalna vsota za primer smrti oziroma vrednost premoženja, če je ta višja. Če zavarovana oseba umre zaradi nezgode, se izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer smrti oziroma vrednost premoženja, če je ta višja, in to že od prvega dne začetka zavarovanja.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

FONDGARANT je oblika življenjskega zavarovanja za primer smrti in doživetja, vezanega na vzajemne sklade in z garancijo. V primeru smrti zavarovanca se izplača zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti, povečana za vrednost premoženja. Ob izteku zavarovanja pa se izplača zajamčena zavarovalna vsota za primer doživetja, povečana za vrednost premoženja. 

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

FONDMAX je oblika življenjskega zavarovanja, vezanega na vlaganje v tuje vzajemne sklade. Zavarovana oseba z zavarovanjem poskrbi za socialno varnost sebe in svojih najbližjih. Fondmax zavarovani osebi omogoča, da z udeležbo na donosih romunskega vzajemnega sklada KD Maximus oplemeniti vrednost svojega premoženja. 

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondpolica DIRIGENT je življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja, ki omogoča davčno ugodno plemenitenje privarčevanih sredstev. Gre za edinstveno storitev na našem trgu, ki aktivno upravlja naložbe s ciljem, da doseže optimalen donos.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondpolica DRUŽINA omogoča finančno in socialno varnost družine z zajamčeno višino izplačila v primeru smrti zavarovane osebe in ponuja možnost priključitve dodatnih zavarovanj, s katerimi zagotavlja še dodatno varnost v nepredvidljivih situacijah.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondpolica EKSKLUZIV je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim plačilom premije. Zavarovanje je vezano na petnajstletni sestavljeni dolžniški vrednostni papir, izdan s strani BNP Arbitrage Issuance BV, ki je del bančne skupine BNP Paribas. Sestavljeni dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača najmanj 75 % skupne vsote plačanih čistih premij.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondpolica KLASIKA omogoča zavarovanje, ki ga odlikujejo vse značilnosti in prednosti naložbenih življenjskih zavarovanj, poleg tega pa so mu dodane najboljše lastnosti klasičnih življenjskih zavarovanj. Omogoča zajamčeni donos v višini najmanj 2,75 % letno in udeležbo v presežku, ki dodatno povečuje donosnost Zajamčenega paketa ter stabilno rast sredstev ne glede na nihanja na kapitalskih trgih.
 

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondpolica MAKS GARANT je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim plačilom premije, vezano na sestavljeni dolžniški vrednostni papir, z zapadlostjo ob izteku zavarovanja. Vključuje jamstvo za izplačilo skupne vsote vplačanih čistih premij ob zapadlosti, za katero jamči banka BNP Paribas.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondplica MAKS GARANT PLUS je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim ali enkratnim plačilom premije, vezano na 15-letni sestavljeni dolžniški vrednostni papir, z zapadlostjo ob doživetju zavarovanja. Sestavljeni dolžniški vrednostni papir ob doživetju zavarovanja poleg skupne vsote plačanih čistih premij izplača tudi donos indeksa New Frontier. Ko indeks doseže nivo zaklepanja, se donos zaklene in indeks ima ob doživetju zavarovanja vsaj tolikšno vrednost.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE in KLIKNITE

Fondpolica PERSPEKTIVNIH VREDNOSTI je življenjsko zavarovanje, ki je namenjeno predvsem varčevanju v različnih naložbah, z dodatnim zavarovanjem za primer smrti in trajne invalidnosti pa poskrbite za socialno in finančno varnost vas in vaših najbližjih v primeru najhujšega.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondpolica PODJETNIK je življenjsko zavarovanje, s katerim zavarovana oseba poleg socialne varnosti svojih najbližjih v primeru najhujšega poskrbi tudi za dodatno pokojnino. Prihodnost nam prinaša daljšo delovno dobo, dvig starostne meje in predvsem nižjo pokojnino, kot jo prejemajo današnji upokojenci.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Z mesečnim plačevanjem premije v Fondpolico POTENCIAL se vaša sredstva plemenitijo tako, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja. To pomeni, da se bo ob izteku zavarovanja na vsako plačano premijo izplačal donos, ki ga bo Dinamični indeks surovin ustvaril v petnajstih letih.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondpolica POTENCIAL PLUS je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Z mesečnim plačevanjem premije v Fondpolico POTENCIAL PLUS se  vaša sredstva plemenitijo tako, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja, ne pa da se plačuje v 180-ih mesečnih obrokih. Dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača vsaj 90 % skupne vsote sredstev za investiranje, če so plačane vse zapadle premije.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondpolica RENTA GARANT je življenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, vezano na sestavljeni dolžniški vrednostni papir, in z zajamčenim izplačilom letne rente. Za zajamčeno izplačilo letne rente jamči Deutsche Bank AG.

Fondpolica SOLIST je življenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, vezano na vrednost enote premoženja kritnega sklada Aktivni naložbeni paket. Kritni sklad Aktivni naložbeni paket nalaga sredstva pretežno v delniške investicijske sklade, pri tem pa dosega geografsko razpršenost s poudarkom na razvijajočih se trgih. Z enkratnim zneskom od 1.000 EUR naprej si lahko zagotovite donosno plemenitenje vaših sredstev. 

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondpolica TREND je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim plačilom premije, ki svoje naložbe usmerja na najbolj perspektivne gospodarske trge na svetu v obdobjih, ko je trend rasti na teh delniških trgih najbolj izrazit. Ko jakost trenda rasti na trgih v razvoju popušča, se naložbe preusmerjajo v bolj stabilne državne obveznice. Na ta način se naložba odziva na ciklična gibanja na kapitalskih trgih. Zavarovanje je vezano na petnajstletni sestavljeni dolžniški vrednostni papir, izdan s strani BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, ki je del bančne skupine BNP Paribas.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondpolica TREND PLUS je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim plačilom premije, ki svoje naložbe usmerja na najbolj perspektivne gospodarske trge na svetu v obdobjih, ko je trend rasti na teh delniških trgih najbolj izrazit. Ko jakost trenda rasti na trgih v razvoju popušča, se naložbe preusmerjajo v bolj stabilne državne obveznice. Na ta način se naložba odziva na ciklična gibanja na kapitalskih trgih. Zavarovanje je vezano na petnajstletni dolžniški vrednostni papir, izdan s strani BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, ki je del bančne skupine BNP Paribas.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondpolica VIRTUOZ je življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja in enkratnim plačilom premije, vezano na vrednosti enote premoženja kritnega sklada KD Vrhunski, katerega naložbeni cilj je doseganje dolgoročne kapitalske rasti. Poleg tega življenjsko zavarovanje omogoča tudi davčno ugodno plemenitenje privarčevanih sredstev.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondpolica VIRTUOZ 2013 je življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja in enkratnim plačilom premije, vezano na vrednost enote premoženja kritnega sklada KD Vrhunski, katerega naložbeni cilj je doseganje dolgoročne kapitalske rasti. Poleg tega življenjsko zavarovanje omogoča tudi davčno ugodno plemenitenje privarčevanih sredstev.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Fondpolica VIRTUOZ PLUS je življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja in enkratnim plačilom premije, vezano na vrednosti enote premoženja kritnega sklada KD Vrhunski, katerega naložbeni cilj je doseganje dolgoročne kapitalske rasti. Poleg tega življenjsko zavarovanje omogoča tudi davčno ugodno plemenitenje privarčevanih sredstev.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

FONDPOLICA Wellness je življenjsko zavarovanje, vezano na investicijske sklade/pakete. Ponuja posebno ugodnost, saj pomaga pri premagovanju vsakdanjega stresa ter zagotavlja pot do zdravega duha in telesa. Ob sklenitvi FONDPOLICE Wellness z mesečno premijo 250 EUR ali več je zavarovana oseba upravičena do preventivne storitve, ki obsega preventivni zdravniški pregled ali wellness storitev v Grand hotelu PALACE v Portorožu. Do te ugodnosti je zavarovana oseba upravičena po dveh letih trajanja zavarovanja in nato vsakih pet let trajanja zavarovanja.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Ste izgubili zavarovalne pogoje?

Pišite nam na info.si@generali.com ali nas pokličite na brezplačno številko 080 70 77. Z veseljem vam bomo pomagali.