NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

31.01.2024 | 7 min branja | Življenje

Kako privarčevati dovolj denarja za otrokov študij?

Dečka uživata v igrivem otroštvu medtem ko so starši poskrbeli za njuno finančno varnost.

Preživljanje brezskrbnih trenutkov otroštva z malčkom je eno izmed najlepših in najpomembnejših obdobij vsakega starša. Pa vendarle čas mineva hitro in malček še prehitro zraste v najstnika in še hitreje v študenta.

Kljub "brezplačnemu študiju" terjajo študentska leta precej financ celo v Sloveniji, kaj šele, če se študent odloči za tujo univerzo. Poleg tega pa študentje radi tudi s potovanji širijo svoja obzorja. Boste svojemu bodočemu študentu lahko pomagali pri teh podvigih?

 

Nasvet zastopnika

»Rojstvo otroka vsekakor predstavlja pomembno prelomnico v življenju posameznika. Kar naenkrat moje življenje ni več zgolj moje, ampak je od njega sedaj odvisno še eno, majhno življenjce. S starševstvom se prioritete posameznika hitro spremenijo in še kako pomembno je, da vsaj takrat, če nismo že prej, poskrbimo za socialno varnost sebe in svoje družine, sebi in svojim otrokom pa na dolgi rok zagotovimo dodatno ekonomsko stabilnost.«

Sebastijan Vovk, zavarovalni zastopnik, ki staršem iz programa Za srečen začetek pomaga zagotavljati varno prihodnost

 

"Brezplačni študij" v Sloveniji

Javne univerze in visokošolski zavodi v Sloveniji so danes še vedno brezplačni, oziroma je za vpis v posamezni letnik potreben le manjši znesek. To je uradna slika, ki jo poznajo starši, preden se njihov otrok sreča s prvimi študijskimi obveznostmi.

Stroški najema študentskega stanovanja ali sobe

Študentje, ki ne bivajo v kraju študija, se pogosto odločajo za najem sobe ali stanovanja. Dolge vožnje so sicer za študente, ki imajo študijske obveznosti ves dan, lahko močno obremenjujoče, ovirajo pa tudi študentovo družabno življenje.

A v javnih zavodih je subvencioniranih sob precej manj, kot je čakajočih, zato se mnogi odločajo za nesubvencionirano nastanitev ali celo komercialni najem, ki pa prinaša vse višje stroške. Tudi če študent ob študiju dela, taki stroški bremenijo tudi starše, torej družinski proračun.

Dodatni stroški tekom študija

A mnogi študentje iz letnika v letnik spoznavajo, da študij prinaša še številne dodatne stroške: od literature, opreme, ekskurzij ... Če študent želi izkoristiti vse priložnosti za usvajanje potrebnega znanja, ki jih študij ponuja, ima hitro precej visoke stroške. Že več let študentje opozarjajo celo, da brez dodatnih sredstev študija ne morejo zaključiti.

Poleg najemnine, bo vsak študent potreboval še mesečno vozovnico za vlak ali avtobus, proračun za prehrano, tekoče stroške in seveda žepnino.

 

Študij v tujini

Stroški se še bistveno povečajo, če se talentirani in ambiciozni študent odloči za študij v tujini. Odlične ocene sicer pomagajo, ko se študent poteguje za mesto na tujem študijskem programu, morda celo na eni od prestižnih univerz, a strošek šolanja, selitve in bivanja še vedno ostaja in je lahko zelo visok.

V primeru, ko družina ne zmore pokriti teh stroškov in študent ne pridobi štipendije izbrane univerze (kjer je običajno močna konkurenca z vsega sveta), se bo prisiljen odločiti za cenejšo univerzo, morda državo, kjer študij ni plačljiv ali manjše mesto z nižjimi najemninami.

 

Poznate strošek študentskih let?

V času študija so povprečni mesečni stroški študenta že danes 250 EUR, kar v petih letih znese kar 15.000 EUR. Žal so že danes štipendije precej redke, šolanje pa že na brezplačnih fakultetah spremljajo stroški. Vse več je tudi plačljivih študijskih programov, zato je pomembno, da na otrokovo prihodnost pomislite že danes in za kritje vseh študentskih stroškov privarčujete dovolj denarja.

Državna štipendija prenizka za vse stroške

Študentje in dijaki se lahko potegujejo za državno štipendijo - število prejemnikov slednje je med leti 2010 in 2021 tudi zraslo, a hkrati se je znesek prejete mesečne štipendije znižal. Če je bila povprečna mesečna štipendija študentov in dijakov v letu 2010 159 evrov, je bila leta 2021 le še 112 evrov.

Država sicer razpisuje tudi štipendije za študijske obveznosti v tujini, ki so višje od običajnih.

 

Varčujte za otrokovo prihodnost

Poleg vse ljubezni, veselja in novih spoznanj, ki jih prinese otrok, se morate zavedati, da otrok prinese tudi stroške. Starši mu boste v vsakem trenutku želali omogočiti najboljše, da bo lahko v polni meri razvijal svoje potenciale. Poleg študija, doma ali v tujini, bo otrok morda želal razvijati umetniški potencial, morda ga bo mikalo tudi raziskovanje sveta - vse to stane.

Deček se uči računanja - simbolna fotografija za otrokove rastoče potrebe v času šolanja

 

Kdaj začeti varčevati?

Zagata varčevanja je v tem, da nikoli ni lahko in nikoli ni najbolj primeren trenutek. Verjetno boste - sploh v začetku, pogrešali vsoto, ki jo boste namenili varčevanju, a sčasoma se boste privadili. Manjši kot bo ta odtegljaj, lažje se bo privaditi. Najmanjši pa bo, če se boste varčevanja lotili danes. Ne jutri, ne naslednje leto.

Ravno čas je vaš največji zaveznik - dlje, kot boste varčevali, manjši bodo zneski, ki jih boste morali mesečno "dati na stran". S smotrnim ravnanjem pa se lahko privarčevani zneski v času varčevanja še dodatno plemenitijo in vam tako pomagajo do višjega cilja.

Čeprav se vam morda ob rojstvu otroka zdi pot do njegovega študija še dolga, je priporočljivo, da z varčevanjem začnete že ob rojstvu, lahko pa tudi, ko ste v veselem pričakovanju. Prej, ko boste začeli, manjši zneski bodo potrebni, da boste dosegli zastavljen cilj. V 18-ih letih, ko večina začenja svoje študijsko obdobje, se bo nabralo dovolj denarja za izplačevanje mesečne štipendije.

👉  Kako upravljati proračun, da vam bo ostal denar tudi za varčevanje? Preverite nasvet!

 

Kako varčevati, da vas ne zanese?

Finančnih instrumentov, s katerimi lahko varčujete, je kar nekaj, a prvi korak in najpomembnejša zaveza, ki jo morate dati, je, da boste varčevali redno. Vsak mesec boste za varčevanje namenili npr. 40 evrov. To naj bo železno pravilo, ki ga lahko zlomijo le najbolj življenje ogrožajoče situacije. Seveda pa lahko prihranite več, če vam stanje to omogoča (npr. ste dobili višjo plačo ali dodatek).

Najlažje bo, da boste na banki odprli trajnik, ki vas bo razbremenil skrbi za vsakokratno mesečno plačilo varčevalnega zneska. Pomembno pa je, da imate za varčevanje izdelan pravilen varčevalni načrt, s katerim boste dosegli zastavljen cilj.

Trik: Če boste vsakodnevne nakupe zaokroževali navzgor, lahko mimogrede prihranite veliko več, kot si predstavljate. Za to lahko uporabite "staromodni" način in dejansko drobiž mečete v svoj stari hranilnik, lahko pa uporabite moderne aplikacije za plačevanje, ki omogočajo da se "drobiž" do zaokroženega zneska pretaka na varčevalni račun (npr. Revolut).

K varčevanju spodbudite tudi sorodnike

Spodbudite k varčevanju tudi babice, dedke in ostale sorodnike, ki otrokom radi kupujejo številna darila za rojstne dneve in praznike. Del denarja, ki bi ga sicer porabili za darila, lahko namenijo za otrokovo štipendijo ali pa jih spodbudite, da otroku podarijo kakšno doživetje, ki bi ga sicer kupili vi, vi pa denar namenite varčevanju.

👉  Ko je dovolj star, naučite varčevati tudi otroka.

 

Kje in koliko varčevati za otrokov študij in prihodnost?

Če je prvo pravilo redno varčevanje, je pomembno, da izberete tudi način, ki vam bo to zavezo pomagal izpolnjevati. Predlagamo tri možnosti.

1. Naložbeno varčevanje z življenjskim zavarovanjem

Pri zavarovalnici Generali lahko izberete tudi naložbeno zavarovanje. Zavarovanje sklene starš, ki vanj tudi mesečno vplačuje. Sredstva bodo lahko avtomatično prehajala med različnimi naložbami, ki zagotavljajo optimalne donose ob ustrezni varnosti naložbe - tudi tu je pomembno: prej, kot boste začeli, več lahko privarčujete.

Nasvet zastopnika

»Varčevanje v obliki življenjskega zavarovanja hkrati omogoča tako socialno varnost kot ekonomsko stabilnost in je obenem z davčno-dohodninskega vidika še zmeraj ena izmed najbolj optimalnih rešitev. Centri za socialno delo teh sredstev ne upoštevajo pri izračunu otroškega dodatka ali subvencije vrtca.«

Dragan Mikić, zavarovalni zastopnik, ki staršem iz programa Za srečen začetek pomaga zagotavljati varno prihodnost

Ker gre za zavarovanje, je starš hkrati tudi zavarovan za primer smrti. Po preteku določenega obdobja se starš lahko odloči za enkratno izplačilo (na primer da otroku pomaga z nakupom stanovanja ali avta) ali sredstva prenese na rentno zavarovanje in za upravičenca za prejemanje rente določi svojega otroka, ki nato mesečno prejema štipendijo.

Informativni izračun za naložbeno zavarovanje MOJ ŽIVLJENSJKI BONUS

  Odkupna vrednost (donosnost 1,8 %) Odkupna vrednost (donosnost 3,8 %) Odkupna vrednost (donosnost 5,8 %)

Informativni izračun odkupne vrednosti po 18 letih plačevanja premije

10.719,62 EUR

12.556,25 EUR

14.792,06 EUR

Informativni izračun po 18 letih varčevanja za mesečno štipendijo za 3 leta*

278,68 EUR

326,43 EUR

384,56 EUR

Informativni izračun prikazuje predvideno odkupno vrednost pri treh različnih donosnostih za osebo, staro 30 let, z mesečno premijo 40 EUR (z vključeno indeksacijo premije v višini 3 % letno), dobo plačevanja 18 let in izbrano Aktivno naložbo. Zavarovalna vsota je enaka stanju na naložbenem računu, povišanem za 2.500 EUR. Prikaz služi le za okvirno ilustracijo gibanja vrednosti, medtem ko so dejanske prihodnje donosnosti v posameznih letih lahko višje ali pa nižje od predvidenih. GENERALI zavarovalnica d.d. ne jamči za bodoči donos, saj je le-ta odvisen od gibanja vrednosti enote naložbe v prihodnosti. V informativnem izračunu so upoštevani predvideni bonusi, kot je določeno v pogojih 01-ŽMB-01/20. Oglejte si tudi dokument s ključnimi informacijami za naložbeno zavarovanje.
*Višina štipendije je informativna in bo odvisna od donosnosti naložbe in rentnega produkta, ki bo v veljavi ob izplačilu.

 

2. Depozit. Način varčevanja, pri katerem morate že v začetku imeti privarčevan nek znesek, niso pa potrebna dodatna vplačila – primeren je predvsem, če npr. ob rojstvu otrok v dar od sorodnikov dobi denar oziroma če lahko za otroka privarčujete kakšno zapuščino. Čas varčevanja izberete glede na to, kdaj menite, da boste denar potrebovali.

Če izhodiščnega zneska nimate, boste najprej eno leto varčevali npr. na varčevalnem računu in se nato odločili, za koliko časa in kje boste vezali denar v depozit.

 

3. Varčevalni račun s trajnikom. Najbolj osnovni način je varčevalni račun, kamor boste s pomočjo trajnika vsak mesec brez izjeme nakazali vnaprej določen znesek. Ta oblika varčevanja je hkrati zavezujoča, zato pa tudi najbolj nevarna, da boste na varčevanje pozabili.

Denar se sicer ne bo bistveno plemenitil, je pa praktično vedno dostopen, kar pomeni, da vas bo tudi mamil, da ga zapravite. Če ste finančno disciplinirani, lahko konec meseca preverite stanje na svojem osebnem računu in na varčevalnega nakažete več kot predvideno. Na isti varčevalni račun lahko nakazujeta oba starša, npr. vsak po 20 evrov.

 

Najboljše zavarovanje je vaše ravnanje

Varčevanje je najboljši način, da boste svojemu otroku lahko omogočili več, ko bo sredstva res potreboval. Saj veste: »majhni otroci – majhne skrbi, veliki otroci – velike skrbi«. Prvi korak naredite že danes, z varčevalno možnostjo, ki vam je najbolj dostopna. Vaš otrok vam bo hvaležen.

 

 

Morda vas zanima tudi:
Izpoved o poporodni depresiji in kako jo prepoznati
Kako se lotiti pisanja vaše prve oporoke
Kakšna zavarovanja potrebujete, ko dobite dojenčka
Kako pustiti službo in postati samozaposlena mamica
Kaj mora študent urediti, preden se odpravi na študij v tujino

 

 

Želite prejemati koristne vsebine in dojenčku zagotoviti štipendijo?

Prijavite se za prejemanje mesečnih video vsebin in priročnikov in sodelujte v žrebanju za 5-letno štipendijo.

Prijavite se