Paket Dom – zavarovanje nepremičnine in opreme v njej

Dom je veliko več kot le lepo stanovanje ali velika hiša. Dom je varno zavetje za vas in vaše najbližje. Z zavarovanjem nepremičnine in opreme v njej poskrbite za brezskrbnost vsak dan.

Želim nasvet

Prednosti zavarovanja Paket Dom

Preprosta sklenitev

Pri zastopniku, po telefonu ali v poslovalnici

Prilagodljiva kritja

3 paketi, ki jih prilagodimo vašim potrebam

24-urna pomoč obrtnika

S sklenitvijo domske asistence

Dodatna zavarovanja

Družinsko nezgodno zavarovanje, odgovornost zasebnika …

Največ nam pomeni zadovoljstvo naših strank

Zavarovanje stanovanjskih nepremičnin

Izbirate lahko med tremi paketi - Osnovnim, Ekskluzivnim in Premium, ki se razlikujejo po obsegu kritij. Izbrane pakete lahko razširite s posameznimi dodatnimi zavarovanji, kot so strojelomno zavarovanje instalacij, plavalnih bazenov na prostem ali sončne elektrarne za samooskrbo na vaši hiši ali pomožnem objektu. Vse pakete lahko dodatno razširite za nevarnost potresa.

V zavarovanje lahko vključite tudi domsko asistenco, odgovornost zasebnika, pravno zaščito, družinsko nezgodno zavarovanje in druga kritja glede na izbran paket.

Pri zavarovanju hiše, zavarovanju stanovanja ali druge stanovanjske nepremičnine, lahko izbirate med spodnjimi paketi kritij.

Osnovni paket krije škodo na vaših nepremičninah v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požar,
 • eksplozija,
 • neposredni udar strele,
 • padec zračnega plovila ali dela plovila,
 • udarec zavarovančevega motornega vozila,
 • manifestacije, demonstracije,
 • vihar,
 • toča.

Osnovni paket lahko dodatno razširite še za nevarnosti loma stekel in izliva vode.

Paketa Ekskluzivni in Premium tako poleg zgoraj naštetih nevarnosti vključujeta še:

 • posredni udar strele na instalacijah,
 • udarec tujega motornega vozila,
 • vandalizem,
 • izginotje posameznih delov stavbe,
 • teža snega,
 • vdor meteorne vode s streh,
 • poplava, hudournik, visoka in talna voda,
 • snežni plaz,
 • zemeljski plaz, padec kamenja ali skal,
 • padec drevesa,
 • žled,
 • izliv vode,
 • iztek tekočin,
 • lom stekel.

Zavarovanje stanovanjskih premičnin

Izbirate lahko med tremi paketi - OsnovnimOsnovnim, Ekskluzivnim in Premium, ki se med seboj razlikujejo po obsegu zavarovalnih kritij. Vse pakete zavarovanja premičnin lahko dodatno razširite še za nevarnost potresa.

V zavarovanje lahko vključite tudi domsko asistenco, odgovornost zasebnika, pravno zaščito, družinsko nezgodno zavarovanje in druga kritja.

Osnovni paket krije škodo na vaših premičninah v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požar,
 • eksplozija,
 • neposredni udar strele,
 • padec zračnega plovila ali dela plovila,
 • udarec zavarovančevega motornega vozila,
 • manifestacije, demonstracije,
 • vihar,
 • toča.

Osnovni paket lahko dodatno razširite še za nevarnosti loma stekel, vlomne tatvine in izliva vode.

Ekskluzivni in Premium poleg zgoraj naštetih nevarnosti vključujeta še:

 • posredni udar strele,
 • udarec tujega motornega vozila,
 • teža snega,
 • vdor meteorne vode s streh,
 • poplava, hudournik, visoka in talna voda,
 • snežni plaz,
 • zemeljski plaz, padec kamenja ali skal,
 • padec drevesa,
 • žled,
 • izliv vode,
 • iztek tekočin,
 • vlomna tatvina,
 • lom stekel.

Potresno zavarovanje

Uradna statistika dokazuje, da se po številu in moči potresov Slovenija uvršča med potresno aktivnejša območja, zato razmislek o zavarovanju škode zaradi potresa ni odveč. Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, ki nastane:

 • neposredno zaradi delovanja potresa,
 • zaradi delovanja vseh zavarovanih nevarnosti in so nastale kot posledica potresa.

Potresno zavarovanje lahko zavaruje stanovanjske nepremičnine in premičnine, plavalni bazeni in naprave na prostem, nizke gradnje, sončne elektrarne za samooskrbo, pomožni objekti ter kmetijske nepremičnine. Potresno zavarovanje ni smiselno le ob zavarovanju hiše, pač pa tudi zavarovanju stanovanja.

 

Zavarovanje za požar

Zgodi se lahko mimogrede – dovolj je trenutek nepazljivosti pri kuhanju ali kratek stik v električni napravi ali na napeljavi. Škode, ki jih povzročijo požari, so običajno med največjimi.

Osnovne požarne nevarnosti (požar, eksplozija, neposredni udar strele, …) so krite v vseh treh paketih, Ekskluzivni in Premium paket pa vključujeta tudi kritje nekaterih dodatnih požarnih nevarnosti.

Z zastopnikom se lahko pogovorite, katera kritja so najbolj primerna za vašo nepremičnino.

 

Zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje odgovornosti zasebnika krije odgovornost zavarovanca iz naslova:

 • hišne in zemljiške posesti,
 • onesnaženja okolja (ekološke škode),
 • gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, do vrednosti projekta največ 20.000 EUR,
 • zasebnika,
 • imetništva malih hišnih živali (psi, mačke, ptice, živali v akvarijih in terarijih).

Zavarovanje lahko razširite tudi s kritjem odgovornost iz oddaje nepremičnine v najem in iz posesti konj.

 

Zavarovanje stanovanja, ki se oddaja v najem

Ste kupili stanovanje kot investicijo? Oddajate apartma preko Airbnb ali Bookinga? Morda pa v vaši garsonjeri biva mlad študentski par?

Z razširitvijo klasičnega zavarovanja stanovanja boste poskrbeli za to, da nepremičnina, ki je v vaši lasti in jo zaupate najemnikom, ne izgubi vrednosti zaradi škod, ki jih povzročijo najemniki ali drugi izredni dogodki. Nepremičnina bo zavarovana tako v času, ko je v najemu za nekaj dni ali za vse leto, kot tudi v času, ko se ne oddaja.

 • Izognili se boste tveganju, da vas namesto zaslužka, na katerega z oddajanjem nepremičnine računate, ne doletijo stroški.
 • Vaše premoženje, nad katerim imate v času najema zmanjšan nadzor, ne bo izgubljalo vrednosti zaradi škod, ki jo povzročijo najemniki.
 • Zaradi škodnega primera ne boste ob najemnino.

 • Škodo, ki nastane na stanovanju ali hiši, ki se oddaja.
 • Škodo, ki nastane na pohištvu, aparatih in ostali opremi nepremičnine, ki se oddaja in je v lasti zavarovanca.
 • Kritje škode, ki jo na nepremičnini, pohištvu in ostali stanovanjski opremi v vaši lasti, povzroči najemnik (tudi v primeru vandalizma).
 • Kritje izgube najemnine v primeru nastanka škodnega primera.
 • Kritje varstva pred odškodninskim zahtevkom, ki ga najemnik poda proti vam.
 • Kritje vseh klasičnih škodnih primerov - požar, eksplozija, vihar, toča, zemeljski plaz, izliv vode, škoda na ceveh, lom stekla in drugo.
 • Kritje stroškov zamenjave ključavnice zaradi vloma, ropa ali izgube ključev.

Zavarovanje kmetijskih nepremičnin in kmetijskih premičnin

Zavarujete lahko naslednje kmetijske nepremičnine:

 • gospodarska poslopja,
 • hlevi,
 • kozolci,
 • čebelnjaki,
 • plastenjaki in steklenjaki.

Zavarujete lahko naslednje kmetijske premičnine:

 • živali na kmetiji,
 • zaloge pridelkov in krmil,
 • seno, slama, koruznica in podobno,
 • kmetijska oprema,
 • stroji,
 • naprave,
 • traktorji in drugo mehanizacijo.

V osnovi so navedene nepremičnine in premičnine zavarovane v okviru Osnovnega paketa. Če je posebej dogovorjeno, pa se lahko zavarujejo tudi za nevarnosti Ekskluzivnega ali Premium kritja.

Ugodnosti

Zavarovanje Paket Dom in naložbeno zavarovanje FLEGMA/MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS

Izkoristite ugodnost, ki vam poleg kakovostnega domskega zavarovanja in naložbenega zavarovanja, omogoča bolj učinkovito varčevanje.
Ob sklenitvi zavarovanja Paket Dom za 10 let vam Generali vsako leto 25 % plačane letne premije na izbranih domskih zavarovanjih prenese na vašo polico naložbenega zavarovanja.

Pogovorite se z zastopnikom

Domska asistenca - Asistenca 24 ur na dan, 7 dni v tednu

Je počila vodovodna cev in vam je poplavilo stanovanje?
So vam vdrli v stanovanje in ga ne morete več varno zapreti ali zakleniti?
Vam je v močnem nalivu začela puščati streha?
Stanovanje, zaradi nujnega škodnega dogodka, začasno ni primerno za bivanje?
 
Z domsko asistenco ste lahko brez skrbi, za vse poskrbimo mi. Izbirate lahko med Osnovno, Maxi in Maxi Plus domsko asistenco.

Preberite več

Strela je zanetila požar

Peter živi z družino v srednje veliki hiši. V močni nevihti je strela udarila v streho hiše in zanetila požar, ki se je razširil na celo hišo. Škoda na hiši je bila velika, uničena je bila streha, zidne in talne obloge, električne instalacije ter predmeti v hiši.
Ker hiša ni bila več primerna za bivanje, se je morala Petrova družina začasno preseliti v nadomestno stanovanje.

Peter za zavarovanje hiše z zavarovalno vsoto 200.000 EUR in za stanovanjske premičnine z zavarovalno vsoto 35.000 EUR, letno plačuje 377,26 EUR oziroma 31,44 EUR na mesec.

 

 • Petrova družina ima urejeno zavarovanje Paket Dom (Ekskluzivni paket) in Maxi stanovanjsko asistenco
 • Družini so bili povrnjeni stroški v skupni vrednosti 154.000 EUR

Stroški

Stroški popravila

ostrešje, kritina, fasada, okna, parket, električne napeljave, beljenje

110.000 €
Stroški rušenja, čiščenja in odvoz zgorelin 9.500 €
Stroški uničenih premičnin

pohištvo, gospodinjski aparati, oblačila

30.000 €
Odvoz uničenih stanovanjskih premičnin 2.000 €
Stroški selitve in najemnine 2.500 €
SKUPAJ 154.000 €

Image

Zakaj je pametno imeti sklenjeno zavarovanje PaketDom?

 

Pogosta vprašanja

Vinkulacija pomeni, da prostovoljno omejite razpolaganje z vašimi pravicami, ki izhajajo iz vašega zavarovanja. Praviloma zato, ker je banka ob odobritvi kredita zahtevala, da nepremičnino zavarujete v primeru škode na nepremičnini pa bo banka prva, ki ji bo zavarovalnica ponudila izplačilo zavarovalnine – banka si tako lahko poplača vaše dolgove, ki jih imate iz kredita.

Če je na vaši polici potrebna vinkulacija, na to opozorite zavarovalnega zastopnika ob sklenitvi, obnovi ali kadarkoli v času trajanja zavarovanja. Po vpisu vinkulacije vam bomo izdali potrdilo o vinkulaciji, ki ga boste predložili vaši banki.

Če vas zanima več, preberite nasvet Kaj je vinkulacija pri zavarovanju hiše ali zavarovanju stanovanja?

Zavarovalna vsota je vrednost do katere je zavarovana nepremičnina.

Pomembno je, da zavarovalna vsota za vašo nepremičnino odraža njeno gradbeno vrednost in je usklajena z razmerami na trgu. Cene stanovanjske gradnje so se namreč na začetku leta 2022 v primerjavi z decembrom 2020 povišale za več kot 30 %.*

Pravilno določena zavarovalna vsota vam zagotavlja varnost, da boste ob nastali škodi to odpravili in svojo nepremičnino vrnili v prvotno stanje.

Zaradi naraščajočih cen gradbenih materialov in storitev lahko namreč pride do podzavarovanja.

Več o tem, kako določiti ustrezno zavarovalno vsoto in kaj pomeni, če zavarovalna vsota ni ustrezna, preberite v nasvetu Kakšna naj bo zavarovalna vsota za zavarovanje hiše ali stanovanja?

 

*Vir: Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, Gospodarska zbornica Slovenije, št. 1, marec 2022.

Podzavarovanje pomeni, da je zavarovalna vsota na vaši polici nižja od vrednosti vaše nepremičnine. Posledica podzavarovanja je, da se zavarovalnina, to je izplačilo za nastalo škodo v primeru škodnega dogodka, zniža.

Pri znižanju zavarovalnine se upošteva razmerje med zavarovalno vsoto in zavarovalno vrednostjo nepremičnine.

Zavarovalna vrednost nepremičnine je nova gradbena vrednost zavarovanega objekta, razen pri zavarovanju glede na dejansko vrednost.

 

  Zavarovalna vsota, določena ob sklenitvi zavarovanja v preteklosti, brez upoštevanja spremembe cen stanovanjske gradnje Zavarovalna vsota, usklajena s spremenjenimi cenami stanovanjske gradnje
Zavarovalna vsota (ZV) 160.000 evrov 200.000 evrov
Zavarovalna vrednost ob nastanku škodnega primera je enaka gradbeni vrednosti nepremičnine na dan nastanka škode 200.000 evrov
Faktor podzavarovanja 0,80 1,00
Višina TOTALNE škode: uničenje nepremičnine v celoti, npr. zaradi požara 200.000 evrov
Zavarovalnina: znesek, ki ga izplača zavarovalnica 160.000 evrov 200.000 evrov
Višina DELNE škode: poškodba nepremičnine, npr. zaradi izliva vode 30.000 evrov
Zavarovalnina: znesek, ki ga izplača zavarovalnica 24.000 evrov 30.000 evrov
 

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:

Naročite pogovor z zastopnikom

Rdeča svetuje

Kakšna naj bo zavarovalna vsota za zavarovanje nepremičnine?

Vse, česar do sedaj niste razumeli o določanju zavarovalne vsote za zavarovanje hiše ali stanovanja, preprosto pojasnjeno skozi najpogostejša vpašanja zavarovancev.

Kakšno zavarovanje potrebujete, če živite v najemu?

Številni najemniki nimajo urejenega zavarovanja stanovanjskih premičnin. To pomeni, da morajo v primeru vloma ali nenamerne škode sami kriti visoke stroške za popravilo ali nadomestilo stvari. Preverite, kakšno zavarovanje bi pomagalo.

Odkrijte vzrok vlage v stanovanju in jo odpravite

Previsoka vlaga in posledično plesen sta pogosti nadlogi v stanovanjih in hišah. Plesen smrdi, je neestetska in lahko škoduje zdravju, hkrati pa se je običajno tudi težko znebimo. Preverite, kako jo odpraviti oz. preprečiti, da se pojavi.