NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

11.01.2023 | 7 min branja | Dom

Kaj je vinkulacija zavarovanja za hišo ali stanovanje?

Zadovoljen mlad par se rokuje z zavarovalnim zastopnikom. Simbolna fotografija za članek o vinkulaciji.

Našli ste svojo sanjsko nepremičnino, se dogovorili za sprejemljiv kredit in končno ste postali lastnik nepremičnine. A banka zahteva, da nepremičnino zavarujete in na zavarovalni polici naredite vinkulacijo v korist banke. Pojasnjujemo, kaj to pomeni in kako to vpliva na vaše zavarovanje.

Na kratko: Vinkulacija pomeni, da prostovoljno omejite razpolaganje z vašimi pravicami, ki izhajajo iz vašega zavarovanja.

 

V tem članku boste izvedeli:

 

Kaj je vinkulacija?

Poenostavljeno vinkulacija pomeni, da prostovoljno omejite razpolaganje s svojimi pravicami, ki jih imate kot zavarovanec iz zavarovanja. To pomeni, da ste se v primeru škode na vaši nepremičnini prostovoljno odrekli pravici do zavarovalnine v dobro tretje osebe. Običajno je to banka. Ta tretja oseba (vinkulant) mora biti na polici navedena.

 

Kdaj banka zahteva vinkulacijo?

Banka bo zahtevala vinkulacijo kot dodano sredstvo zaščite najetega kredita.

Primer: Pri banki ste najeli kredit za nakup hiše. Med kreditnimi pogoji je tudi zahteva, da zavarujete nepremičnino za primer požara, viharja in toče ter zavarovanje vinkulirate v dobro banke. Hišo ste zavarovali. Na vaši zavarovalni polici je zapisano, da se prostovoljno odpoveste zavarovalnini v primeru, da vam hiša zgori. Vaši zavarovalnini se odpoveste v korist banke.

Če vaša hiša, ki ste jo kupili s pomočjo bančnega kredita, zgori, bo zavarovalnica izplačala zavarovalnino banki in ne vam. Banka si bo s tem denarjem poplačala dolgove, ki jih imate iz kredita.

👉  Upoštevajte: čeprav bo banka morda zahtevala zgolj osnovno zavarovanje za dom, je vseeno dobro, da premislite, katera kritja potrebujete. V nasvetu Zakaj zavarovati svoj dom pojasnjujemo različna kritja in kdaj v praksi pridejo prav.

 

Kdo je vinkulant?

Vinkulant je oseba, v korist katere ste vinkulirali svojo zavarovalno polico. To je oseba, ki ji mora zavarovalnica ponuditi izplačilo vaše zavarovalnine preden jo ponudi vam.

Primer: Če ste kupili hišo s pomočjo kredita in zavarovalno polico vinkulirali v korist banke, je banka v tem primeru vinkulant. Zavarovalnica bo plačilo prej ponudila banki kot vam. Zavarovalnino boste dobili le, če bo banka tako odločila. Banka bo praviloma odločila, da z zavarovalnino lahko sanirate ali ponovno izgradite nepremičnino, vseeno pa ima pravico tudi, da si z zavarovalnino poplača vaše dolgove, ki jih imate iz kredita.

 

Kaj je potrdilo o vinkulaciji?

Potrdilo o vinkulaciji je listina, s katero v zavarovalnici potrdimo, da vemo, da ste se kot zavarovanec svoji terjatvi do zavarovalnine iz zavarovalne pogodbe odpovedali v korist vinkulanta (največkrat je to banka).

Takšno potrdilo bo banka verjetno zahtevala kot dokazilo, da ste izpolnili njeno zahtevo, povezano z najemom kredita.

 

Koliko časa traja vinkulacija?

Vinkulacija praviloma traja enako dolgo kot sklenjeno zavarovanje. Vinkulacija ne more trajati dlje kot zavarovanje, lahko pa traja krajši čas. Če je, denimo čas odplačevanja kredita 5 let, zavarovanje hiše pa sklenete za 10 let, lahko vinkulacija traja le 5 let, prekine pa se z devinkulacijsko izjavo.

Ko preneha zavarovalna pogodba, preneha tudi vinkulacija. Zavarovanje lahko prekinete tako, kot je zapisano v zavarovalnih pogojih in v zakonu. Običajno se mora s tem strinjati tudi vinkulant.

Če zavarovanje prekinemo v zavarovalnici (npr. zaradi neplačevanja zavarovalne premije), o tem pisno obvestimo vinkulanta.

 

Kaj je devinkulacijska izjava?

Devinkulacijska izjava je listina, v kateri vinkulant (npr. banka) potrdi, da za vinkulacijo nima več interesa (običajno ko v celoti poplačate kredit).

Po prejemu devinkulacijske izjave bomo ob morebitnih zavarovalnih primerih zavarovalnino izplačali neposredno vam kot zavarovancu.

Primer: Kredit za hišo, ki ste ga najeli pri banki, ste odplačali. Banka bo pripravila devinkulacijsko izjavo in jo poslala zavarovalnici. Od trenutka, ko bomo v zavarovalnici to izjavo prejeli, bomo vse svoje obveznosti ob nastanku zavarovalnega primera (npr. požar na hiši) izplačali vam.

 

Kdo plačuje premijo za vinkulirano zavarovanje?

Premijo za sklenjeno zavarovanje plača tisti, ki je zavarovanje sklenil. To ste vi.

Če premije ne boste plačali, jo lahko namesto vas plača banka (vinkulant). Na takšen način zavarovanje ostane veljavno. Banka ima namreč interes, da zavarovanje ostaja še naprej. Vseeno pa se morate zavedati, da bo v takem primeru banka zahtevala povračilo plačane premije od vas.

Če premije ne plača nihče, bo zavarovalnica zavarovanje prekinila na način, ki je predviden z zakonom.

 

Kako vinkulacija vpliva na zavarovalno vsoto?

Zavarovanje (največkrat požarno), ki je predmet vinkulacije, se sklepa na zavarovalno vsoto, ki jo določi zavarovalec. Zavarovalna vsota je najvišji možni znesek zavarovalnine, ki ga zavarovalnica izplača ob zavarovalnem primeru. Velikokrat vinkulant želi, da se določijo višje zavarovalne vsote zaradi zavarovanja terjatve (npr. odobritev kredita).

Takšni zahtevi vinkulanta po višjih zavarovalnih vsotah zavarovalnica ne more ugoditi. Zavarovalna vsota je lahko namreč določena največ v višini, kolikor znaša zavarovalna vrednost predmeta zavarovanja.

Primer: Gradbena vrednost hiše, ki ste jo zavarovali je 200.000 EUR. Banka pa vam je odobrila 250.000 EUR kredita in od vas zahteva, da hišo zavarujete do višine kredita. Hišo lahko zavarujete največ z zavarovalno vsoto 200.000 EUR.

 

Kaj je zavarovalna vrednost?

Zavarovalna vrednost je vrednost predmeta, ki se zavaruje. Pri zgradbah je to gradbena vrednost. V zavarovalnih pogojih oziroma na polici je ta lahko določena kot nova gradbena vrednost ali pa kot dejanska gradbena vrednost. Zavarovalna vsota ne more presegati gradbene vrednosti zgradbe.

Zavarovanje na novo gradbeno vrednost je gradbena vrednost nove zgradbe po cenah v kraju kjer stoji, pri čemer se vrednost stavbnega zemljišča ne upošteva. Gradbena vrednost nove zgradbe je znesek, ki obsega stroške gradbenih, obrtniških, instalacijskih del in vgrajene opreme.

Primer: Svojo hišo ste zavarovali za primer požara na novo gradbeno vrednost. Če vaša hiša zgori, vam bo zavarovalnica plačala izgradnjo nove, primerljive hiše na istem kraju.

 

Zavarovanje na dejansko gradbeno vrednost pa je gradbena vrednost nove zgradbe, po cenah v kraju kjer stoji, zgrajena z enakimi gradbenimi materiali, zmanjšana za znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti ali ekonomske zastarelosti (amortizacije).

Primer: Svojo hišo ste zavarovali za primer požara na dejansko gradbeno vrednost. Če vaša hiša zgori, vam bo zavarovalnica plačala za izgradnjo nove hiše iz enakih materialov kot je bila zgrajena stara hiša. Vendar pa bo upoštevala tudi, koliko je bila vaša hiša stara oziroma obrabljena (amortizacija). Vaše izplačilo bo zmanjšano za ta ocenjen znesek.

 

👉 Več o določanju ustrezne zavarovalne vsote in zakaj je to pomembno tudi, ko sklepate zavarovanje brez vinkulacije, preberite v nasvetu Kakšna naj bo zavarovalna vsota za zavarovanje hiše ali stanovanja?

 

Moj agent pravi, da imam podzavarovanje/nadzavarovanje. Je to slabo?

Če zavarovalna vsota in zavarovalni vrednosti nista enaki, govorimo o podzavarovanju ali nadzavarovanju. Ta razlika se ugotavlja ob zavarovalnem primeru. Če se ugotovi podzavarovanje, to pomeni, da bo znesek zavarovalnine, ki ga boste prejeli, manjši od nastale škode.

 

Kaj je podzavarovanje?

Če ste ob sklenitvi zavarovanja navedli nižjo zavarovalno vsoto, kot je vredna vaša nepremičnina (zavarovalna vrednost), vam bo zavarovalnica plačala le znesek, ki ste ga kot zavarovalno vsoto navedli ob sklenitvi zavarovanja. Zmanjšanje zaradi ugotovljenega podzavarovanja se upošteva tudi takrat, ko vam zavarovalnica izplača delno škodo.

Primer: Zavarovalna vsota vaše hiše znaša 150.000 EUR. Vihar je povzročil škodo na strehi za 10.000 EUR. Takrat, ko ste to škodo prijavili smo ugotovili, da je gradbena vrednost vaše hiše 200.000 EUR (zavarovalna vrednost). To pomeni, da je vaša hiša zavarovana 25 % prenizko. V tem primeru bo zavarovalnica uveljavljala podzavarovanje in vam za škodo na strehi plačala 25 % manj, kot bi vam sicer plačala. To je 7.500 EUR.

 

Kaj nadzavarovanje?

Če ste ob sklenitvi zavarovanja navedli višjo zavarovalno vsoto, kot je vredna vaša nepremičnina (zavarovalna vrednost), vam bo zavarovalnica plačala le znesek gradbene vrednosti vaše nepremičnine. To velja tudi v primeru, da je vaš kredit oziroma zavarovalna vsota določena višje kot je določena vrednost vaše nepremičnine (zavarovalna vrednost).

Primer: Zavarovalna vsota vaše hiše znaša 250.000 EUR. Požar je v celoti uničil hišo. Takrat, ko ste to škodo prijavili, smo ugotovili, da je gradbena vrednost hiše le 200.000 EUR (zavarovalna vrednost). V tem primeru vam bo zavarovalnica izplačala 200.000 EUR.

 

Najboljše zavarovanje je vaše ravnanje

Dogovorite se za klic z zastopnikom, ki vam lahko predstavi zavarovanje nepremičnine in uredi vinkulacijo.

Naročite klic zastopnika