Poslovna zavarovanja


Uspešno poslovanje in pozitivna bilanca stanja sta kazalca uspešnosti, ki pa sta odvisna tudi od premišljene zavarovalne politike. Nasvete in predloge za vašo potezo lahko najdete v nadaljevanju med opisi posameznih produktov, ki so oblikovani za različne poslovne subjekte. Naše varne poteze so primerne za samostojne podjetnike kot tudi za večje poslovne družbe in podjetja.

Paket podjetnik
Paket podjetnik

Popolno zavarovanje vašega podjetja zagotavlja varnost in večje možnosti za uspeh.

Montažna zavarovanja
Montažna zavarovanja

Preverite nevarnosti, pred katerimi se lahko zavarujete s sklenitvijo montažnega zavarovanja.

Odgovornostna zavarovanja
Odgovornostna zavarovanja

Odgovornostno zavarovanje je zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo zavarovanec povzroči tretjim osebam.

Gradbena zavarovanja
Gradbena zavarovanja

Ustrezno zavarovanje je pomembno že v času gradnje.

Paket Energija
Paket Energija

Ste lastnik solarnega sistema ali sončne elektrarne? Zavarujte energijo sonca še danes.

Industrijska zavarovanja
Industrijska zavarovanja

Premoženje podjetja je osnova, na kateri podjetje stoji in ki mu omogoča nemoteno poslovanje, zato ga je treba zavarovati.

Transportna zavarovanja
Transportna zavarovanja

Svet je nepredvidljiv, nesreče med prevozom pa so stalnica. Poskrbite za zavarovanje imetja že med prevozom.