PaketDom

Dom je veliko več kot le lepo stanovanje ali velika hiša. Dom je varno zavetje za vas in vaše najbližje. Poskrbite za svojo največjo dragocenost in ga ustrezno zavarujte.

Naročite svetovalca

Prednosti zavarovanja PaketDom

 • Po oceni Zavarovalniškega monitorja so naše stranke že vrsto let med najbolj zadovoljnimi v primerjavi z drugimi slovenskimi zavarovalnicami.
 • Izbirate lahko med tremi pripravljenimi paketi - Osnovnim, Ekskluzivnim ali Premium in znotraj njih lahko posamezna zavarovalna kritja prilagodite svojim potrebam. V izbrani paket lahko vključite tudi dodatna kritja in dodatne predmete zavarovanja ter dodatna zavarovanja - 24 urno domsko asistenco, odgovornost zasebnika, z možnostjo kritja  na območju vsega sveta in z zavarovalno vsoto do 1.000.000 EUR.
 • Naše cene so konkurenčne, ponujamo pa tudi številne dodatne popuste in ugodnosti.
 • Vsa zavarovanja na eni polici.

Zavarovanju lahko priključite družinsko nezgodno zavarovanje in zavarovanje pravne zaščite, če boste slučajno potrebovali odvetniške storitve.

Možnosti zavarovanja

V primeru uničenja ali poškodbe vaših nepremičnin in premičnin z zavarovanjem PaketDom omogočite hitro obnovo. Izbirate lahko med tremi paketi zavarovanja: Osnovni, Ekskluzivni in Premium, ki se med seboj razlikujejo glede na obseg kritij, vsakega od njih pa lahko še razširite s posameznimi dodatnimi kritji.

Svoje stanovanjske nepremičnine lahko zavarujete v okviru Premium paketa, svoje premičnine pa v okviru Ekskluzivnega. Izbira je prepuščena vam.

Zavarovanje nepremičnin

V primeru uničenja ali poškodbe boste svoje stanovanje, hišo, kmetijo, počitniško hišo, garažo ali bazen hitro spet obnovili in uživali v svojem miru.

Zavarovanje stanovanjskih premičnin

Poleg stanovanjske opreme lahko zavarujte tudi izbrane predmete, vrednostne papirje, gotovino, dragocenosti in umetniške zbirke.

Zavarovanje kmetijskih nepremičnin in premičnin

Zavarujete lahko živali, zalogo pridelkov in krmil, kmetijsko opremo, stroje, naprave in drugo mehanizacijo, ki so za uspešno delovanje kmetije izjemno pomembni.

Zavarovanje za nevarnost potresa

Je vaš dom dovolj varen, da prenese močnejše potresne sunke? Zavarujte ga za nevarnost potresa.

Izbirate lahko med tremi paketi - Osnovnim, Ekskluzivnim in Premium, ki se med seboj razlikujejo glede na obseg kritij. Izbrane pakete lahko tudi razširite s posameznimi dodatnimi zavarovanji, kot so strojelomno zavarovanje instalacij, plavalnih bazenov na prostem ali sončne elektrarne za samooskrbo na vaši hiši ali pomožnem objektu.

Osnovni paket krije škodo na vaših nepremičninah v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požar,
 • eksplozija,
 • neposredni udar strele,
 • padec zračnega plovila ali dela plovila,
 • udarec zavarovančevega motornega vozila,
 • manifestacije, demonstracije,
 • vihar,
 • toča.

Osnovni paket lahko dodatno razširite še za nevarnosti loma stekel in izliva vode.
Več kritij imate, bolj varen bo vaš dom.

Paketa Ekskluzivni in Premium tako poleg zgoraj naštetih nevarnosti vključujeta še:

 • posredni udar strele na instalacijah,
 • udarec tujega motornega vozila,
 • vandalizem,
 • izginotje posameznih delov stavbe,
 • teža snega,
 • vdor meteorne vode s streh,
 • poplava, hudournik, visoka in talna voda,
 • snežni plaz,
 • zemeljski plaz, padec kamenja ali skal,
 • padec drevesa,
 • žled,
 • izliv vode,
 • iztek tekočin,
 • lom stekel.

V vseh paketih so vključeni stroški za čiščenje, rušenje in odvoz.
Vse pakete lahko dodatno razširite za nevarnost potresa.
V zavarovanje lahko vključite tudi domsko asistenco, odgovornost zasebnika, pravno zaščito, družinsko nezgodno zavarovanje in druga kritja glede na izbran paket.

Izbirate lahko med tremi paketi - Osnovnim, Ekskluzivnim in Premium, ki se med seboj razlikujejo po obsegu zavarovalnih kritij. 

Osnovni paket krije škodo na vaših premičninah v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požar,
 • eksplozija,
 • neposredni udar strele,
 • padec zračnega plovila ali dela plovila,
 • udarec zavarovančevega motornega vozila,
 • manifestacije, demonstracije,
 • vihar,
 • toča

Osnovni paket lahko dodatno razširite še za nevarnosti loma stekel, vlomne tatvine in izliva vode.

Ekskluzivni in Premium poleg zgoraj naštetih nevarnosti vključujeta še:

 • posredni udar strele,
 • udarec tujega motornega vozila,
 • teža snega,
 • vdor meteorne vode s streh,
 • poplava, hudournik, visoka in talna voda,
 • snežni plaz,
 • zemeljski plaz, padec kamenja ali skal,
 • padec drevesa,
 • žled,
 • izliv vode,
 • iztek tekočin,
 • vlomna tatvina,
 • lom stekel.

V vseh paketih so vključeni stroški za čiščenje, rušenje in odvoz.
Vse pakete zavarovanja premičnin lahko dodatno razširite še za nevarnost potresa.
V zavarovanje lahko vključite tudi domsko asistenco, odgovornost zasebnika, pravno zaščito, družinsko nezgodno zavarovanje in druga kritja glede na izbran paket.

Zavarujete lahko naslednje kmetijske nepremičnine:

 • gospodarska poslopja,
 • hlevi,
 • kozolci,
 • čebelnjaki,
 • plastenjaki in steklenjaki.

Zavarujete lahko naslednje kmetijske premičnine:

 • živali na kmetije,
 • zaloge pridelkov in krmil,
 • seno, slama, koruznica in podobno,
 • kmetijska oprema,
 • stroji,
 • naprave,
 • traktorji in drugo mehanizacijo.

V osnovi so navedene nepremičnine in premičnine zavarovane v okviru Osnovnega paketa. Če je posebej dogovorjeno, pa se lahko zavarujejo tudi za nevarnosti Ekskluzivnega ali Premium kritja, ki se med sabo razlikujejo glede na obseg kritij.

Uradna statistika dokazuje, da se po številu in moči potresov Slovenija uvršča med potresno aktivnejša območja:

 • slovenske kraje močan potres strese vsakih nekaj let,
 • vsakih nekaj deset let se lahko pojavijo rušilni potresi,
 • manjših potresov, ki jih niti ne čutimo, pa smo deležni dnevno.

Zato razmislek o zavarovanju škode zaradi potresa ni nikoli odveč. Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, ki nastane:

 • neposredno zaradi delovanja potresa,
 • zaradi delovanja vseh zavarovanih nevarnosti in so nastale kot posledica potresa.

Predmet zavarovanja so lahko zavarovane stanovanjske nepremičnine in premičnine, plavalni bazeni in naprave na prostem, nizke gradnje, sončne elektrarne za samooskrbo, pomožni objekti ter kmetijske nepremičnine.

Višina zavarovalne premije je odvisna od:

 • območja, na katerem stoji zavarovani objekt,
 • leta gradnje zavarovanega objekta,
 • soudeležbe zavarovanca pri škodi (franšiza), ki je lahko 2 %, 5 % ali 10 % in se izračuna od višine zavarovalne vsote zavarovanega objekta. Višja soudeležba zavarovanca pri škodi pomeni nižjo premijo za zavarovanje potresa.

Zavarovanje odgovornosti zasebnika krije odgovornost zavarovanca iz naslova:

 • hišne in zemljiške posesti,
 • onesnaženja okolja (ekološke škode),
 • gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, do vrednosti projekta največ 20.000 EUR,
 • zasebnika,
 • imetništva malih hišnih živali (psi, mačke, ptice, živali v akvarijih in terarijih).

Zavarovanje lahko razširite tudi s kritjem odgovornost iz oddaje nepremičnine v najem in iz posesti konj.

Ste kupili stanovanje kot investicijo? Oddajate apartma preko Airbnb ali Bookinga? Morda pa v vaši garsonjeri biva mlad študentski par?

Z razširitvijo klasičnega stanovanjskega zavarovanja boste poskrbeli za to, da nepremičnina, ki je v vaši lasti in jo zaupate najemnikom, ne izgubi vrednosti zaradi škod, ki jih povzročijo najemniki ali drugi izredni dogodki. Nepremičnina bo zavarovana tako v času, ko je v najemu za nekaj dni ali za vse leto, kot tudi v času, ko se ne oddaja.

Prednosti ob sklenitvi zavarovanja:

 • Izognili se boste tveganju, da vas namesto zaslužka, na katerega z oddajanjem nepremičnine računate, ne doletijo stroški.
 • Vaše premoženje, nad katerim imate v času najema zmanjšan nadzor, ne bo izgubljalo vrednosti zaradi škod, ki jo povzročijo najemniki.
 • Zaradi škodnega primera ne boste ob najemnino.

Kaj zavarujem?

 • Škodo, ki nastane na stanovanju ali hiši, ki se oddaja.
 • Škodo, ki nastane na pohištvu, aparatih in ostali opremi nepremičnine, ki se oddaja in je v lasti zavarovanca.
 • Kritje škode, ki jo na nepremičnini, pohištvu in ostali stanovanjski opremi v vaši lasti, povzroči najemnik (tudi v primeru vandalizma).
 • Kritje izgube najemnine v primeru nastanka škodnega primera.
 • Kritje varstva pred odškodninskim zahtevkom, ki ga najemnik poda proti vam.
 • Kritje vseh klasičnih škodnih primerov - požar, eksplozija, vihar, toča, zemeljski plaz, izliv vode, škoda na ceveh, lom stekla in drugo.
 • Kritje stroškov zamenjave ključavnice zaradi vloma, ropa ali izgube ključev.

Ugodnosti

Generali in Petrol klub

Imetniki kartice Petrol kluba unovčite 100 Zlatih točk in na Petrolovih bencinskih servisih pridobite potrdilo, ki vam omogoča 10 % popusta v prvem zavarovalnem letu pri sklenitvi novega domskega zavarovanja za najmanj 5 let ter dodatnega 10 % popusta v šestem zavarovalnem letu v primeru brezškodnega dogajanja in sklenitve zavarovanja za najmanj 10 let.

Velja za zavarovanje stanovanjskih premičnin in nepremičnin (sklopi 1, 2, 3, 4 in 5) in ob spremembi zavarovanja nepremičnine iz faze gradnje v stanovanjsko. 

 

Domska asistenca PaketDom - Asistenca 24 ur na dan, 7 dni v tednu

Je počila vodovodna cev in vam je poplavilo stanovanje?
So vam vdrli v stanovanje in se le to ne da več varno zapreti ali zakleniti?
Vam je zaradi zavarovanih rizikov nehala delovati zamrzovalna skrinja?
Stanovanje, zaradi nujnega škodnega dogodka, začasno ni primerno za bivanje?
 
Če imate sklenjeno domsko asistenco ste lahko brez skrbi, za vse poskrbimo mi. Izbirate lahko med Osnovno, Maxi in Maxi Plus domsko asistenco. 

Preberite več

Strela je zanetila požar

Peter živi z družino v srednje veliki hiši. V močni nevihti je strela udarila v streho hiše in zanetila požar, ki se je razširil na celo hišo. Škoda na hiši je bila velika, uničena je bila streha, zidne in talne obloge, električne instalacije ter predmeti v hiši.
Ker hiša ni bila več primerna za bivanje, se je morala Petrova družina začasno preseliti v nadomestno stanovanje.

Peter za zavarovanje svoje stanovanjske hiše z zavarovalno vsoto 200.000 EUR in za stanovanjske premičnine z zavarovalno vsoto 35.000 EUR, letno plačuje 377,26 EUR oziroma 31,44 EUR na mesec.

 

 • Petrova družina ima urejeno zavarovanje PaketDom (ekskluzivni paket) in Maxi stanovanjsko asistenco
 • Družini so bili povrnjeni stroški v skupni vrednosti 154.000 EUR

Stroški

Stroški popravila

ostrešje, kritina, fasada, okna, parket, električne napeljave, beljenje

110.000 €
Stroški rušenja, čiščenja in odvoz zgorelin 9.500 €
Stroški uničenih premičnin

pohištvo, gospodinjski aparati, oblačila

30.000 €
Odvoz uničenih stanovanjskih premičnin 2.000 €
Stroški selitve in najemnine 2.500 €
SKUPAJ 154.000 €

Image

Zakaj je pametno imeti sklenjeno zavarovanje PaketDom?

Pogosta vprašanja

Preberite tudi

3 koristi zavarovanja za dom, ki jih morda ne poznate

Ali veste, da zavarovanje za dom ne skrbi samo za vašo nepremičnino, pač pa tudi za vse v njej, tudi takrat, ko vas ni doma?

Pomoč obrtnika 24/7

Preverite, v katerih primerih okvar v domu je takojšnja pomoč strokovnjaka neprecenljiva.

Ko udari narava - Najhitrejša pot do prijave škode

Poletna neurja odkrivajo strehe, strela zaneti požar, toča poškoduje vozila, obilne padavine poplavljajo domove, teža snega povzroči vdor strehe, žled polomi veje ... omenili smo le najpogostejše. V vseh primerih na premoženju nastaja škoda, ki jo želimo čim prej popraviti, v primeru zavarovanega premoženja pa tudi po najkrajši in najhitrejši možni poti priti do izplačila zavarovalnine.