Avtomobilski kasko

Kasko zavarovanje avta je pametna izbira v primerih, ko bi vas popravilo škode na vozilu lahko spravilo v neugoden finančni položaj.

Želim skleniti Želim nasvet

Kaj krije?

Pri kasko zavarovanju lahko glede na vrednost in starost vašega vozila, varnost vašega bivalnega kraja, pogoste vremenske vplive ter slog življenja izberete in sestavite različne kombinacije zavarovanja, ki se kar najbolje prilegajo vašim potrebam po zagotovljeni varnosti.

SPLOŠNI AVTOMOBILSKI KASKO

Zavarovanje krije večino škode, ki nastane na vozilu neodvisno od voznikove volje med upravljanjem ali v stanju mirovanja. Od zavarovanja avtomobilske odgovornosti se razlikuje v tem, da krije povzročeno škodo na zavarovančevem vozilu in ne škode, ki je povzročena tretjim osebam.

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza je izražena v odstotkih in predstavlja delež škode, ki ga bo zavarovanec kril sam. Pri splošnem kasko zavarovanju vozil je franšiza, v kolikor je dogovorjena, določena v odstotku zavarovalne vsote (glede na nabavno vrednost novega vozila) in lahko znaša 0,5%, 1%, 2%, 4% ali 8%.

DELNI AVTOMOBILSKI KASKO

Zavarovanje je namenjeno lastnikom vozil, ki ocenijo, da zaradi nizke vrednosti vozila sklepanje splošnega avtomobilskega kaska iz stroškovnega vidika ni več smiselno in lastnikom vozil, ki zaradi visoke vrednosti vozila želijo še večjo stopnjo varnosti pri tveganjih, katerim je vozilo najpogosteje izpostavljeno.

Nekatera zavarovanja lahko sklenete skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO) ali z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska. Škode iz delnega kaska ne vplivajo na izgubo bonusa. Izbirate lahko med naslednjimi kombinacijami:

Krije škodo, ki nastane zaradi vlomske ali roparske tatvine, pri protipravnem odvzemu vozila, tatvini delov vozila, orodja, pribora, rezervnih delov in naprav, če so v času tatvine pritrjeni ali zaklenjeni v vozilu.

Krije škodo, ki nastane zaradi vlomske ali roparske tatvine pri protipravnem odvzemu vozila.

Krije škodo, ki nastane zaradi poškodovanja ali uničenja parkiranega osebnega vozila ob neposrednem dotiku neznanega motornega vozila in škodo, ki jo na parkiranem vozilu povzročijo strešni snežni plazovi, ledene sveče in druge ledene tvorbe, ki padejo iz stavb.

Krije škodo, ki nastane zaradi razbitja ali poškodovanja serijsko vgrajenega stekla na vozilu (vključno z grelci in senzorji).

Krije škodo, ki nastane zaradi razbitja ali poškodovanja serijsko vgrajenih svetlobnih teles in ogledal (vključno z ohišjem, steklom, žarnicami, krmilniki in grelci).

Krije škodo, ki nastane med vožnjo z neposrednim naletom oziroma trkom divjadi ali domačih živali in škodo, ki jo na vozilu povzročijo glodalci. Ni pa krita nadaljnja škoda, ki nastane kot posledica dogodkov po neposrednem naletu oziroma trku z divjadjo ali domačo živaljo.

Krije stroške najema nadomestnega vozila do 40 dni, če je bilo zavarovančevo vozilo uničeno ali poškodovano zaradi katere koli nevarnosti, ki jo krije delni ali splošni kasko.

Krije škodo na vozilu, ki nastane zaradi toče.

Krije škodo na vozilu, ki nastane zaradi požara, neposrednega udara strele, viharja, potresa, poplave, objestnega dejanja tretjih oseb in nekaterih drugih naravnih nevarnosti.

Krije škodo, ki nastane pri trčenju z drugim identificiranim vozilom oziroma drugo identificirano udeleženo osebo v prometu (npr. pešec, kolesar).

Krije škodo, ki nastane zaradi tatvine ali izgube avtomobilskih ključev oziroma elektronske naprave za odpiranje vrat in zagon motorja in strošek pridobitve nove registrske tablice, ki je bila odtujena. Kriti so tudi stroški pridobitve novih dokumentov, če so bili odtujeni zaradi tatvine ali uničeni v prometni nesreči.

Krije škodo, ki nastane na dodatni opremi vozila, opremi za prevoz oz. za pritrditev športne opreme v ali na vozilu, športni opremi in posledično škodo, ki nastane na vozilu zaradi nameščene transportne opreme ob prometni nesreči. Krije tudi škodo, ki nastane na stvareh, ki so v vozilu ali se jih vzame v vozilo, so namenjene osebni uporabi in so spravljeni v potniškem ali prtljažnem prostoru vozila.

Krije škodo, ki nastane na vlečnih in delovnih vozilih, kot tudi na delovnih napravah tovornih, priključnih, delovnih vozil in avtobusov.

možnosti kasko zavarovanja

Ob obnovitvi zavarovanja kljub eni škodi ne izgubite bonusa pri kasko zavarovanju vozila. Doplačilo se obračuna pri nevarnostih splošnega kaska in je odvisno od premijskega razreda, v katerega ste razvrščeni kot zavarovanec.

V primeru minimalnega doplačila premije vam priznamo razliko med nabavno vrednostjo novega vozila in izplačano zavarovalnino iz splošnega kaska.

Paketi po vaši meri

Z izbiro zavarovanj v paketu lahko svo­je vozilo zavarujete glede na vaše želje in potrebe, pri tem pa občutno prihranite.

Primer za osebno vozilo:

Paket MALI Paket DELNI Paket SPLOŠNI
AO Steklo Splošni kasko
AO-plus Svetlobna telesa, ogledala Toča
Nezgoda Nadomestno vozilo Kraja
Pravna zaščita Ključi in reg. tablice Parkirišče
    Osebna prtljaga in druge stvari
popust 8 % popust 20 % popust 10 %

Ugodnosti

Pripravili smo ugodnosti za vse izkušene in varne voznike, družine in tiste, ki imate pri nas sklenjeno več kot eno zavarovanje. Ne spreglejte paketnih popustov in popusta na število izbranih dodatnih kritij. Vse ugodnosti v spodnji tabeli:

Naziv ugodnosti Opis ugodnosti avtomobilski kasko
Vračilo 10 % kasko premije Ob izteku zavarovalne police vam bomo vrnili 10 % premije. Preberite dodatna pojasnila. DA
Generali ZAME popust Opis ugodnosti Generali Programa prednosti ZAME si oglejte na Generali ZAME. do 35 %
Paketni popust Popust glede na število sklenjenih preostalih zavarovanj pri Generali zavarovalnici (za pravne osebe in S.P.). do 26 %
Družinski popust Družinski popust prinaša prihranek za vso družino, saj ob sklenitvi vsi družinski člani prejmete popust do višine najboljšega bonusa, ki ga je dosegel eden izmed družinskih članov. do - 55 %
Bonus Z vsakim letom brez škode je mogoče pridobiti 5 % nižjo premijo. do 50 %
Popoust za izkušene voznike Popust glede na voznikovo starost. DA
Popust na število dodatnih kritij Popust glede na število izbranih kasko kritij. DA
Gotovinski popust Popust pri takojšnjem plačilu. 2 %
Obročno plačilo brez doplačila

V primeru plačila preko trajnega naloga nudimo obročno plačilo zavarovalne premije brez doplačila.

DA
Popust za invalide Popust za voznika invalida. 10 %

Povezana zavarovanja

Avto asistenca

Z Avto asistenco boste zavarovani za primere, ko je vozilo nevozno zaradi okvare, nezgode, kraje, težav s ključi ali gorivom doma in v tujini.

Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov

Svetujemo, da poskrbite zase in za svoje najbližje, ter si uredite dodatno nezgodno zavarovanje potnikov in zavarovanje AO +.

Pogosta vprašanja

Za zavarovanja, pri katerih je dogovorjeno, da se pri določanju zavarovalne premije upošteva pretekli čas trajanja zavarovanja brez prijavljene škode oziroma število prijavljenih škod v preteklem zavarovalnem obdobju za vsako vozilo posebej, se višina izhodiščne premije v odstotkih določi na podlagi razvrstitve v ustrezni premijski razred. Bonus oziroma malus se obračunata v obliki popusta oziroma doplačila na premijo.

Premijski razredi
Bonus področje Malus področje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Višina izhodiščne premije v odstotkih
50 50 50 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 135 150 170 200
 

Za vsako novo zavarovanje se premija določi po 14. premijskem razredu s 100 % zavarovalno premijo. Za novo zavarovanje se šteje, če zavarovanec v zadnjih treh letih ni imel veljavne police za zavarovanje kateregakoli vozila iste vrste pri katerikoli zavarovalnici.

Vsako zavarovalno leto brez prijavljenega zavarovalnega primera omogoča razvrstitev za en premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu – BONUS.

Vsak prijavljen zavarovalni primer v preteklem zavarovalnem letu pomeni razvrstitev za tri premijske razrede višje v naslednjem zavarovalnem letu.

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:

Preverite tudi našo spletno ponudbo na G24.

Naročite pogovor z zastopnikom

Preberite tudi

Kako izbrati najugodnejše avtomobilsko zavarovanje?

Zavarovanje avtomobila je tiste vrste strošek, ki je vsem voznikom odveč toliko časa, dokler ne pride do nesreče oziroma škodnega primera. Niso redki primeri, ko zavarovanec šele ob nesreči ugotovi, da je bilo zavarovanje ugodno le zato, ker krije manj nevarnosti.

Praska na prasko - parkirišče

Parkirišča so okolje, kjer se na svoje vozniško znanje ne morete zanašati, pa tudi glede ravnanja drugih kaj dosti ne morete storiti.

Vlom v avto: veste, kako ga preprečiti?

Po podatkih policije potrebujejo vlomilci za razbitje stekla, krajo predmeta iz vozila in pobeg le dobrih deset sekund. Preberite, kako poskrbeti, da vlomilcem ne boste dali povoda za tovrstno »akcijo«.