Avto asistenca

Vseh dogodkov ni mogoče predvideti, pa vendar je z Avto asistenco vsaka situacija rešljiva. Kjerkoli in kadarkoli boste obstali na začrtani poti, smo tu, da vas varno pripeljemo domov.

Želim nasvet

Mnenja naših strank

Možnosti

Zavarovanje lahko sklenete za osebna vozila, motorna kolesa, motorna kamping vozila in tovorna vozila do dveh ton nosilnosti. 
Glede na število dni, ki jih preživite na cesti in pogoste poti v tujino, pa lahko izbirate med tremi možnostmi asistence:

Avto asistenca M

Vključuje organizacijo pomoči in krije stroške popravil v primeru manjših okvar ter vleko vozila. Osnovno asistenco priporočamo predvsem voznikom, ki se vozijo pretežno po Sloveniji.

Avto asistenca L

Krije stroške v primeru težav doma in v tujini. Iz tujine bomo varno pripeljali vas, vaše vozilo in sopotnike. Poskrbeli bomo za hitro pomoč na cesti in nujno zdravljenje v primeru nezgode v tujini.  Vključuje kritje stroškov napačnega goriva in predujma. Priporočamo voznikom, ki so pogosto na poti, ne le doma temveč tudi v tujini.

Avto asistenca XL

Najobsežnejša ponudba avto asistence, ki vključuje vsa kritja Avto asistence L s povišanimi zavarovalnimi vsotami in limiti. Krije tudi stroške popravila pnevmatike v primeru njene manjše poškodbe ali ustrezen del stroškov nove pnevmatike v primeru večje poškodbe, do katere pride v Sloveniji. Priporočamo jo vsem, ki ste pogosto na poti, doma in v tujini.

Podrobno o asistenčnih kritjih

V spodnji preglednici si lahko ogledate in preverite kaj vse vključujejo asistenčna krija. 

Vrsta avto asistence kritje M kritje L kritje XL
Zavarovalna vsota 500 EUR na primer/
1.000 EUR letni agregat
2.000 EUR na primer/
4.000 EUR letni agregat
3.000 EUR na primer/
6.000 EUR letni agregat
Število primerov letno do 2-krat do 4-krat brez limita
Stroški popravil v primeru manjše okvare DA DA DA

Stroški vleke vozila

DA DA DA
 • vleka v eno smer
do najbližjega servisa, vendar skupaj največ do 100 km do najbližjega servisa, vendar skupaj največ do 300 km oziroma po dogovoru z asistenčnim centrom do najbližjega servisa oziroma po dogovoru z asistenčnim centrom
 • druga vleka
DA, z upoštevanjem limita vleke v eno smer skupaj s prvo vleko

DA, z upoštevanjem limita vleke 
v eno smer skupaj s prvo vleko

DA, z upoštevanjem limita zavarovalne vsote na posamezen asistenčni primer oz. letnega agregata (tudi glede na ostale koriščene asistenčne primere)
Stroški reševanja vozila do 500 € do 1.500 € dejanski stroški
Stroški prevoza zavarovancev NE do 1.000 € dejanski stroški
Stroški prenočišča zavarovancev NE DA DA
 • na zavarovanca na noč
NE do 100 € do 100 €
 • območje škodnega dogodka
NE Slovenija do 2 dni /
tujina do 3 dni
Slovenija do 2 dni /
tujina do 5 dni
Stroški zaradi zmanjkanja pogonskega sredstva in težav z avtomobilskimi ključi NE DA DA
Stroški dostave nadomestnih/rezervnih delov NE DA DA
Stroški prevoza vozila oziroma ostankov vozila na odpad in carinske dajatve do 100 € do 150 € do 200 €
Stroški nadomestnega vozila NE DA DA
 • višina stroška
NE do 150 € na dan do 150 € na dan
 • okvara vozila oz izguba, kraja ali poškodba ključev oziroma so ključi ostali zaklenjeni v vozilu
NE do 3 dni do 5 dni
 • poškodba, uničenje, izginitev
NE

do 5 dni

do 10 dni
 • maksimalno skupno število dni v zavarovalnem letu.
NE do 15 dni do 45 dni
Stroški nadomestnega voznika v tujini NE DA DA
Stroški vrnitve mladoletnih zavarovancev iz tujine NE DA DA
Stroški zaradi točenja napačnega goriva NE DA DA
Stroški obiska svojcev poškodovanega zavarovanca v tujini NE DA DA
Stroški poškodovanja pnevmatike v Sloveniji NE NE 300 EUR po osi na primer /
1.000 EUR letni agregat
Stroški predujma v tujini NE do 2.000 € do 4.000 €
Nujni stroški zdravljenja in stroški prevoza zavarovanca, ki je poškodovan v prometni nesreči v tujini NE 8.000 € po zavarovancu /
24.000 € skupno
8.000 € po zavarovancu / 
24.000 € skupno
Kraj zavarovanja Evropa v geografskem smislu Evropa v geografskem smislu

Evropa v geografskem smislu in vse preostale države območja mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila (zelene karte)

Če se zgodi

V primeru nezgodnega dogodka najprej zavarujte kraj nesreče in poskrbite za poškodovane. Ohranite miren način komunikacije in pozitiven pristop k nastalemu položaju. Če boste uveljavljali Avto asistenco, najprej pokličite naš Center za pomoč na telefonsko številko:

           
       080 88 48        klic iz Slovenije

 

+386 (0)5 66 28 500 klic iz tujine

 

Svetovalcu navedite svojo lokacijo in opišite okoliščine primera. Center za pomoč bo na podlagi vseh pridobljenih podatkov organiziral najboljšo vrsto in obseg pomoči. Pred klicem ne smete ukrepati sami, razen v izrednih primerih. Ravnati morate po navodilih Centra za pomoč, v nasprotnem primeru zavarovalnica ne odgovarja za škodo, ki zaradi tega nastane.

Pogosta vprašanja

Zavarovanje krije 24-urno organizacijo pomoči in stroške asistenčnih storitev v primeru, ko se zavarovanec z vozilom znajde v težavi zaradi:

 • okvare, poškodbe, uničenja ali izginitve vozila, točenja napačnega goriva, poškodovanja pnevmatike v Sloveniji.

Za okvaro štejemo vsako mehansko, električno ali elektronsko napako vozila, zaradi katere je zavarovano vozilo nevozno.
Za poškodovano štejemo zavarovano vozilo, ki je zaradi prometne nesreče, padca ali udarca kakega predmeta, požara, viharja ali toče nevozno.
Za uničeno štejemo zavarovano vozilo, pri katerem so poškodbe tako hude, da ga ni več mogoče popraviti (totalna škoda).
Za izginitev šteje protipravni odvzem zavarovanega vozila.

Zavarovalnica ponuja organizacijo pomoči tudi v primeru, ko: 

 • v zavarovanem vozilu zmanjkanja pogonskega sredstva ali
 • ko ima zavarovanec težave s ključi zavarovanega vozila, zaradi česar zavarovanega vozila ne more uporabljati za nadaljnjo vožnjo.

Obseg pomoči in višina kritja stroškov sta odvisna od izbrane asistence:

 • Avto asistenca M,
 • Avto asistenca L in
 • Avto asistenca XL.

Organizacija asistenčne storitve je v pristojnosti Centra za pomoč, ki samostojno odloča in izbere ustrezno storitev glede na okoliščine škodnega dogodka.

 • Zavarovanje ne krije manjših pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na zmožnost vožnje z zavarovanim vozilom, čeprav zaradi njih vozilo ni brezhibno (npr. pregorela žarnica).
 • Prav tako zavarovanje ne krije manjših pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na zmožnost vožnje z zavarovanim vozilom, čeprav zaradi njih zavarovano vozilo ni brezhibno (npr. poškodba svetlobnih teles, poškodba brisalcev, poškodba zunanjih vzvratnih ogledal, nedelovanje brisalcev).
 • Zavarovanec ni upravičen do povrnitve stroškov izginitve vozila, če je vozilo odvzela oseba v bližnjem sorodstvenem razmerju ali oseba, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu, oziroma oseba, ki jo je dolžan preživljati.

Preberite tudi

Ali veste, kdaj ste upravičeni do nadomestnega vozila?

Vaš avto se ustavi sredi avtoceste, vi pa imate jutri pomemben sestanek. Boste za prevoz prosili soseda ali vam pripada nadomestni avto? Preverite!

Koliko stane poln tank napačnega goriva?

Bi vedeli, kako ukrepati, če bi v avto natočili napačno gorivo? Da, lahko se zgodi tudi vam, kako ravnati potem, pa si preberite v našem nasvetu.

Kabli za vžig: 9 korakov pravilne uporabe

Kdaj najraje odpove akumulator? Prav gotovo, ko se nam mudi. Imate pri sebi kable za vžig in veste, kako se jih pravilno uporabi?