Avtomobilska odgovornost

Zavarovanje krije škodo, ki jo z vašim vozilom povzročite drugim.

Pogovorite se z zastopnikom SKLENITE NA SPLETU

Kaj vpliva na višino premije zavarovanja?

 • moč motorja (kW)
 • starost voznika
 • starost vozila
 • dosežen bonus
 • škodno dogajanje

Ker zavarovanje AO ne krije škode, ki jo zaradi telesnih poškodb utrpi voznik motornega vozila kot povzročitelj prometne nesreče, priporočamo dodatno zavarovanje voznika z zavarovanjem AO Plus.

Z izbiro zelene karte (mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila) pa dokazujete veljavnost obveznega avtomobilskega zavarovanja v večini evropskih in sredozemskih držav.

Dodatna zavarovanja

Z izbranim dodatnim avtomobilskim zavarovanjem lahko zavarujete tudi voznika povzročitelja nesreče, izberete dodatna kasko kritja ali si uredite 24-urno asistenco za pomoč na cesti doma in v tujini, tudi ob najbolj neprijetnem času.

Zavarovanje voznika za telesne poškodbe (AO-plus)

Ker obvezno avtomobilsko zavarovanje AO ne krije poškodb voznika, vam priporočamo, da poskrbite tudi za lastno varnost. Z nezgodnim zavarovanjem AO Plus ste kot voznik upravičeni do odškodnine za lastne telesne poškodbe, kadar ste v prometni nesreči udeleženi kot povzročitelj. 

Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v vozilu

Z nezgodnim zavarovanjem poskrbite za odškodnino v primeru smrti ali invalidnosti voznika in ostalih udeležencev v vašem vozilu.

Delni kasko

Za delni kasko se lahko odločite že ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Na voljo imate različne kombinacije in pakete, ki ustrezajo vašim aktivnostim, izpostavljenosti in življenjskemu slogu. Če se odločite za kritja delnega kaska, ta ne bodo vplivala na izgubo bonusa v primeru nezgode. Več >

Asistenčna zavarovanja

Avto asistenca

Z Avto asistenco ste zavarovani za primere, ko je vozilo nevozno zaradi okvare, nezgode, kraje, težav s ključi ali gorivom doma ali v tujini. Nevozno vozilo bo s 24-urno asistenco postalo hitro rešljiva težava. Več >

Popusti in ugodnosti

Pripravili smo ugodnosti, razveselili pa se jih boste, ker:

 • ste IZKUŠENI VOZNIKI,
 • pri nas najboljši vozniki pridobite AO BONUS do 55 %, 
 • najboljšim voznikom hkrati brezplačno ZAMRZNEMO AO BONUS,
 • pri nas prejmete DRUŽINSKI POPUST v višini do 55 %,
 • varni vozniki dobite POPUST ZA BREZŠKODNO DOGAJANJE.

Naziv ugodnosti Opis ugodnosti Zavarovanje
ao in
ao-plus
Bonus Z vsakim letom brez škode je mogoče pridobiti 5 % nižjo premijo. do 55 %
Izkušeni voznik Popust glede na voznikovo starost. da
Brez škode Dodaten popust za voznika brez škode v zadnjih dveh letih. da
Zamrznjen bonus V primeru prometne nesreče ne boste izgubili pridobljenega bonusa. da
Paketni popust Popust glede na število sklenjenih drugih zavarovanj pri Generali zavarovalnici (za pravne osebe in S.P.). do 26 %
Generali ZAME popust Opis ugodnosti GENERALI Programa prednosti zame si oglejte na Generali ZAME. do 30 %
Družinski popust Družinski popust prinaša prihranek za vso družino, saj ob sklenitvi vsi družinski člani prejmete popust do višine najboljšega bonusa, ki ga je dosegel eden izmed družinskih članov.  do - 55 %
Gotovinski popust Popust pri takojšnjem gotovinskem plačilu. 2 %
Popust za invalide Popust za voznika invalida 10 %
Obročno plačilo brez doplačila V primeru plačila preko trajnega naloga ali e-računa nudimo obročno plačilo zavarovalne premije brez doplačila. da

Opcije in prihranki

Priporočamo vam različne kombinacije avtomobilskih zavarovanj, ki se prilagajajo vašim zahtevam. Pri tem pa lahko pomembno prihranite. Ne spreglejte tudi brezplačne storitve pomoči na cesti za zavarovance.

Družinski popust

Vozila družine, ki so vključena v Družinski popust, so deležna ugodnosti, ki izhajajo iz osebnega bonusa "škodno najboljšega" člana družine - torej družinskega člana, ki ima na zavarovalni polici dosežen najvišji bonus.

Pomoč na cesti

V primeru škodnega dogodka z avtomobilom pokličite 080 88 48. Brezplačno vam bomo pomagali pri organizaciji pomoči in koriščenju zavarovanja Avto asistenca.

Pogosta vprašanja

Če v prometni nesreči nihče ni bil telesno poškodovan in gre za manjšo materialno škodo, avto pa je v voznem stanju, lahko izpolnite Evropsko poročilo o prometni nesreči, ki nadomesti policijski zapisnik. Pri tem se morajo udeleženci strinjati o objektivnih okoliščinah dogodka.

 1. Povzročitelj nezgode soudeleženemu vozniku izroči kupon zavarovanja iz zavarovalne police, če je ta priložen njegovi zavarovalni polici.
 2. Če sta za nezgodo odgovorna oba udeleženca, si medsebojno izmenjata kupone.
 3. Kraj nezgode je treba tudi fotografirati.

Policisti morajo biti prisotni na kraju prometne nesreče:

 • kadar so udeleženci telesno poškodovani,
 • kadar nastane večja materialna škoda in je avto nevozen,
 • kadar se udeleženci sami ne morejo dogovoriti o povzročitelju prometne nesreče,
 • kadar je v prometni nesreči udeležen tujec,
 • kadar sumite, da je voznik soudeleženega vozila pod vplivom alkohola,
 • kadar soudeleženec pobegne s kraja prometne nesreče ali
 • kadar soudeleženec v prometni nezgodi ne more dokazati, da je vozilo pravilno registrirano in zavarovano.

Po dogodku ste o primeru nesreče kot zavarovanec dolžni obvestiti zavarovalnico najpozneje v treh dneh od nastanka dogodka.

Ogled poškodovanega vozila lahko opravite v vseh poslovnih enotah Generalija v Sloveniji. Če vaše vozilo ni vozno, bo cenilec opravil ogled na dogovorjenem kraju.

Za vsa vprašanja, kako ravnati v primeru nezgode, smo vam na voljo na telefonski številki 080 88 48

Izkušeni vozniki, ki vam pripada maksimalni 50 % bonus in po predhodni polici niste imeli škode, se ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti umestite v 3. premijski razred ter tako pridobite 55 % bonus. Dodaten premijski razred in s tem višji popust za izkušene voznike je novost na trgu avtomobilskih zavarovanj, ki jo zavarovanci pridobijo pri Generali zavarovalnici.

Premijski razredi in odstotki izhodiščne zavarovalne premije so:

Premijski razred % izhodiščne premije
1 45
2 45
3 45
4 50
5 55
6 60
7 65
8 70
9 75
10 80
11 85
12 90
13 95
14 100
15 110
16 120
17 135
18 150
19 170
20 200


Razvrstitev v ustrezen premijski razred izvedemo na naslednji način:

 • Za vsako novo zavarovanje se premija določi po 14. premijskem razredu. Za novo zavarovanje se šteje zavarovanje, ki ga je zavarovalec sklenil za vozilo prvič, in zavarovanje, ki ga je zavarovanec sklenil po poteku več kot treh let, odkar mu je prenehalo veljati prejšnje zavarovanje.

 • Vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode za vozilo iste vrste omogoča razvrstitev za en premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu – BONUS.

 • Posledica vsake prijavljene škode v preteklem zavarovalnem letu oziroma obdobju je pomik za tri razrede višje za posamezno škodo – MALUS. Upošteva se največ štiri prijavljene škode v istem zavarovalnem letu oziroma obdobju.

 • Pri zavarovanju vsakega naslednjega vozila se zavarovalna premija določi enako kot za novo zavarovanje.

V primeru prodaje, uničenja ali odjave vozila iz prometa je zavarovalnica na zahtevo zavarovalca dolžna vrniti premijo za preostalo dobo trajanja zavarovanja od prejema pisnega zahtevka za vračilo premije, če za to zavarovalno obdobje ni bilo prijavljenega zavarovalnega primera.

Za vračilo neizkoriščenega dela premije je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • Izpolnjen in podpisan obrazec »Sporazum o prenehanju zavarovalne pogodbe za avtomobilsko zavarovanje«
 • Originalno zavarovalno polico
 • Fotokopijo odjavljenega prometnega dovoljenja ali fotokopijo zavarovalne police novega lastnika vozila«

Pravočasno sklenite zavarovanje avtomobilske odgovornosti in se izognite kaznim!

ALI STE VEDELI ...

 • da ste kot lastnik motornega vozila dolžni pred uporabo in registracijo motornega vozila skleniti obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in le-to obnavljati, vse dokler je motorno vozilo v prometu oziroma dokler ni odjavljeno iz prometa in so registrske tablice vrnjene registracijskemu organu? 
 • da ste zaradi neplačila povprečne letne premije v višini približno 180 EUR oziroma s tem, da ne sklenete obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti, izpostavljeni tveganju, da za morebitno povzročeno milijonsko škodo neomejeno odgovarjate z vsem svojim premoženjem? 
 • da je zagrožena kazen za posameznika, če kot lastnik ne sklene obveznega avtomobilskega zavarovanja, 500 EUR, če pa posameznik ne odjavi vozila iz prometa in vrne registrskih tablic, ko preneha veljati zavarovalna pogodba v času veljavnosti prometnega dovoljenja, pa je tudi v prometnem prekršku? 
 • da je zagrožena kazen za vožnjo z vozilom, ki ni registrirano ali mu je registracija potekla pred več kot 30, dnevi 500 EUR? 
 
Se še vedno sprašujete, zakaj je pomembno skleniti obvezno  avtomobilsko zavarovanje?
 

1. Voznik nezavarovanega vozila povzroči nesrečo, v kateri nastane velika premoženjska in nepremoženjska škoda.

2. Slovensko zavarovalno združenje - Škodni sklad izplača vsem oškodovancem pripadajoče odškodnine.

3. Slovensko zavarovalno združenje - Škodni sklad ima skladno z veljavno zakonodajo od lastnika oziroma povzročitelja prometne nesreče pravico zahtevati povračilo celotnega izplačanega zneska odškodnin, povečanega za morebitne nastale stroške skupaj z obrestmi.

 
LASTNIK OZIROMA VOZNIK NEZAVAROVANEGA VOZILA ZA NASTALO ŠKODO ODGOVARJA OSEBNO IN NEOMEJENO Z VSEM SVOJIM PREMOŽENJEM.

Rdeča svetuje

5 zanimivosti o vašem avtomobilu, ki jih ne poznate

Ali res z naslonjalom za glavo v avtu lahko razbijete steklo? Kako prepoznate dobre zimske gume? Preverite s kvizom!

Kako znižati strošek zavarovanja avta in druge stroške?

Stroške za avto lahko znižate tudi tako, da znižate stroške za zavarovanje avtomobila. Preverite, zakaj se več avtomobilov v družini splača.

JESENSKA VOŽNJA – VARNA V VSEH VREMENSKIH RAZMERAH

Megla, mokro cestišče ali blato nas lahko jeseni neprijetno presenetijo na cesti. V takih trenutkih odigrajo najpomembnejšo vlogo naše vozniške izkušnje. Kako pravilno reagirati in zagotoviti varnost takrat, ko se zgodi nepričakovano?