NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

26.04.2024 | 10 min branja | Avto

Kako prijaviti škodo, ko imate prometno nesrečo v tujini

Prometna nesreča na avtocesti v tujini, možno pomečkani in prevrnjeni avtomobili.

Prometna nesreča je stresna že v domovini. Prometna nesreča v tujini pa še toliko bolj. Sploh, če se s soudeleženim morebiti ne moreta sporazumeti v jeziku, ki ga oba razumeta. Manj stresno bo, če boste vedeli, kako ravnati, če imate prometno nesrečo v tujini.

V nadaljevanju preberite:

 • Vedno izpolnite evropsko poročilo o prometni nesreči
 • Kaj storiti, če evropskega poročila nimate?
 • Kako prijaviti škodo po prometni nesreči v tujini?
 • Kako poteka reševanje škodnega zahtevka po prometni nesreči v tujini?
 • Kaj pa, če ste povzročitelj prometne nesreče v tujini vi?
 • Kaj lahko storite že preden odpotujete, da bo stres ob nesreči manjši?

Morda pa vas bolj zanima, kaj storiti ob prometni nesreči s tujcem v Sloveniji?

 

Vedno izpolnite evropsko poročilo – tudi ob prometni nesreči v tujini

Ko ste udeleženi v prometni nesreči, vedno natančno izpolnite evropsko poročilo:

 • zapišite podatke nasprotnega udeleženca v nesreči,
 • podatke o njegovem vozilu (registrsko številko in zavarovalnico, kjer je vozilo zavarovano),
 • označite s križcem ustrezno rubriko glede okoliščin nesreče in
 • obvezno narišite skico.

Če se uspete dogovoriti, kdo je odgovoren za prometno nesrečo, to obvezno zapišite v ustrezno rubriko (št. 14). Oba voznika morata poročilo tudi podpisati.

Ste vedeli?
Podpis evropskega poročila ne pomeni priznanja krivde za prometno nesrečo.

Če se o odgovornosti ne morete sporazumeti, svetujemo, da pokličete policijo. V takem primeru si obvezno zapišite ime policijske postaje v tujini, da bo zavarovalnica lahko v nadaljevanju pridobila policijski zapisnik.

Obrazec evropskega poročila, ki ga običajno dobite od sklenitvi ali podaljšanju avtomobilskega zavarovanja, je enak v vseh jezikih. Ker ima poenoteno vsebino in oštevilčene rubrike, bosta z voznikom, s katerim ne govorita istega jezika, enostavno razumela, kam vpisujeta podatke. Ko izpolnite evropsko poročilo, vedno obdržite kopijo, ki jo je podpisal tudi soudeleženec v nesreči.

Poleg tega uporabite mobilni telefon in situacijo ter nastalo škodo fotografirajte iz več zornih kotov. Pri tem ne pozabite na fotografije registrskih tablic. Če je povzročitelj nesreče vlečno vozilo, obvezno fotografirajte tablice vlečnega in priklopnega vozila (prikolice).

Kaj storiti s poškodovanim vozilom? Kaj če je vozilo nevozno? Ga popravljati v tujini ali prepeljati domov? Pokličite asistenčni center (+386 5 662 85 00), kjer vam bodo svetovali, kako ravnati.

 

Dobra avto asistenca vam z dejanjem in nasvetom stoji ob strani, ko jo najbolj potrebujete. Izberite asistenco, ki jo lahko pokličete tudi iz tujine.

Avto asistenca Generali

 

Kaj storiti, če ob prometni nesreči v tujini evropskega poročila nimate?

Če evropskega poročila nimate, je pomembno, da vseeno pridobite vse podatke, ki bi jih sicer zbrali z evropskim poročilom. Tako bo zavarovalnica vaš škodni primer lažje in hitreje reševala. Poskrbite, da si zapišete:

 • Datum, kraj in državo, v kateri je prišlo do nesreče.
 • Ime, priimek in kontaktne podatke drugega voznika.
 • Registrsko številko drugega vozila, če gre za vlečno vozilo s prikolico so nujni podatki vlečnega vozila in prikolice.
 • Številko zavarovalne police ali številko zelene karte voznika, ki je bil tudi udeležen v nesreči.
 • Naziv in kontaktne podatke tuje zavarovalnice, kjer je zavarovano vozilo udeleženo v prometni nesreči.
 • Znamko in model drugega vozila.
 • Imena in kontaktne podatke prič.
 • Informacije o policijski postaji (naslov in mesto), kamor je bila podana prijava o nesreči.
 • Naredite skico dogodka in označite nastalo škodo na vozilih.
 • Okoliščine nesreče. Če se oba udeleženca strinjata z napisanim, podpišite izjavo.

Ne pozabite z mobilnim telefonom fotografirati obeh vozil, poškodb na obeh vozilih in kraja dogodka.

Pokličite tudi policijo. V nekaterih državah EU policisti pridejo na kraj dogodka samo v primeru poškodb udeležencev ali če je bilo v nesreči udeleženih več vozil hkrati. Obdržite vse papirje, ki vam jih policisti izročijo na kraju dogodka, če bi jih potrebovali kasneje ob zahtevku za odškodnino.

Če se odpravljate na Hrvaško morate vedeti: Denarna kazen od 390 do 920 evrov na Hrvaškem grozi vozniku, ki zapusti kraj prometne nesreče, preden drugemu udeležencu v prometni nesreči ali lastniku poškodovanega vozila oziroma druge stvari ne izpolni evropskega poročila oziroma na drug način ne pusti svojih podatkov.

 

Kako prijaviti škodo po prometni nesreči v tujini

Škodo, ki vam jo je povzročil voznik s tujim vozilom, vam bo povrnila tuja zavarovalnica, pri kateri je bilo vozilo zavarovano. Zahtevek za povračilo škode pa lahko v veliki večini primerov vložite v Sloveniji, pri pristojni slovenski zavarovalnici, ki kot pooblaščenec tuje zavarovalnice rešuje t.i. mednarodne škode.

Ni pa vedno možno zahtevka za povračilo škode, ki vam jo povzroči voznik s tujim vozilom, uveljavljati v Sloveniji. Kadar to ni možno, morate zahtevek za povračilo škode vložiti sami neposredno na zavarovalnici povzročitelja v tujini ali na pristojni biro zelene karte v državi, kjer je prišlo do prometne nesreče. Informacije, kam se obrniti v takih primerih, boste lahko pridobili pri vaši zavarovalnici.

Kje boste vložili zahtevek za povračilo škode in kdo bo prijavo reševal, je odvisno od dveh dejavnikov:

 • Kje je prišlo do prometne nesreče? Ali je do prometne nesreče prišlo v eni od držav članic sistema zelene karte?
 • Kje je registrirano vozilo povzročitelja prometne nesreče? Ali je registrirano v eni od držav evropskega gospodarskega prostora oz. Švici?

Če je odgovor na obe zgornji vprašanji pritrdilen, potem boste zahtevek za odškodnino lahko oddali pri slovenski zavarovalnici. Če eden od pogojev (ali oba) ni izpolnjen, boste morali škodo prijaviti v tujini.

 

Postopek prijave škode v Sloveniji

Ob vrnitvi v Slovenijo lahko torej prijavite škodo in vložite zahtevek za odškodnino pri slovenski zavarovalnici, ki je pooblaščenec zavarovalnice povzročitelja, če sta izpolnjena dva pogoja:

 • Do prometne nesreče je prišlo v eni od držav članic sistema zelene karte.
 • Vozilo povzročitelja prometne nesreče je registrirano v eni od držav evropskega gospodarskega prostora ali Švici.

 

Primer
Do prometne nesreče je prišlo na Hrvaškem, vozilo povzročitelja pa ima nemško registrsko tablico. Slovenski voznik bo kot oškodovanec lahko svoj zahtevek za povračilo nastale škode vložil ob prihodu domov, pri slovenski zavarovalnici, ki je pooblaščenec nemške zavarovalnice.

 

Ko sta oba zgornja pogoja izpolnjena, slovenska zavarovalnica lahko nastopa v vlogi pooblaščenca tuje zavarovalnice in kot taka lahko rešuje škodni zahtevek slovenskega voznika. Pri reševanju zahtevka se uporabljata pravo in praksa države, kjer je prometna nesreča nastala. Podatek o pooblaščenih zavarovalnicah lahko poiščete na spletni strani slovenskega zavarovalnega združenja. Tu lahko najdete tudi povezave, kjer lahko poiščete podatek o zavarovalnici tujega vozila, če imate njegovo registrsko številko. Podatek o zavarovalnici lahko pridobite tudi na informacijskem centru SZZ, zavarovanci Generalija pa se lahko obrnete tudi na naš odsek za mednarodne škode na naslovu gc.si@generali.com.

Postopek prijave škode v tujini

Če ste imeli prometno nesrečo v državi, ki ni članica sistema zelene karte ali je povzročiteljevo vozilo registrirano v državi, ki ni članica EGP ali Švica, zahtevka za povrnitev škode ne boste mogli vložiti pri slovenski zavarovalnici.

 

Primer

Do prometne nesreče je prišlo v Bosni, povzročiteljevo vozilo pa je imelo bosanske registrske tablice. Slovenski oškodovanec bo moral svoj zahtevek vložiti pri Nacionalnem biroju zelene karte v Bosni ali neposredno pri bosanski zavarovalnici, pri kateri je imel povzročitelj zavarovano vozilo.

Do prometne nesreče je prišlo v Avstriji, povzročiteljevo vozilo pa je imelo srbske registrske tablice. Slovenski oškodovanec bo svoj zahtevek moral vložiti pri Nacionalnem biroju zelene karte v Avstriji ali neposredno pri srbski zavarovalnici, pri kateri je imel povzročitelj zavarovano svoje vozilo.

 

V primeru takih nesreč pa se mora slovenski oškodovanec obrniti na:

 • Nacionalni biro zelene karte v državi, kjer se je pripetila prometna nesreča (kontaktni podatki so navedeni tudi na obrazcu zelene karte) ali
 • neposredno na zavarovalnico povzročitelja.

 

Kaj še morate vedeti, ko prijavljate škodo po prometni nesreči v tujini?

Časovna omejitev za oddajo zahtevka za odškodnino se lahko razlikuje od tiste, ki velja v državi vašega stalnega prebivališča. Pomembno je, da zahtevek oddate čimprej.

Višina odškodnine se razlikuje od tiste, ki bi jo dobili ob prometni nesreči doma. Zaradi razlik v zakonih med državami je višina odškodnine drugače ovrednotena kot v Sloveniji. Slovenska zavarovalnica, ki nastopa v vlogi pooblaščenca tuje zavarovalnice, je vezana na navodila, ki jih prejeme od tuje zavarovalnice. To velja za določitev odgovornosti in odločitev o višini škode.

 

Kako poteka reševanje škodnega zahtevka po prometni nesreči v tujini?

Reševanje škodnega zahtevka, kadar ga rešuje slovenska zavarovalnica kot pooblaščenec tuje zavarovalnice, poteka podobno, kot pri prometnih nesrečah v Sloveniji.

 1. Na škodnem centru cenilec opravi ogled poškodovanega vozila in naredi cenilni zapisnik.
 2. Izpolniti morate odškodninski zahtevek in predložiti potrebno dokumentacijo. Kadar zahtevek vlagate pri Generali zavarovalnici, lahko uporabite e-prijavo škode.
 3. Zavarovalnica se nato loti reševanja škodnega zahtevka in vas obvesti o osebi, ki bo reševala vaš škodni primer. Zavarovalnica stopi v stik s tujo zavarovalnico in vas o poteku postopka obvešča.
 4. Ko tuja zavarovalnica odobri izplačilo škode, vas o tem obvestimo oziroma zahtevek zavrnemo, če se izkaže, da ste za nesrečo odgovorni sami.

O odgovornosti v primeru prometne nesreče v tujini odloča tuja zavarovalnica, ne pooblaščena (slovenska) zavarovalnica. Pri odločanju se uporablja pravo države, v kateri je prišlo do prometne nesreče.

 

Kaj pa, če ste povzročitelj prometne nesreče v tujini vi?

Škodo, ki ste jo povzročili drugim udeležencem, bo poravnala vaša zavarovalnica iz vašega zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Škodo na vašem vozilu pa lahko uveljavljate iz svojega kasko zavarovanja, če ga imate sklenjenega.

Če ste bili v tujini povzročitelj prometne nesreče, bo oškodovani tuji voznik v svoji državi poiskal zavarovalnico, ki je korespondent ali pooblaščenec vaše zavarovalnice. Tuja zavarovalnica bo o prejemu zahtevka obvestila vašo zavarovalnico, ki bo evidentirala škodni primer in vas obvestila, da je prejela informacijo iz tujine o povzročeni prometni nesreči ter vam v izpolnitev poslala obrazec za prijavo škode.

Pomembno je, da ko ste povzročitelj nesreče, izpolnite obrazec za prijavo škode. S tem zavarovalnici potrdite, da je do prometne nesreče prišlo, hkrati pa imate priložnost, da zavarovalnici podate svoj opis dogodka.

Če zavarovanec obrazca za prijavo škode ne izpolni, se reševanje zahtevka tujega oškodovanca rešuje izključno na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga tuja zavarovalnica. Torej z opisom nesreče, ki ga je podal oškodovanec.

 

Kaj lahko storite, da bo naslednjič stres ob prometni nesreči v tujini manjši?

Preden se odpeljete v tujino, običajno razmišljate o tem, kaj morate pospraviti v kovček, malo manj pa verjetno o tem, kaj bo, če pride do nesreče. Veliko preglavic in tudi stroškov vam lahko prihrani, če boste poskrbeli, da se z vami odpeljejo tudi ustrezni dokumenti in zavarovanje.

 

Pred odhodom v tujino poskrbite za zavarovanje

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) imate, saj je obvezno. S tem zavarovanjem bo pokrita škoda, ki je nastala drugemu udeležencu zaradi prometne nesreče, ki ste jo povzročili vi. Kaj pa ostalo?

Stroški, ki nastanejo, ko ste v vlogi povzročitelja nesreče, so lahko zelo različni: stroški vleke, stroški odvetnika, pa tudi škoda na lastnem vozilu, telesne poškodbe, izpad dohodka … Slednji so kriti izključno takrat, ko je na polici ustrezno kritje.

Za poti v tujino svetujemo, da se s svojim zastopnikom pogovorite o sledečih zavarovanjih in kritjih.

 1. Avtomobilski kasko ali delne kasko kombinacije za povrnitev škode, ki bi zaradi prometne nesreče nastala na vašem vozilu, če bi bili povzročitelj nesreče vi.
 2. Paket XL Avto asistence za pomoč na kraju nesreče in kasneje. S klicem v asistenčni center boste pridobili vsa navodila za ravnanje v primeru prometne nesreče v slovenskem jeziku, zavarovalnica pa vam bo organizirala pomoč na cesti, npr. odvoz vozila do najbližje avtomehanične delavnice, krila stroške dostave nadomestnega vozila, v primeru hujše nezgode, ki zahteva bolnišnično obravnavo, pa tudi nujne stroške zdravljenja in prevoza zavarovanca.
 3. Zavarovanje Pravna zaščita za stroške pravne obrambe in tudi za morebitne stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo v zvezi s prometno nesrečo.
 4. Zavarovanje TUJINA za različne zaplete, ki se lahko pripetijo na poti.

 

Dokumenti, ki morajo biti v avtu, preden se odpravite v tujino

Pred odhodom v tujino poskrbite tudi za ustrezne dokumente. S seboj vzemite:

 • Mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila (t.i. zelena karta). V nekaterih državah je namreč zeleno karto obvezno predložiti ob vstopu v državo.
 • Evropsko poročilo o prometni nesreči. Če ste ga izgubili ali porabili, ga lahko dobite pri svojem zastopniku ali v poslovalnici zavarovalnice.

 

 

Poskrbite za avto asistenco

Kjerkoli in kadarkoli boste z avtomobilom obstali na začrtani poti, vam na pomoč priskoči avtomobilska asistenca.

Preberite več