Tujina. Celovito
zavarovanje za tujino.

Zagotovite si brezskrbno počitnikovanje z zavarovanjem za primer bolezni ali nezgode v tujini. Brez doplačila vključeno tudi COVID kritje.

Želim nasvet SKLENITE NA SPLETU

COVID kritje

V Zavarovanje za tujino z asistenco je vključeno tudi COVID kritje, ki nudi zavarovalna kritja tudi zaradi bolezni COVID-19 (enako kot pri drugih boleznih). COVID kritje vsebuje tudi naslednje:

  • Če morate v tujini v samoizolacijo, ker ste se okužili s koronavirusom SARS-CoV-2 , so kriti stroški podaljšanja nastanitve ali nova nastanitev, kadar ne morete ostati v tisti, ki ste jo imeli urejeno in plačano. Kritje velja tudi za ostale zavarovance, ki potujejo skupaj z okuženim zavarovancem, če imate družinsko polico.
  • Če ste se okužili s koronavirusom SARS-CoV-2 in se zaradi napotitve v samoizolacijo ne morete v domovino vrniti, kot ste prvotno nameravali, vam zavarovanje krije stroške vrnitve v domovino. Kritje velja tudi za ostale zavarovance, ki potujejo skupaj z okuženim zavarovancem, če imate sklenjeno družinsko polico.

Stroški za COVID kritje so kriti do višine zavarovalne vsote navedene na polici. Za COVID kritje se ne obračuna dodatna premija.

 

Več o COVID kritju

Zakaj Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ni dovolj?

Zavarovanje za tujino z asistenco Tujina Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja
Kritje stroškov v javnih bolnišnicah
Kritje stroškov v zasebnih bolnišnicah
24 urna asistenca v slovenščini
Kritje celotne višine stroškov zdravljenja
Kritje prevoza (v bolnišnico, domovino ...)

Paketi

Od nezgode do prtljage. Izberite paket in zavarovalno vsoto po svoji meri, ki vam bo v tujini zagotovila celovito varnost.

Ali veste, kako izbrati pravo višino zavarovalne vsote in zakaj izbrati zavarovanje Tujina Plus?

 

TUJINA TUJINA PLUS
Zavarovalna vsota v EUR Zavarovalna vsota v EUR
25.000
1.000**
50.000
2.000**
100.000
3.000**
Kritja 25.000
1.000**
50.000
2.000**
100.000
3.000**
Medicinska oskrba in obisk zdravnika
Zdravljenje
Zdravila in medicinski pripomočki
100 200 300 Nujne zobozdravstvene storitve 100 200 300
Prevoz do najbližje bolnišnice ali klinike in nazaj
Prevoz v domovino
Prevoz in bivanje za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca
Spremstvo in prevoz mladoletnega otroka
vozovnica vozovnica vozovnica Prevoz družinskega člana
vozovnica vozovnica vozovnica
Prevoz posmrtnih ostankov v domovino zavarovanca
Vrnitev v domovino
Preklic leta 100 150 250
Izguba/kraja prtljage 300 500 800
Zamuda prtljage/leta 100 150 200
Izguba/kraja osebnih dokumentov 100 150 200
Predujem varščine 2.000 4.000 6.000
Nujno nakazilo denarja 2.000 3.000 4.000
Organizacija storitev ob spremembi bivanja v tujini
Sklenite Tujina - 10 % ceneje Sklenite Tujina PLUS - 10 % ceneje

** V primeru akutnega poslabšanja kronične bolezni so vsa zavarovalna kritja ne glede na izbrano zavarovalno vsoto skupaj omejena do navedenega zneska.

Cena zavarovanja

Pri spletni sklenitvi posamičnega ali družinskega zavarovanja prejmete 10 odstotni popust na navedene cene.

Kratkoročno zavarovanje za posameznike

  TUJINA  TUJINA PLUS
Zavarovalna vsota (v EUR) 25.000 50.000 100.000 25.000 50.000 100.000
Trajanje zavarovanja Cena zavarovanja (v EUR)
1 dan 4,76 7,15 8,09 5,72 8,58 9,72
do 3 dni 5,78 8,68 9,83 6,93 10,41 11,78
do 5 dni 8,44 12,66 14,35 10,12 15,19 17,21
do 8 dni 11,09 16,63 18,85 13,31 19,97 22,63
do 10 dni 14,58 21,87 24,79 17,49 26,24 29,73
do 15 dni 16,87 25,31 28,69 20,25 30,37 34,42
do 21 dni 21,09 31,64 35,86 25,31 37,98 43,03
do 30 dni 26,41 39,61 44,90 31,68 47,52 53,86
do 45 dni 36,96 55,43 62,82 44,34 66,52 75,39
do 60 dni 40,62 60,93 69,06 48,75 73,13 82,87
do 75 dni 55,93 83,90 95,09 67,12 100,68 114,10
do 90 dni 65,10 97,65 110,67 78,12 117,18 132,80
do 120 dni 85,27 127,91 144,96 102,33 153,49 173,96
do 150 dni 105,46 158,19 179,29 126,55 189,83 215,14
do 180 dni 126,95 190,42 215,81 152,33 228,50 258,97
do 210 dni 138,66 207,99 235,73 166,40 249,59 282,87
do 240 dni 152,33 228,50 258,97 182,80 274,20 310,77
do 300 dni 167,96 251,94 285,53 201,55 302,32 342,63
do 1 leta 190,42 285,63 323,71 228,50 342,75 388,45

Za termine od 45 dni dalje lahko zavarovanje sklenete v poslovalnicah Generali.


Celoletno zavarovanje za posameznike

Celoletno zavarovanje je namenjeno vsem, ki v tujino potujete večkrat letno. Posamezno potovanje lahko traja največ 90 dni.

  TUJINA TUJINA PLUS
Zavarovalna vsota (v EUR) 25.000 50.000 100.000 25.000 50.000 100.000
Cena zavarovanja (v EUR) 42,32 63,47 71,94 50,78 76,17 86,32

V premijo je vračunan 8,5 % zakonsko določen davek (DPZP).

Kratkoročno družinsko zavarovanje

Pri družinskem zavarovanju za tujino lahko zavarujete osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in so med seboj v družinskem razmerju: zakonec ali partner iz druge pravno priznane skupnosti in njihovi otroci, pastorki ali posvojenci do 26. leta starosti.

  TUJINA TUJINA PLUS
Zavarovalna vsota (v EUR) 25.000 50.000 100.000 25.000 50.000 100.000
Trajanje zavarovanja Cena zavarovanja (v EUR)
1 dan 8,45 12,68 14,37 10,13 15,20 17,23
do 3 dni 10,55 15,82 17,92 12,65 18,98 21,50
do 5 dni 15,31 22,97 26,03 18,37 27,56 31,23
do 8 dni 19,99 29,98 33,97 23,99 35,99 40,79
do 10 dni 26,13 39,19 44,42 31,36 47,03 53,31
do 15 dni 31,09 46,63 52,85 37,30 55,95 63,42
do 21 dni 39,06 58,59 66,40 46,87 70,31 79,68
do 30 dni 47,40 71,11 80,58 56,88 85,31 96,68
do 45 dni 64,37 96,57 109,43 77,24 115,87 131,31
do 60 dni 72,80 109,21 123,77 87,35 131,04 148,50
do 90 dni 115,53 173,30 196,41 138,63 207,95 235,67
do 120 dni 150,37 225,56 255,63 180,45 270,67 306,76
do 180 dni 224,20 336,31 381,15 269,05 403,58 457,38
do 1 leta 336,89 505,34 572,72 404,27 606,41 687,26

Za termine od 45 dni dalje lahko zavarovanje sklenete v poslovalnicah Generali.


Celoletno družinsko zavarovanje

Celoletno družinsko zavarovanje za tujino velja za vse družinske člane, vsak član pa lahko potuje tudi posamezno. Zavarovanje velja za neomejeno število odhodov v tujino v enem zavarovalnem letu, posamezno potovanje pa ne sme trajati več kot 90 dni.

  TUJINA TUJINA PLUS
Zavarovalna vsota (v EUR) 25.000 50.000 100.000 25.000 50.000 100.000
Cena zavarovanja (v EUR) 75,95 113,93 129,12 91,14 136,71 154,94

V premijo je vračunan 8,5 % zakonsko določen davek (DPZP).

 

Kratkoročno skupinsko zavarovanje

Skupinsko zavarovanje lahko sklene skupina, ki šteje 9 ali več oseb.

  TUJINA TUJINA PLUS
Zavarovalna vsota (v EUR) 25.000 50.000 100.000 25.000 50.000 100.000
Trajanje zavarovanja Cena zavarovanja (v EUR)
1 dan 3,21 4,82 5,46 3,85 5,78 6,55
do 3 dni 3,67 5,50 6,24 4,41 6,61 7,49
do 5 dni 5,33 8,00 9,06 6,39 9,59 10,86
do 8 dni 6,88 10,32 11,70 8,25 12,37 14,02
do 10 dni 8,89 13,48 15,28 10,78 16,18 18,34
do 15 dni 10,55 15,82 17,92 12,65 18,98 21,50
do 21 dni 12,65 18,98 21,50 15,19 22,79 25,82
do 30 dni 15,86 23,79 26,96 19,03 28,55 32,35
do 45 dni 23,20 34,80 39,44 27,84 41,76 47,33
do 60 dni 24,29 36,45 41,30 29,15 43,74 49,56
do 90 dni 40,17 60,25 68,28 48,20 72,29 81,93
do 120 dni 48,60 72,90 82,61 58,32 87,48 99,15
do 180 dni 77,63 116,45 131,98 93,16 139,74 158,37
do 1 leta 172,52 258,77 293,28 207,02 310,53 351,93

V premijo je vračunan 8,5 % zakonsko določen davek (DPZP).

Kratkoročno zavarovanje (za potovanja do 30 dni)

  POSAMIČNO DRUŽINSKO
Zavarovalna vsota (v EUR) 25.000 50.000 100.000 25.000 50.000 100.000
Trajanje zavarovanja Cena zavarovanja (v EUR)
1 dan 4,23 6,35 7,19 7,50 11,25 12,75
do 3 dni 5,14 7,71 8,75 9,37 14,06 15,94
do 5 dni 7,50 11,25 12,75 13,61 20,41 23,13
do 8 dni 9,86 14,80 16,76 17,77 26,66 30,22
do 10 dni 12,95 19,43 22,03 23,23 34,85 39,49
do 15 dni 14,99 22,49 25,49 27,62 41,44 46,96
do 21 dni 18,75 28,12 31,88 34,72 52,08 59,02
do 30 dni 23,47 35,21 39,90 42,13 63,20 71,62

 

Celoletno zavarovanje

Celoletno zavarovanje je namenjeno posameznikom ali družinam, ki na Hrvaško ali v Črno goro potujete večkrat letno. Posamezno potovanje lahko traja največ 90 dni.

  POSAMIČNO DRUŽINSKO
Zavarovalna vsota (v EUR) 20.000 20.000
Cena zavarovanja (v EUR) 21,70 43,40

V premijo je vračunan 8,5 % zakonsko določen davek (DPZP).

Zavarujejo se lahko tudi dijaki in študenti.

Pri zavarovanju za trajanje od 90 dni do 1 leta dijaki in študenti prejmejo 10 % popusta, če predložijo potrdilo o šolanju.

Zavarovanje je namenjeno podjetjem, ki želite zavarovati svoje delavce za čas dela in bivanja v tujini. Skleniti ga je mogoče za celoletno bivanje v tujini ali za večkratne odhode v tujino v enem letu, vendar posamezno bivanje v tujini ne sme trajati več kot 90 dni. Zavarovanje lahko sklenete individualno za enega delavca ali skupinsko (2 in več oseb).

Zavarovanje za tujce je namenjeno osebam, ki v Slovenijo prihajajo iz drugih držav. Zavarujejo se lahko za bivanje (v primeru, da prihajajo na obisk) ali za bivanje in delo (v primeru, da prihajajo zaradi zaposlitve).

Zavarovanje velja v Sloveniji in državah, ki mejijo na Slovenijo, če ne gre za državo stalnega prebivališča zavarovanca.

Vnetje slepiča na počitnicah v Grčiji

Miha in Mojca sta za prvomajske počitnice odpotovala v Grčijo. Mojco je začelo zvijati v spodnjem delu trebuha. Po posvetu z asistenčnim centrom je opravila pregled pri zdravniku, ki jo je takoj napotil v bolnišnico.

Mojca je bila zaradi operacije slepiča 6 dni na zdravljenju v bolnišnici. Asistenčni center je poskrbel tudi za letalski prevoz v Slovenijo. 

Stroški zdravstvene oskrbe in prevozov so znašali 13.635 EUR. Ker je Mojca imela urejeno družinsko zdravstveno zavarovanje Tujina (za 8 dni je cena zavarovanja z zavarovalno vsoto 25.000 EUR znašala 19,99 EUR), je nastale stroške poravnala zavarovalnica.

 

  • Celotni stroški zdravljenja: 13.635 EUR
  • Cena zavarovanja: 19,99 EUR

Stroški

Prvi pregled zdravnika 120 €
Prevoz z rešilcem do bolnišnice 212 €
Sprejem v bolnišnico in pregled 586 €
6 dni bivanja v bolnišnici in operacija 11.067 €
Letalski prevoz v domovino

za 2 osebi (spremstvo partnerja)

1.650 €
SKUPAJ 13.635 €

Image

Zakaj potrebujete zavarovanje Tujina?

Vrhunska asistenca

Asistenčni center Generali vam zagotavlja hiter odziv in pomoč v slovenskem jeziku 24 ur na dan vse dni v letu.

Hrvaška in Črna gora

Posebej ugodno zavarovanje za tiste, ki na Hrvaško ali v Črno goro potujete večkrat letno.

Krijemo celotne stroške

V okviru zavarovalne vsote pokrijemo nastale stroške v tujini. Stroške, ki ste jih plačali sami, vam ob vrnitvi povrnemo.

Prevoz do 100.000 EUR

Stroške prevoza krijemo do višine zavarovalne vsote do 100.000 EUR.

10 % popusta na spletu

Zavarovanje Tujina lahko hitro in enostavno sklenete na spletu in pri tem prihranite 10 %.

Popust za študente

Dijaki in študenti, ki študirajo v tujini od 90 dni do enega leta, prejmejo 10 % popusta.

Več kot 20 let izkušenj

Zavarovanje Tujina je nastalo na osnovi več kot 20-letnih izkušenj.

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:

Pogosta vprašanja

Zavarujete se lahko vsi, ki potujete v tujino kot turisti, popotniki, izletniki, poslovneži, delavci ali študentje oz. dijaki za čas študija. 

Z doplačilom premije se lahko zavarujejo osebe starejše od 75 let:

  • od 75 do 85 leta 50 % doplačilo,
  • od 85 leta dalje 100 % doplačilo.

Zavarujejo se lahko tudi tujci, ki potujejo po Sloveniji oziroma bivajo in delajo v Sloveniji do 90 dni. Zavarovanje za tujce se lahko sklene v vseh poslovalnicah Generali.

Na voljo so vam tri zavarovalne vsote v višini:

  • 25.000 EUR,
  • 50.000 EUR in
  • 100.000 EUR.

Če boste sklenili celoletno posmično in družinsko zavarovanje za tujino za Hrvaško ali Črno goro, zavarovalno kritje znaša 20.000 EUR. 

Višino zavarovalne vsote izberete glede na državo, v katero potujete. Če potujete v bližnje evropske države, kot je Italija, lahko zadostuje že zavarovalna vsota v višini vsaj 25.000 EUR. Če pa se odpravljate v ZDA, priporočamo izbiro najvišje zavarovalne vsote 100.000 EUR. Stroški zdravstvenih storitev so namreč v ZDA izjemno visoki in že manjša zdravstvena nevšečnost vam lahko brez ustreznega zavarovanja povzroči velike finančne težave.

Zavarovanje za tujino z asistenco Tujina velja v vseh državah sveta.

Generali povrne vse zavarovane stroške do višine dogovorjenega kritja v okviru izbranega paketa TUJINA ali TUJINA PLUS v skladu s splošnimi pogoji.

Da, tudi otroke je treba zavarovati.

Če potujete z mladoletnimi otroci, vam priporočamo sklenitev družinskega zavarovanja.

Zavarovanje krije tudi nujne stroške zdravljenja za akutna poslabšanja kroničnih bolezni: bolezni srca, ledvičnih kamnov, žolčnih kamnov, astme in sladkorne bolezni.

Vsa zavarovalna kritja, povezana s kronično boleznijo, so omejena na od 1.000 do 3.000 €. Odvisno od osnovne zavarovalne vsote.

Zavarovanje morate skleniti, ko ste še v Sloveniji.

Če ste ob sklenitvi zavarovanja že v tujini, zavarovalno kritje prične veljati šele po preteku 5 dni od dneva sklenitve zavarovanja.

Če v tujini zbolite, se poškodujete ali potrebujete pomoč, morate čim prej obvestiti 24-urni Asistenčni center Generali. Enako morate ravnati tudi, če boste zdravstvene ali druge stroške v tujini poravnali sami. Ob klicu navedite številko police, ime in priimek, začasni naslov, telefonsko številko ter vrsto bolezni oziroma pomoč, ki jo potrebujete. Svetovalci v asistenčnem centru vam bodo podali nadaljnja navodila.

Če nam boste ob sklenitvi zavarovanja Tujina posredovali svojo GSM številko, boste prejeli SMS sporočilo s številko vaše police in telefonsko številko Asistenčnega centra Generali + 386 5 66 28 500. Shranite si jo v svoj imenik, kjer vam bo pri roki, če bi v tujini potrebovali pomoč.

Več o prijavi škode in povračilu stroškov.

Kritje za bolezen COVID-19 je avtomatsko vključeno na vseh obstoječih, kakor tudi na novo sklenjenih zavarovanjih za tujino z asistenco od 7. 6. 2021 dalje. Če imate sklenjeno družinsko polico kritje velja tudi za vse zavarovance na polici.

Potujte v tujino brez skrbi in težav pri iskanju zdravstvene pomoči. Pogovorite se s svojim zavarovalnim zastopnikom in pripravil vam bo ponudbo. Če še nimate svojega zastopnika pa naročite klic.
 

Naročite svetovalca

Rdeča svetuje

Razlike med evropsko kartico in zavarovanjem za tujino

Boste počitnice preživeli čez mejo? Preverite, v katerih primerih evropska kartica ne zadostuje in zakaj tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije svetujejo, da sklenete zavarovanje za tujino.

Izberite pravo višino zavarovalne vsote

Izbira višine kritja pri zavarovanju za tujino je odvisna od različnih dejavnikov. Preberite, kakšno zavarovanje potrebujete za svojo naslednjo pot.

Varno na počitnice tudi v času covida-19

Preverite, kako se je počitnikovanje spremenilo v času bolezni COVID-19 in kaj lahko storite, da bodo vaše počitnice sproščene in hkrati tudi varne.