Moj življenjski kasko

Življenjsko zavarovanje, ki se prilagaja vašemu življenju in pomaga zaščititi tiste, ki vam pomenijo največ.

Želim nasvet

Potrebe, ki v življenju lahko predstavljajo tveganje

Gospodinjski stroški

Bi lahko vaša družina ohranila življenjski slog ob stalnih življenjskih stroških, če se poškodujete, zbolite ali celo umrete?

Hiter dostop do specialistov

Splošni zdravniki so preobremenjeni in vse težje dostopni. Čakanje na specialistični pregled in postavitev diagnoze je lahko dolgotrajno. Si želite takojšen posvet s splošnim zdravnikom na daljavo in hitro obravnavo pri specialistu?

Težje bolezni in invalidnost

Bolezen ali poškodba lahko doleti vsakega izmed nas. Bi lahko sami nosili stroške okrevanja in zdravljenja, na primer fizioterapije?

Izpad dohodka zaradi bolniške odsotnosti

Poškodbe ali bolezni za okrevanje terjajo čas. Veste, koliko dodatnih sredstev bi potrebovali za primer daljše bolniške odsotnosti?

Krediti in drugi dolgovi

Ste vedeli, da dediči podedujejo tudi neodplačane kredite in dolgove? Želite svoje najbližje zaščititi v primeru svoje smrti?

Šolanje in preskrba otrok

Šolanje v Sloveniji je brezplačno, a nobena skrivnost ni, da prinaša številne stroške. Jih lahko vaš partner pokrije sam?

Zapuščina

Ste kdaj pomislili, koliko sredstev bi želeli v primeru smrti zapustiti najbližjim? Predstavljajte si, da je to še zadnje darilo, ki jim ga lahko zapustite.

Vaša zaščita za finančno brezskrbnost

Z življenjskim zavarovanjem MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO lahko izberete tista kritja, ki jih vi in vaša družina danes zares potrebujete.

Specialisti z asistenco

Video ali telefonski posvet s splošnim zdravnikom takrat, ko ga potrebujete. Hiter dostop do specialistov (praviloma v 10-ih dneh). Drugo zdravniško mnenje priznanih zdravnikov iz tujine, ki velja za celo družino. Hitrejše zdravljenje in ohranjanje zdravja z vključenimi preventivnimi pregledi in preiskavami.

Izplačilo za zdravljenje

Če zbolite za hudo boleznijo (rak, možganska kap, infarkt …), vam izplačilo pomaga pri zdravljenju ali prilagajanju spremenjenemu življenjskemu slogu. Za nekatere kritične bolezni so brezplačno zavarovani tudi vaši otroci od 1. do 20. leta starosti. 

Zdravstvena renta

Mesečna renta, ki vam pomaga pri izpadu dohodka zaradi bolniške odsotnosti, če hudo zbolite. Tako se lahko osredotočite na okrevanje.

Nezgodna renta

Če poškodba pusti hude posledice, prejemate glede na stopnjo trajne invalidnosti dogovorjeno mesečno rento.

Trajna invalidnost

Če se hudo poškodujete in postanete delni ali popolni invalid, vam z izplačilom do 300 % zavarovalne vsote pomagamo, da se lažje prilagodite novim razmeram.

Izplačilo za primer smrti

Visoka zavarovalna zaščita za primer smrti. Zavarovalnino nakažemo upravičencu.

Specialisti z asistenco vam zagotavljajo asistenčne storitve, ki vas usmerjajo v procesu zdravljenja, in naslednja kritja glede na izbrani paket:

 • Halo Doktor – takojšen video klic (praviloma v roku 15 min) ali telefonski posvet (ob dogovorjenem terminu) z zdravnikom splošne oziroma družinske medicine ali pediatrom,
 • Specialistične obravnave in zahtevne diagnostične preiskave, ki niso omejene s številom, ceno in seznami zdravstvenih storitev, le z letno zavarovalno vsoto,
 • Drugo zdravniško mnenje priznanih zdravnikov iz tujine, ki vam pomagajo odpraviti dvome v postavljeno diagnozo ali priporočeno zdravljenje. Do storitve so upravičeni tudi vaši ožji družinski člani.
 • Preventivni pregledi in preiskave za ohranjanje zdravja (za osebe od dopolnjenega 15. leta),
 • Rehabilitacija, ki vključuje: načrt zdravljenja, fizioterapijo in psihološko pomoč,
 • Operacije (z nočitvijo ali brez), na izbiro sta ožji in širši paket kritij in
 • Zdravila na beli recept, ki jih predpiše zdravnik v okviru specialističnega pregleda, preiskave in posega.

Preberite več

Če zbolite za eno od bolezni srca in ožilja, rakom, boleznijo s trajnimi posledicami ali doživite težko poškodbo, vam po ugotovitvi bolezni zavarovalnino izplačamo v enkratnem znesku (90 % takoj in 10 % ob izteku tega kritja). V skupini Rakasta obolenja so vključeni tudi predinvazivni raki (izplačamo vam 15 % dogovorjene zavarovalne vsote). Izplačilo iz različnih skupin bolezni lahko prejmete tudi do 4-krat. Za nekatere bolezni lahko brezplačno zavarujete tudi svoje otroke od 1. do 20. leta starosti.

1. BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

 • Miokardni infarkt (srčni infarkt)
 • Premostitvena operacija koronarnih arterij (by-pass)
 • Operacija srčnih zaklopk
 • Operacija aorte
 • Možganska kap
 • Koronarna angioplastika
 • Primarna pljučna hipertenzija
 • Aplastična anemija

2. RAKASTA OBOLENJA

 • Rak
 • Predinvazivni rak (karcinom in situ)
 • Benigni možganski tumor

3. TEŽKE POŠKODBE IN BOLEZNI

 • Slepota
 • Večje opekline
 • Paraliza
 • Poškodba glave
 • Tuberkuloza
 • Tifus

4. BOLEZNI S TRAJNIMI POSLEDICAMI

 • Ledvična odpoved
 • Presaditev glavnih organov
 • Multipla skleroza
 • Koma
 • HIV
 • Alzheimerjeva bolezen
 • Parkinsonova bolezen
 • Akutni virusni encefalitis
 • Bakterijski meningitis
 • Primarna pljučna hipertenzija
 • Aplastična anemija

V primeru kritične bolezni (z izjemo predinvazivnega raka) vam vsak mesec (do 10 let) izplačujemo dogovorjeno zdravstveno rento. Med trajanjem dodatnega zavarovanja je mogoče kritje Zdravstvena renta izkoristiti kar do 3-krat. V primeru vaše smrti upravičencu preostalo dobo nakazujemo enako rento.

 • Nezgodna renta nad 50 % trajne invalidnosti

Če poškodba zaradi nezgode pusti trajne posledice in je invalidnost ocenjena nad 50 %, vam do 20 let izplačujemo mesečno dogovorjeno rento. 

 • Nezgodna renta nad 25 % do 50 % trajne invalidnosti

Če poškodba zaradi nezgode pusti trajne posledice in je invalidnost ocenjena nad 25 % do 50 %, vam do 20 let izplačujemo mesečno dogovorjeno rento.

 

V primeru pričetka izplačevanja ene nezgodne rente kritje za drugo nezgodno rento ostaja še vedno v veljavi. Obe nezgodni renti sta dedni – v primeru smrti upravičenec preostalo dobo prejema enako rento.

Če se tako hudo poškodujete, da postanete delni ali popolni invalid, vam nakažemo zavarovalnino glede na odstotek trajne invalidnosti. Za hujše in trajne poškodbe izplačamo tudi do 300 % zavarovalne vsote.

V primeru vaše smrti denarna sredstva nakažemo upravičencu. Najbližji bodo lahko sredstva porabili za plačilo kreditov, šolanje otrok in plačilo vsakodnevnih življenjskih stroškov.

Zavarovalna vsota za primer smrti se lahko določi na podlagi ugotovljenih potreb ob sklenitvi, zato je v prvem letu zavarovanja najvišja, nato pa se v vseh prihodnjih letih prilagodi v skladu z določenimi potrebami. Končna zavarovalna vsota je enaka vsaj višini zavarovalne vsote za smrt, namenjeni za zapuščino.

Če se vam bodo do 45. leta spremenile življenjske okoliščine (poroka, najem novega kredita, napredovanje v službi, rojstvo otroka), vam bomo brezplačno povišali zavarovalno vsoto za primer smrti v višini 30 % za obdobje 4 mesecev.

Dodatne možnosti, ki vašo varnost še povečajo

Dodatna kritja lahko priključite glede na vaše potrebe in življenjsko situacijo.

Nezgoda

 • Zlom kosti: izplačamo znesek zavarovalne vsote glede na odstotek, ki je prikazan v Tabeli zlomov kosti.
 • Dnevno nadomestilo: nadomestilo, ko zaradi nezgode ne morete opravljati svojega dela.
 • Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici: izplačilo za vse dneve bivanja v bolnišnici zaradi nezgode.
 • Oprostitev plačila premije v primeru trajne invalidnosti: v primeru trajne invalidnosti ste oproščeni nadaljnjega plačevanja premije (ne velja za kritje Specialisti z asistenco).
 • Smrt zaradi nezgode: upravičencu izplačamo seštevek zavarovalne vsote za primer smrti in za primer smrti zaradi nezgode.
 • Smrt v prometni nesreči: če umrete zaradi posledic prometne nesreče v roku 1 leta po nesreči, upravičencu dodatno izplačamo še zavarovalno vsoto za primer smrti zaradi prometne nesreče.

Brezposelnost in delovna nezmožnost

 • Oprostitev plačila premije: če postanete brezposelni ali nezmožni za delo, za vas premijo zavarovanja plačuje zavarovalnica Generali.
 • Mesečno nadomestilo: v primeru brezposelnosti ali začasne delovne nezmožnosti vam izplačujemo mesečno nadomestilo do skupno 24 mesecev.

 

Ne velja za kritje Specialisti z asistenco.

Skrb za zdravje

 • Preventivna storitev za zdravje: vključuje različne DNK-analize z osebnimi nasveti in preventivnimi priporočili.

Huda prometna nesreča s kolesom

Marku se je na poti iz službe s kolesom zgodila huda prometna nesreča. Utrpel je hude poškodbe desnega stopala in izpah rame. Potrebna je bila amputacija desnega stopala in stabilizacija ramenskega sklepa. Sledilo je dolgotrajno okrevanje. Ocenjena je bila 30-% trajna invalidnost. Marko je pred desetimi meseci sklenil življenjsko zavarovanje MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO. Njegov načrt zaščite je obsegal kritje za primer smrti, kritje za primer invalidnosti v primerih nezgode in nezgodno rento.

Zavarovalnica mu je izplačala enkratno izplačilo zaradi ocenjene invalidnosti, poleg tega pa bo 20 let prejemal tudi mesečno nezgodno rento v višini 400 EUR.

Če bi se Marku zgodilo najhujše, bi MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO njegovi družini omogočil poplačilo kredita in plačevanje mesečnih gospodinjskih stroškov, njegova hči pa bi lahko brez skrbi zaključila tudi študij.

Izplačilo

Enkratno izplačilo za trajno invalidnost zaradi nezgode 15.000 €
Nezgodna renta nad 25 % do 50 % trajne invalidnosti

(400 EUR na mesec x 20 let)

96.000 €
SKUPAJ 111.000 €

Image

Ugodnosti

 • Ugodnejša premija za zdrav življenjski slog.
 • Brezplačno povišanje zavarovalne vsote za primer smrti v višini 30 % za obdobje 4 mesecev za osebe do 45 let ob pomembnih življenjskih dogodkih.
 • Brezplačno zavarovanje otrok za kritične bolezni od 1. do 20. leta.
 • Izdelava drugega mnenja o vaši diagnozi in možnosti zdravljenja tudi za vašega partnerja, otroke do 27. leta in starše.
 • Za sklenjena zavarovanja pri nas vam pripada Generali ZAME lojalnostni popust na zavarovanje Specialisti z asistenco do višine 35 %, ki se obračuna glede na število zbranih točk.
 • Druge ugodnosti pri programu Generali ZAME, s katerim spodbujamo zdrav življenjski slog.

Sprejmite zdrav izziv življenju!

 • Pridružite se nam v programu prednosti Generali ZAME, ki spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog ter vas nagrajuje z ugodnostmi in zavarovalnimi popusti.
 • Izboljšali boste kakovost svojega življenja, počutje ter psihično in fizično zdravje, pa tudi pripravljenost na morebitne preizkušnje, ki jih lahko prinese življenje.

 

Sprejmite izziv

Kako ravnati, ko se vam kaj zgodi?

V primeru dogodkov, ki so kriti z osnovnim zavarovanjem in dodatnimi kritji, je pomembno, da vi oziroma vaši bližnji čim prej stopite v stik z zavarovalnico.

Za hitro prijavo primera lahko uporabite tudi digitalne poti.

Načini prijave

 

Če zbolite za eno od kritičnih bolezni, morate o tem obvestiti zavarovalnico. Predložiti morate:

 • zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na zdravstveno stanje pred in po sklenitvi zavarovanja, ter
 • zdravniško spričevalo, ki potrjuje obolelost za kritično boleznijo na obrazcu zavarovalnice.

Ko pride do nezgode, morate obiskati zdravnika in poskrbeti za čimprejšnje zdravljenje. Zavarovalnici morate nezgodo prijaviti takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča. Predložiti morate dokazila o nezgodi.

Vaš upravičenec mora zavarovalnici predložiti:

 • pisni zahtevek,
 • izpisek iz matične knjige umrlih,
 • dokazilo o vzroku smrti in
 • polico.

Zavarovalnino prejme v najpozneje 14 dneh po oddaji celotne zahtevane dokumentacije. Priporočamo vam, da upravičence seznanite s sklenjenim zavarovanjem.

 

Pogosta vprašanja

Življenjsko zavarovanje MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO lahko sklenete od 14. do 65. leta.

Ob poteku zavarovanja se zavarovalnina ne izplača. Zavarovanje MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO je namreč življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki mu lahko dodate tudi druga kritja (kritične bolezni, nezgodna kritja, brezposelnost in delovna nezmožnost, specialisti z asistenco). Zavarovalnino prejmete, če v času trajanja zavarovanja pride do dogodka, ki je dogovorjen s posameznim kritjem.

Za izplačilo, ki ga prejmete iz naslova življenjskega zavarovanja MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO, ni treba plačati davka.

Za stranke, ki so življenjsko zavarovanje sklenile pred 1. 2. 2020, velja sklep, ki ga je Uprava zavarovalnice sprejela na seji dne 28. 11. 2019 in se glasi:
Uprava sprejme sklep, da se s 1. 12. 2019 omeji izvajanje pogodbene možnosti zavarovalnice, ki je predvidena v različnih splošnih pogojih pri obstoječih življenjskih zavarovanjih in ki določa, da lahko zavarovalnica kadarkoli po 1 letu dodatno zavarovanje, sklenjeno k življenjskemu zavarovanju, odpove, in sicer le na primere tistih zavarovalnih pogodb, pri kateri je prijavljen zavarovalni primer, pri čemer mora biti odpoved zavarovalnice v teh primerih dana najkasneje v roku 1 meseca od odklonitve zahtevka oz. izplačila zavarovalnine.

Zakaj potrebujem finančno zaščito?

Vas zanima, katerim tveganjem morate glede na svoj življenjski slog posvetiti največ pozornosti? Izpolnite vprašalnik in spoznajte nevarnosti, ki prežijo na vas, ter načine, kako se pred njimi učinkovito zavarovati.

Rešite kviz

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:

Naročite pogovor z zastopnikom

Rdeča svetuje

Varčevanje, naložba ali zavarovanje? Moj življenjski bonus

Iščete varčevalni načrt, ki ponuja več? Preverite varčevanje z zavarovanjem, kjer zavarovalnica plačuje bonuse.

Finančni nasvet za vse, ki se odločate za skupno življenje

Preverita 5 korakov, ki vama bodo pomagali k odkritemu pogovoru o vajinih osebnih financah in ustvarjanju skupnega proračuna. S pravimi izhodišči lahko računata tudi na prihranke!

Kakšna zavarovanja potrebujete, ko dobite dojenčka?

Ko se mlademu paru pridruži dojenček, se marsikaj spremeni - tudi potreba po varnosti. Preverite katera zavarovanja vam bodo najbolj koristila.