Moj življenjski kasko

Kritja za vsa življenjska obdobja. Izberite le tista, ki jih vi in vaša družina zares potrebujete.

Želim nasvet

7 potreb, ki v življenju lahko predstavljajo tveganje

Gospodinjski stroški

Bi lahko shajali ob stalnih življenjskih stroških, če se poškodujete, zbolite ali celo umrete?

Hiter dostop do specialistov

Čakanje na specialističen pregled in diagnozo je lahko dolgotrajno. Si želite hitre obravnave pri specialistu? NOVO - posvet z zdravnikom na daljavo.

Težje bolezni in invalidnost

Bolezen ali poškodba lahko doleti vsakega izmed nas. Težki trenutki pa so povezani tudi s stroški okrevanja in zdravljenja.

Izpad dohodka zaradi bolniške odsotnosti

Veste, koliko dodatnih sredstev bi potrebovali zaradi daljše bolniške odsotnosti?

Krediti in dolgovi

Ali ste vedeli, da dediči podedujejo tudi neodplačane kredite in dolgove? Želite svoje najbližje zaščititi v primeru nepričakovanih dogodkov?

Šolanje in preskrba otrok

Šolanje v Sloveniji je brezplačno, kljub temu pa v zvezi s šolanjem otrok nastajajo stroški.

Zapuščina

Ste kdaj pomislili, koliko sredstev bi v primeru smrti želeli zapustiti najbližjim?

Vaša zaščita za finančno brezskrbnost

Z življenjskim zavarovanjem Moj življenjski kasko lahko izberete tista kritja, ki jih vi in vaša družina danes zares potrebujete.

Specialisti z asistenco

Na specialistični pregled v 10-ih dneh. Video ali telefonski posvet z zdravnikom. Drugo mnenje priznanih zdravnikov iz tujine, ki velja za celo družino.

Izplačilo za zdravljenje

Če zbolite za hudo boleznijo (rak, možganska kap, infarkt …), vam izplačamo enkratno izplačilo tudi do 3-krat. Brezplačno so vključeni tudi vaši otroci!

Zdravstvena renta

Pri hudi bolezni vam izplačamo mesečno rento, ki vam pomaga pri izpadu dohodka zaradi bolniške odsotnosti.

Nezgodna renta

Če poškodba pusti hude posledice, prejmete glede na stopnjo trajne invalidnosti dogovorjeno mesečno rento.

Trajna invalidnost

Izplačamo do 300 % zavarovalne vsote, če se hudo poškodujete in postanete delni ali polni invalid.

Smrt

V primeru smrti denarna sredstva nakažemo upravičencu - dediču.

Kritje Specialisti z asistenco vam zagotavlja: 

 • specialističen pregled v samoplačnikih ambulantah v 10-ih dneh*, 
 • diagnostične preiskave,
 • zdravstvene posege v ambulantni obravnavi,
 • ambulantno fizioterapijo in
 • drugo mnenje priznanih zdravnikov iz tujine, ki vam pomaga odpraviti dvome v postavljeno diagnozo ali priporočeno zdravljenje. Do storitve Drugega mnenja so upravičeni tudi vaši ožji družinski člani. 


S kritjem Halo Doktor, ki je del zavarovanja Specialisti z asistenco, si lahko zagotovite takojšen posvet z zdravnikom na daljavo, ki bi vam podal mnenje o vašem zdravstvenem stanju.

*Zavarovalnica navedeni rok zagotavlja le pri samoplačniških zdravstvenih storitvah pri specialistih, ki so pogodbeni izvajalci zavarovalnice. Navedeni rok je v posameznih primerih lahko tudi daljši, če obstaja za to razlog na strani pogodbenega izvajalca.

Preberite več

Če zbolite za eno od bolezni srca in ožilja, rakom, bolezni s trajnimi posledicami ali pride do težke poškodbe, vam po ugotovitvi bolezni zavarovalnino izplačamo v enkratnem znesku (90 % takoj in 10 % ob izteku tega kritja). Izplačilo iz različnih skupin bolezni lahko prejmete tudi do 3-krat. Za nekatere bolezni lahko brezplačno zavarujete tudi svoje otroke od 1. do 20. leta starosti.

1. BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

 • Miokardni infarkt
  (srčni infarkt)
 • Operacija obvoda
  koronarne arterije (by-pass)
 • Operacija srčnih zaklopk
 • Operacija aorte
 • Možganska kap
 • Koronarna angioplastika

2. RAKASTA OBOLENJA

 • Rak
 • Benigni možganski tumor

3. TEŽKE POŠKODBE IN BOLEZNI

 • Slepota
 • Večje opekline
 • Paraliza
 • Poškodba glave

4. BOLEZNI S TRAJNIMI POSLEDICAMI

 • Ledvična odpoved
 • Presaditev glavnih organov
 • Multipla skleroza
 • Koma
 • HIV zaradi transfuzije krvi
 • Alzheimerjeva bolezen
 • Parkinsonova bolezen
 • Akutni virusni encefalitis
 • Bakterijski meningitis

V primeru kritične bolezni vam vsak mesec (do 10 let) izplačamo dogovorjeno zdravstveno rento. Zdravstveno rento lahko izkoristite kar do 3-krat. V primeru najhujšega upravičencu – dediču preostalo dobo nakazujemo enako rento.

Če poškodba zaradi nezgode pusti težke posledice in je invalidnosti ocenjena nad 25 % do 50 % ali celo nad 50 %, vam do 20 let izplačujemo mesečno dogovorjeno rento. V primeru najhujšega upravičencu – dediču preostalo dobo izplačujemo enako rento.

Če se tako hudo poškodujete, da postanete delni ali popolni invalid, vam nakažemo zavarovalnino glede na odstotek trajne invalidnosti. Za hujše in trajne poškodbe izplačamo tudi do 300 % zavarovalne vsote.

V primeru vaše smrti denarna sredstva nakažemo upravičencu – dediču. Najbližji bodo lahko sredstva porabili za plačilo kreditov, šolanje otrok in plačilo vsakodnevnih življenjskih stroškov.

Zavarovalna vsota za primer smrti se določi na podlagi ugotovljenih potreb ob sklenitvi, zato je v prvem letu zavarovanja najvišja, nato pa se v vseh prihodnjih letih prilagodi v skladu z določenimi potrebami. Končna zavarovalna vsota je enaka vsaj višini zavarovalne vsote za smrt, namenjeni za zapuščino.

Zavarovalna vsota za primer smrti pri življenjskem zavarovanju Moj življenjski kasko

Dodatne možnosti, ki vašo varnost še povečajo

Dodatna kritja lahko priključite glede na vaše potrebe in življenjsko situacijo.

Nezgoda

 • Zlom kosti: izplačamo znesek zavarovalne vsote glede na odstotek, ki je prikazan v Tabeli zlomov kosti.
 • Dnevno nadomestilo, če zaradi nezgode ne morete opravljati svojega dela.
 • Izplačilo za dan zdravljenja v bolnišnici.
 • Oprostitev plačila premije v primeru trajne invalidnosti: premijo za Moj življenjski kasko (razen Specialistov z asistenco) plačuje Generali.
 • Smrt zaradi nezgode: upravičencu izplačamo seštevek zavarovalne vsote za primer smrti in zavarovalne vsote za primer smrti zaradi nezgode.
 • Smrt v prometni nesreči: če umrete zaradi posledic prometne nesreče v roku 1 leta po nesreči, upravičencu dodatno izplačamo še zavarovalno vsoto za primer smrti zaradi prometne nesreče.

Zavarovanje za primer brezposelnosti ali začasne
nezmožnosti za delo

 • Oprostitev plačila premije: če postanete brezposelni ali nezmožni za delo, za vas premijo zavarovanja plačuje Generali.
 • Mesečno nadomestilo, ki se lahko sklene hkrati z Oprostitvijo plačila premije: v primeru brezposelnosti ali začasne delovne nezmožnosti vam izplačujemo mesečno nadomestilo do skupno 24 mesecev.

Velja le za premijo Mojega življenjskega kaska (brez Specialistov z asistenco).

Skrb za zdravje

 • Preventivna storitev za zdravje: vključuje 3 različne DNK analize z osebnimi nasveti in preventivnimi priporočili.

Huda prometna nesreča s kolesom

Marku se je na poti iz službe s kolesom zgodila huda prometna nesreča. Utrpel je hude poškodbe desnega stopala in izpah rame. Potrebna je bila amputacija desnega stopala in stabilizacija ramenskega sklepa. Sledilo je dolgotrajno okrevanje. Ocenjena je bila 35 % trajna invalidnost. Marko je pred desetimi meseci sklenil življenjsko zavarovanje Moj življenjski kasko. Njegov načrt zaščite je obsegal kritje za primer smrti, kritje za primer invalidnosti v primerih nezgode in nezgodno rento.

Zavarovalnica mu je izplačala enkratno izplačilo zaradi ocenjene invalidnosti, poleg tega pa bo 20 let prejemal tudi mesečno nezgodno rento v višini 400 EUR.

Ker je bil zaradi nezgode eno leto odsoten z dela, mu je zavarovalnica plačevala premijo za Moj življenjski kasko.

Če bi se Marku zgodilo najhujše, bi Moj življenjski kasko njegovi družini omogočil poplačilo kredita in plačevanje mesečnih gospodinjskih stroškov, njegova hči pa bi bila lahko brez skrbi zaključila tudi študij.

Izplačilo

Enkratno izplačilo za trajno invalidnost zaradi nezgode 17.500 €
Nezgodna renta nad 25 % do 50 % trajne invalidnosti

(400 EUR na mesec x 20 let)

96.000 €
SKUPAJ 113.500 €

Image

Ugodnosti

 • Ugodnejša premija za zdrav življenjski slog.
 • Ugodnosti pri programu MigiMigi, s katerim spodbujamo zdrav življenjski slog
 • Storitev Drugo mnenje zdravnikov iz tujine za vse člane družine (zakonec ali zunajzakonski partner, otroci do 21. leta starosti in starši zavarovanca).
 • Brezplačno zavarovanje otrok za kritične bolezni od 1. do 20. leta.
 • Ob sklenitvi zavarovanja vam pripada 10 % popust na Nezgodno zavarovanje otrok in mladine za prvo oziroma naslednje zavarovalno leto.
 • Ob priključitvi zavarovanja Specialisti z asistenco je kritje Halo Doktor prve tri mesece brezplačno.

 

Sprejmite zdrav izziv življenju!

 • Pridružite se programu Migimigi, ki izziva, motivira, nagrajuje in spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog.
 • Izboljšali boste kakovost svojega življenja, počutje ter psihično in fizično zdravje, pa tudi pripravljenost na morebitne preizkušnje, ki jih lahko prinese življenje.

 

Sprejmite izziv

Ko se zgodi

Zavarovanje Moj življenjski kasko je življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki mu lahko priključite tudi druga kritja (kritične bolezni, nezgoda, brezposelnost in delovna nezmožnost, specialisti z asistenco). Zavarovalnino prejmete, če pride do dogodka, ki je dogovorjen s posameznim kritjem, ob poteku zavarovanja se zavarovalnina ne izplača.

Če zbolite za eno od kritičnih bolezni, morate o tem pisno obvestiti zavarovalnico. Predložiti morate:

 • zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na zdravstveno stanje pred in po sklenitvi zavarovanja ter
 • zdravniško spričevalo, ki potrjuje obolelost za kritično boleznijo na obrazcu zavarovalnice.

Ko pride do nezgode, morate obiskati zdravnika in poskrbeti za čimprejšnje zdravljenje. Zavarovalnici morate nezgodo prijaviti, takoj ko vam zdravstveno stanje to omogoča. Predložiti morate dokazila o nezgodi.

Vaš upravičenec mora zavarovalnici predložiti pisni zahtevek, izvod iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku smrti in polico. Zavarovalnino prejme v roku 14 dni po oddaji celotne zahtevane dokumentacije.

Pogosta vprašanja

Življenjsko zavarovanje Moj življenjski kasko lahko sklenete od 14. in 65. leta.

Zavarovanje Moj življenjski kasko je življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki mu lahko priključite tudi druga kritja (kritične bolezni, nezgoda, brezposelnost in delovna nezmožnost, specialisti z asistenco). Zavarovalnino prejmete, če pride do dogodka, ki je dogovorjen s posameznim kritjem, ob poteku zavarovanja se zavarovalnina ne izplača.

Za izplačilo, ki ga prejmete iz naslova življenjskega zavarovanja Moj življenjski kasko, ni treba plačati davka.

Zavarovanje krije različne športne aktivnosti (base jumping je izključen), pri katerih se obračuna doplačilo na premijo:

Alpinizem – plezanje v navezah

Alpinizem – plezanje v naravni steni

Alpinizem – plezanje po ledenikih

Alpinizem - vse druge vrste

Atletika

Bungee jumping

Dirke s športnimi plovili

Downhill

Drsanje na ledu Duatlon Gimnastika Gorništvo nad 3000m
Jadranje Jamarstvo Kajak na divjih vodah Kajtanje Kanu na divjih vodah Kolesarstvo
Košarka

Letalstvo – jadralno letenje

Letalstvo – letenje z baloni na topli zrak

Letalstvo – letenje z motornim zmajem

Letalstvo – letenje z zmaji

Letalstvo – padalstvo klasično

Maratonsko plavanje Odbojka Ostale vrste letenja in upravljanja z ostalimi letalnimi napravami Plavanje Podvodni hokej (član kluba) Podvodni ribolov

Potapljanje (izjema potapljanje na dah)

Rafting Sankanje v bobu Sankanje s športnimi sanmi Skoki v vodo Smučanje akrobatsko
Smučanje na vodi Smučanje turno Soteskanje Tenis Triatlon Vaterpolo

Veslanje na morju

in celinskih jezerih

 

Uprava zavarovalnice je na seji dne 28.11.2019 sprejela sklep, ki se glasi:
Uprava sprejme sklep, da se s 1.12.2019 omeji izvajanje pogodbene možnosti zavarovalnice, ki je predvidena v različnih splošnih pogojih pri obstoječih življenjskih zavarovanjih in ki določa, da lahko zavarovalnica kadarkoli po 1 letu dodatno zavarovanje, sklenjeno k življenjskemu zavarovanju, odpove, in sicer le na primere tistih zavarovalnih pogodb, pri kateri je prijavljen zavarovalni primer, pri čemer mora biti odpoved zavarovalnice v teh primerih dana najkasneje v roku 1 meseca od odklonitve zahtevka oz. izplačila zavarovalnine.

Za zavarovanje veljajo:

Zakaj potrebujem finančno zaščito?

Vas zanima, katerim tveganjem morate glede na svoj življenjski slog in navade posvetiti največ pozornosti? Izpolnite vprašalnik in spoznajte nevarnosti, ki prežijo na vas ter načine, kako se pred njimi učinkovito zavarovati.

Rdeča svetuje

Varčevanje, naložba ali zavarovanje? Moj življenjski bonus

Iščete varčevalni načrt, ki ponuja več? Preverite varčevanje z zavarovanjem, kjer zavarovalnica plačuje bonuse.

Finančni nasvet za vse, ki se odločate za skupno življenje

Preverita 5 korakov, ki vama bodo pomagali k odkritemu pogovoru o vajinih osebnih financah in ustvarjanju skupnega proračuna. S pravimi izhodišči lahko računata tudi na prihranke!

Kakšna zavarovanja potrebujete, ko dobite dojenčka?

Ko se mlademu paru pridruži dojenček, se marsikaj spremeni - tudi potreba po varnosti. Preverite katera zavarovanja vam bodo najbolj koristila.