NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

17.12.2020 | 8 min branja | Pokojnina , Življenje

Kaj je naložbeno zavarovanje?

Mlad par z zaupanjem zre v prihodnost. Varuje ju naložbeno zavarovanje

Finančna varnost je nekaj, kar si želi sleherni posameznik. A jo je treba načrtovati in uresničiti. K sreči obstaja enostavna rešitev – naložbeno zavarovanje, ki združuje vse ključne sestavine finančne varnosti: varčevanje, naložbo in zavarovanje. Imenuje se MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS.

Nihče ne more napovedati, kaj bo prinesla prihodnost. Vsi pa vemo, da se bomo z izzivi prihodnosti lažje soočili, če bomo finančno varni. Nakup avta, šolnina za otroka, udobna leta po upokojitvi. Vse to so koraki na življenjski poti, s katerimi se nas bo večina srečala – in vsi predstavljajo večje finančne zalogaje. Lažje jim boste kos z zanesljivim dolgoročnim varčevalnim načrtom. A ker ne gre zgolj za denar, temveč tudi finančno varnost in miren spanec, velja razmisliti tudi o zavarovanju. Z naložbenim zavarovanjem MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS ste namreč ob varčevanju tudi zavarovani.

 

Kako deluje naložbeno zavarovanje?

Naložbeno zavarovanje je zavarovanje in varčevanje v enem, kjer se zavarovalna premija investira v izbrano naložbo, ki se vodi na vašem naložbenem računu zavarovanja. Ta denar se zbira in plemeniti in ga po preteku zavarovanja lahko porabite za večji nakup ali pokojnino. To je naložbeni del.

Hkrati ste od dneva, ko sklenete zavarovanje, tudi življenjsko zavarovani za primer najhujšega. Če bi se usoda poigrala z vami že dan po tem, ko ste zavarovanje sklenili in vplačali prvo premijo, bi bili vaši bližnji upravičeni do zavarovalne vsote. S tem zagotovite finančno varnost tudi svoji družini.

 

Kaj je naložbeno zavarovanje?

Naložbeno zavarovanje je zavarovanje, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enot naložbe. Najpogosteje gre za naložbe v investicijske sklade, notranje sklade zavarovalnice oz. druge referenčne vrednosti. Zavarovalnica jamči za izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti.

Naložbeno zavarovanje MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS je kombinacija zavarovanja in varčevanja, pri katerem vas zavarovalnica nagrajuje skozi vsa leta varčevanja. Zavarovalno zaščito omogoča za vse življenje. Ko se čas vplačevanja premije izteče, lahko sredstva ostanejo na naložbenem računu dokler jih ne boste potrebovali.

 

Prednosti naložbenega zavarovanja MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS

Zavarovalnica vaše varčevanje nagradi z dodatnimi pripisi bonusa, ki še poviša vaše zbrano premoženje. Prvi bonus prejmete že po treh letih varčevanja – 15 % na dogovorjeno letno premijo v tistem letu. Konec tretjega leta vam zavarovalnica k varčevalnemu znesku torej primakne skoraj dve dodatni mesečni premiji.

Pričakovani donosi so pri naložbenih varčevanjih odvisni od tega, kakšna naložbena tveganja želite prevzeti. Bolj tvegane naložbe so načeloma bolj donosne. Zato je pomembno, da izberete vrsto naložbe, ki najbolj ustreza vašim ciljem in predvsem temu, koliko časa želite varčevati. Bližje, kot ste zastavljenemu cilju, bolj varne naj bodo vaše naložbe. Te imajo manjše donose, a zagotavljajo varnost naloženih sredstev. Pri dolgoročnih ciljih so vsaj v začetku smiselne bolj tvegane naložbe, ki imajo potencial večjih donosov, kasneje pa se sredstva prenesejo v varnejše naložbe. Prav tako gre v tem primeru za varčevanje, ki ga ne odnesejo davki, če se boste odločil za vsaj desetletno varčevanje. V tem primeru naložbeno zavarovanje ni obdavčeno, ne v času vplačevanja, niti takrat, ko prejmete izplačilo.

Niste mojster upravljanja naložb? Nič hudega! Največja prednost je, da vam ni treba poznati vseh teh podrobnosti, čeprav varčujete v naložbah. Z vašimi naložbami upravljajo strokovnjaki. Vaša sredstva lahko skladno z vašimi cilji prehajajo med različnimi naložbami, da bi dosegla kar najboljše donose. In to brez dodatnih stroškov, ki bi jih imeli pri prodaji drugih naložb (na primer delnic).

Primer naložbenega zavarovanja

Nik* je začel iskati dolgoročen varčevalni načrt kmalu zatem, ko se je pri 30. letih prvič vprašal o višini pokojnine, ki jo bo nekoč prejemal. Izbral je naložbeno zavarovanje, ki bi njegovi družini nudilo varnost tudi, če bi se njemu kaj zgodilo. Zavarovanje je sklenil za 25 let z mesečno premijo 100 evrov. Ker je sklenil zavarovanje za daljšo dobo, so bile njegove mesečne premije sprva investirane v bolj tvegane naložbe, posledično so bili višji tudi donosi.

Skozi leta so upravljalci Nikovega zavarovanja poskrbeli za zmanjševanje tveganosti naložb, hkrati pa je zavarovalnica prek varčevanja na njegov račun dodajala bonuse. Po 25 letih je Nik privarčeval 66.214,33 evra*, skupaj z bonusi, ki mu jih je pripisovala zavarovalnica, pa je končni znesek znašal 70.814,36 evra*. Na donos ni plačal nobenega davka, denar pa ga je počakal na računu še 6 let, dokler se ni upokojil. Z deležem privarčevanega zneska sta si z ženo najprej privoščila potovanje na Islandijo, kamor ju je vedno vleklo, ostalo pa je Niku omogočilo mirnejša leta v pokoju. Hkrati je varčevanje vključevalo zavarovanje za primer smrti, kar je Nikovi družini nudilo dodatno varnost.

 

Vrste naložbenega zavarovanja

V nadaljevanju predstavljamo nekaj najpogostejših primerov in dobrih praks naložbenih varčevanj.

Varčevanje za upokojitev

Če želite varčevati za pokojnino, najprej določite, kakšen mesečni znesek lahko namenite varčevanju. Naložbeni načrt je oblikovan tako, da vaše naložbe postajajo vse bolj varne, ko se bližate upokojitvi. Po izteku varčevalnega obdobja se lahko odločite, ali želite privarčevani znesek prejeti kot enkratno izplačilo ali pa bi ga raje prejemali kot mesečni dodatek k pokojnini.

Pomembno! Če začnete vplačevati v zavarovanje prej, so mesečna vplačila lahko manjša. Če začnete šele po 40. letu, bo mesečni obrok višji, da boste lahko prišli do enakega cilja kot nekdo, ki je začel pri 30-ih . Vsekakor pa je bolje varčevati, čeprav z manjšimi zneski za manjši končni cilj, kot da sploh ne bi varčevali.

Varčevanje za večje nakupe

Če je vaš cilj varčevanja nakup stanovanja, si določite rok za nakup – na primer 15 let. V takem primeru zavarovalnica vaša sredstva vloži v najbolj optimalen investicijski sklad in skrbi, da skozi čas in z višanjem privarčevanih sredstev postaja vaša naložba vse varnejša. Vaš dolgoročni cilj je lahko tudi štipendija za otroka, ki se bo čez 10 ali 13 let vpisal na fakulteto, ali pa potovanje, ki si ga boste privoščili za 50. rojstni dan.

Varčevanje po meri

Naložbeno varčevanje brez ukvarjanja z naložbami je za marsikoga velika prednost. Nekateri pa vendarle želijo o svojih naložbah odločati sami. Naložbeno zavarovanje MOJ ŽIVLENJSKI BONUS vam omogoča tudi to. S pomočjo naših strokovnjakov lahko oblikujete naložbe, ki bodo v sozvočju z vašimi željami glede na vaše želene donose in stopnjo tveganja, ki ste ga pripravljeni sprejeti. V tem primeru izberite varčevanje po meri.

 

Ko se zalomi in denar potrebujete takoj

Življenje je nepredvidljivo. Kaj bi se zgodilo, če bi se na primer hudo poškodovali in ne bi več zmogli plačevati mesečnega obroka? Zavarovanje MOJ ŽIVLIENJSKI BONUS vam v tem primeru nudi dve možnosti, s katerima lahko varno rešite tako situacijo.

1. možnost: Svoja sredstva lahko dvignete že po treh letih rednega plačevanja premije. Če dvignete predujem, vam ne bo treba plačati 8,5 % davka, čeprav boste izplačilo predujma prejeli pred potekom deset let od dneva sklenitve zavarovanja.

2. možnost: Ob sklenitvi zavarovanja vključite dodatno zavarovanje za primer popolne trajne invalidnosti, če premije ne bi mogli več plačevati zaradi invalidnosti. V primeru popolne trajne invalidnosti bo namesto vas mesečna vplačila nadaljevala zavarovalnica.

Ob vsakršnih težavah glede vplačil je priporočljivo, da se pogovorite s svojim zavarovalnim zastopnikom, ki vam bo pomagal izbrati pravi ukrep.

 

Zavarovalnica viša vrednost vaše naložbe, skupaj prejmete kar 155 % bonusa

Kot že ime naložbenega zavarovanja MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS sporoča – vam to prinaša dodatne bonuse na vplačano premijo. Redno nalaganje sredstev (vplačevanje premije) se lahko lepo obrestuje, saj zavarovalnica na vašo zavarovalno polico že po treh letih pripiše kar 15 % dogovorjene premije tega leta, kar znaša skoraj dve dodatni mesečni premiji. Kasneje bonuse prejmete še po zaključku 6., 9., 12., 15., 17., 19., 21., 23. in 25. leta zavarovanja. S temi bonusi do konca zavarovanja pridobite kar 155 % bonusa in prav toliko dodatnega premoženja na vaš naložbeni račun.

 

*Nikova zgodba je izmišljena. Izračun je narejen za osebo, staro 30 let, z mesečno premijo 100 EUR (z vključeno indeksacijo) in dobo plačevanja 25 let. Zavarovalna vsota je enaka stanju na naložbenem računu, povišanem za 2.500 EUR. V izračunu so predvideni naslednji donosi: za prvih 11 let zavarovanja 8 %; za naslednjih 5 let 7 %; za naslednja 4 leta 6 %; za naslednja 3 leta 5 %; za zadnji 2 leti plačevanja premije pa 1,5 %. Gibanje vrednosti premoženja je ilustrativne narave, saj so dejanski prihodnji donosi v posameznih letih lahko višji ali pa nižji od predvidenega. GENERALI d.d. ne jamči za bodoči donos, saj je le-ta odvisen od gibanja vrednosti enote naložbe v prihodnosti. V informativnem izračunu so upoštevani bonusi, kot je določeno v zavarovalnih pogojih 01-ŽMB-01/20.

Ključne informacije za naložbeno zavarovanje

Pogoji za naložbeno zavarovanje MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS 01-ŽMB-01/20

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje Moj življenjski bonus

Preverite zavarovanje z obročnim plačevanjem premije.

PREVERITE PONUDBO