Paket podjetnik

Ste vedeli, da lahko za podjetje z nižjo finančno močjo že manjša škoda pomeni prekinitev poslovanja? Zavarujte se pred vsakodnevnimi nevšečnostmi, ki bi lahko ogrozile vaše podjetje.

Preverite tveganja za vaše podjetje

Prednosti paketa Podjetnik

 • široka zavarovalna kritja,
 • vsa kritja na eni polici– boljša preglednost zavarovanih predmetov in nevarnosti,
 • zanimiva nova kritja (npr. žled),
 • možnost razširitve kritij glede na vaše želje in potrebe,
 • kritje poslovnih stroškov, ki so posledica prekinitve poslovanja zaradi požara, viharja, toče,
 • možnost zavarovanja sanitarne keramike za nevarnost razbitja,
 • hitro in učinkovito reševanje škodnih primerov.

 

Preverite, katerim tveganjem je izpostavljeno vaše podjetje

Odgovorite na 8 preprostih vprašanj in prejmite namige za zaščito poslovanja vašega podjetja.

Začnite oceno tveganj

 

Ugodnosti

Združevanje zavarovanj v en paket na enotni polici pomeni, da je že osnovna premija paketnega zavarovanja za vas ugodnejša. Ob vnaprejšnjem letnem plačilu premije pa vas še dodatno nagradimo s posebnim finančnim popustom.

Podrobno o zavarovanju

Zavarovanje Paket Podjetnik je namenjeno zavarovanju premoženja:

 • samostojnih podjetnikov in
 • mikro ter malih gospodarskih družb.

 

V sklopu zavarovanja Paketa Podjetnik lahko med tremi različnimi paketi izberete tistega, ki bo vašemu podjetju zagotovil zaščito po vaši meri. 

 • Ocenite vrednost svojih nepremičnin in premičnin ter jih, če so nove, zavarujte z zavarovalnimi vsotami, ki so enake njihovim novim vrednostim.
 • Preučite nevarnosti, ki lahko ogrozijo opravljanje dejavnosti vašega podjetja, in temu ustrezno izberite paket kritij.
 • Pri zavarovanju odgovornosti preverite, katera dodatna kritja so potrebna za vaše varno poslovanje in ali je zavarovalna vsota dovolj visoka za kritje morebitnih odškodninskih zahtevkov.
 • V primeru hrambe blaga, ki je občutljivo na vodo, poskrbite za ustrezno skladiščenje (dvignjeno od tal, shranjeno na paletah ipd.).
 • Pri sklepanju zavarovanja ne pozabite zavarovalnega zastopnika seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti.
 • Z vgradnjo kakovostnih alarmnih naprav in njihovim rednim servisiranjem si lahko zagotovite večjo varnost in s tem tudi nižjo premijo pri požarnem zavarovanju ter zavarovanju nevarnosti vloma in ropa.
 • Poskrbite za varno hrambo denarja, dragocenosti in ostalih vrednostnih stvari.

 • Pri požaru, ki vam je uničil zavarovani poslovni prostor, do določenega zneska krijemo tudi stroške ponovnega projektiranja in nadzora, pridobivanja dokumentacije ter varovanja gradbišča.
 • Če vam v primeru škodnega dogodka požar ali strela onemogočita poslovanje, vam krijemo poslovne stroške, nastale zaradi obratovalnega zastoja.
 • Ob vlomu ali ropu vam povrnemo vrednost odtujenega denarja, dragocenosti, umetniških predmetov, opreme in zalog v zgradbah. Obenem krijemo tudi del stroškov popravila na zgradbi, ki nastanejo ob vlomu.
 • Pri zavarovanju odgovornosti vam zagotovimo zaščito pri opravljanju vaše dejavnosti pred pretiranimi in neupravičenimi odškodninskimi zahtevki tretjih oseb. Če so zahtevki utemeljeni, pa namesto vas izplačamo odškodnino oškodovancu.
 • V primeru poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari vam krijemo tudi stroške čiščenja, ki so nastali kot posledica škode.
 • Več o obsegu posameznih paketov zavarovanja Paket Podjetnik preverite v spodaj pripetemu PDF dokumentu

Je vaše podjetje zaščiteno pred največjimi tveganji?

Rešite kratek vprašalnik in prejmite nasvete, kako zaščititi premoženje vašega podjetja in več.

Pridobite oceno tveganj

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Nasveti in novice

Zavarovanje odgovornosti za odškodninske zahtevke

Preverite, kdaj vaše podjetje potrebuje zavarovanje odgovornost iza primer odškodninskih zahtevkov tretjih oseb.

Redno preverjanje zavarovanj lahko reši vaše poslovanje

Spremembe na trgu in v vašem poslovanju vplivajo na ustreznost zavarovanja vašega podjetja.

Kolektivno zavarovanje za zaposlene

Sadje v pisarni in telovadba - delodajalci za zdravje svojih zaposlenih in krajše bolniške lahko naredite več.