NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

02.02.2024 | 9 min branja | Podjetje

Kolektivno zavarovanje - da se zaposleni na delo vrnejo hitreje

Sodelavci se zbirajo v arhitekturnem biroju, zadovoljni, ker imajo kolektivno zavarovanje

Stroški podjetij za bolniška nadomestila v zadnjih letih rastejo, raste pa tudi povprečno število izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega. Absentizem oziroma izostajanje z dela je za podjetja vse bolj pereč problem. Bolezni sicer ni mogoče preprečiti, vseeno pa delodajalec lahko pomaga, da se zaposleni na delo vrnejo hitreje. Predstavljamo kolektivno zdravstveno zavarovanje za zaposlene.

 

20.494.360 koledarskih dni je bilo v letu 2022 pri zaposlenih delavcih izgubljenih zaradi bolniške odsotnosti. To predstavlja 5,9 % izgubljenih koledarskih dni. (vir: NIJZ)

 

Bolniške odsotnosti v podjetjih lahko povzročijo vrsto težav

Vsaka odsotnost delavca v podjetju z optimalnim številom zaposlenih predstavlja za podjetje vrsto težav, med drugim:

 • (pre)obremenjenost ostalih delavcev v procesu, saj morajo prevzeti zadolžitve manjkajočega sodelavca, kar lahko vodi v nezadovoljstvo,
 • stroški z nadomestnimi delavci, ki jih je treba plačati in izobraziti,
 • zastoji v delovnem procesu, zaradi neopravljenih nalog nastane ozko grlo,
 • napake v delovnem procesu/pri izdelkih, ki jih povzroči preobremenitev ali neizkušeni delavci.

 

Vedno več bolniških odsotnosti je povezanih tudi z vse daljšo delovno dobo. Starejši delavci hitreje zbolevajo. Obenem so starejši delavci pogosto tisti, ki imajo zelo specializirano in poglobljeno znanje o delovnih procesih, njihova odsotnost pa je zato najbolj opazna.

Podatki kažejo, da je povprečno trajanje ene bolniške odsotnosti pri delavcih starih med 20 in 44 let 9,5 dni, medtem ko starejši od 45 let ostanejo na »bolniški« 20,4 dni ali več (vir: NIJZ).

Po drugi strani so se spremenili tudi pogoji dela, saj je vse več tudi stresa na delovnem mestu, ki vodi do psiholoških in celo fizičnih težav.

 

Dolgo čakanje na pregled lahko podaljša odsotnost in poslabša zdravstvene težave

Prvi dnevi bolniške odsotnosti pogosto predstavljajo za delavca čakanje na diagnozo. Če delavec ne more do osebnega zdravnika, lahko odlaša z začetkom zdravljenja tudi pri pogostih boleznih, kot so angina ali vnetje oči in podobne, pri katerih bi bilo bolezni konec prej, če bi bolnik prej prejel antibiotik.

Še bolj očitna pa je izguba dni v primeru resnejših bolezni ali poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo. Tam lahko delavec na obravnavo čaka zelo dolgo, ves ta čas pa morda ne bo mogel opravljati svojega dela ali pa je na obravnavo čakal tako dolgo, da je v trenutku, ko je do obravnave prišel, njegovo stanje že toliko slabše, da mora takrat v bolniški stalež.

Novembra 2023 je pacient z napotnico z oznako “redno” na prvi urološki pregled čakal 238 dni, na prvi kardiološki pregled 316 dni, na prvi nevrološki pregled pa 342 dni.

 

21,6 dni je bil v povprečju nezmožen za delo vsak zaposleni v letu 2022. V tem letu je 14,25 % zavarovancev s kolektivnim zdravstvenim zavarovanjem izkoristilo storitve zavarovanja. Med 20 zaposlenimi so torej trije koristili zavarovanje. Če bi se ti trije zaposleni vrnili na delo samo 10 dni prej, kot so se, bi podjetje prihranilo 2.563,5 evrov.

3 mesece hitreje se posameznik s sklenjenim zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco vrne na delovno mesto v primerjavi z delavcem, ki zavarovanja nima, kažejo ocene zavarovalnice Generali.

 

Najpogostejše so težave s kostno-mišičnim sistemom

Bolezni kosti, mišic in vezivnega tkiva (t. i. obolenja kostno-mišičnega sistema) so najpogostejši vzrok odsotnosti z dela v Sloveniji in so vzrok za cca. 20 % absentizma. Težave s kostno-mišičnim sistemom se začnejo pojavljati zgodaj, z obremenitvami in degenerativnimi spremembami pa pri starejših skokovito naraščajo.

Te bolezni in stanja predstavljajo velik zdravstveni izziv v Sloveniji in veliko breme za zdravstveni sistem. Obenem je veliko zdravstvenih storitev, povezanih z njimi, v javnem sistemu uvrščenih med nenujne, zato pacienti dolgo čakajo nanje.

 

V letu 2022 je bilo 53 % vseh škod zavarovanja Specialisti z asistenco iz naslova težav s kostno-mišičnim sistemom. Dejavnosti in storitve, ki v največji meri pokrivajo tovrstne patologije so: ortopedija – pregledi, fizioterapija, radiologija – magnetne resonance (MR), ortopedija – operacije. V skupnem obsegu operacij, izvedenih v okviru Specialistov z asistenco, je kar 68 % operacij izvedenih na področju ortopedije (nezgoda ali bolezen).

 

 

Z zavarovanjem do hitrejšega zdravljenja

Podjetje s kolektivnim zavarovanjem Specialisti z asistenco poskrbi, da imajo zaposleni v primeru bolezni in poškodb najhitrejši dostop do zdravnikov specialistov, preiskav in zdravljenja v samoplačniških ambulantah po vsej Sloveniji. Prav tako imajo hiter dostop do osebnega zdravnika na daljavo, da lahko pridobijo zdravniško mnenje takoj, ko se težave začnejo, in drugega mnenja, da lažje izberejo najbolj optimalen pristop k zdravljenju.

Če se zaposleni na delo vrne vsaj 3-5 dni prej, lahko podjetje s privarčevanim denarjem že plača letno premijo zavarovanja za zaposlenega, kažejo analize zavarovalnice Generali.

 

Več prednosti za podjetja:

 • premijo plačuje podjetje, s tem direktnim stroškom pa se zmanjša davčna osnova za dobiček,
 • krajši čas bolniških odsotnosti in boljše zdravstveno stanje zaposlenih,
 • učinkoviti in zadovoljni zaposleni,
 • ohranitev ključnih kadrov in dodatna pogajalska prednost pri zaposlovanju ter
 • bistveno nižji stroški dela.

 

Zgodba stranke: Hitra operacija stopala in fizioterapija

»Zaradi bolečin v stopalu sem obiskala specialista in opravila MR stopala. Diagnoza, da imam tumor med kostmi v stopalu desne noge, je bila neprijetna. Že beseda tumor mi vzbuja strah, če že pozabim na bolečine, ki so me spremljale na vsakem koraku. V Asistenci zdravje so mi organizirali poseg v enodnevni obravnavi že v 14-ih dneh. Dva tedna po posegu sem se vrnila v službo.

Vsak dan nepravilne hoje in prenašanja teže na levo nogo, kar sem počela zaradi bolečin, se mi je poznalo z bolečinami v kolenu in kolku druge noge. Po opravljeni operaciji in fizioterapiji, ki sem je bila deležna v za ozdravitev optimalnem času, bi potrebovala še fizioterapijo za koleno in kolk leve noge. Večkrat se vprašam, kakšne bi bile posledice, če bi na operacijo v javnem zdravstvenem sistemu čakala skoraj dve leti, kot se na tako operacijo čaka in še naprej nesorazmerno obremenjevala »zdravo nogo«.

Vesela sem, da sem pred leti sklenila zavarovanje Specialisti z asistenco. Zdravljenje je bilo hitro, izkušnja zdravljenja odlična.«

Zaradi pravočasnega zdravljenja, ki je od prvega pregleda pri ortopedu do zaključka fizioterapije trajalo dva meseca, je bolniški stalež trajal le 14 dni po operativnem posegu. Fizioterapijo je pacientka izvajala ob delu.

 

 

Skrb za zdravje zaposlenih naj bo prioriteta trajnostnega podjetja

Zdravstveno zavarovanje ni le finančna ugodnost za podjetja, pač pa tudi obveznost trajnostnega podjetja, s kolektivnim zdravstvenim zavarovanjem pa lahko podjetje poskrbi tudi za širšo skupnost svojih zaposlenih. Pogodba za kolektivno zavarovanje omogoča tudi vključitev partnerjev in otrok.

 

Prednosti za zaposlene:

 • Zavarovani delavci bistveno hitreje pridobijo diagnozo, se pravočasno zdravijo, ozdravijo, se izognejo morebitnim posledicam in se hitreje vrnejo v aktivno življenje in na delo.
 • Delavec lahko za enako ugodno premijo zavaruje tudi svoje družinske člane (to premijo lahko doplača sam).

 

Zdravljenje v specialističnih ambulantah plača zavarovalnica

Preglede v svoji pogodbeni mreži ambulant po vsej Sloveniji zavarovalnica organizira v najkrajšem času. Izkušnje kažejo, da običajno že v 10 dneh. V klicnem centru Asistenca zdravje (na številki 080 81 10) svetovalci pomagajo zavarovanemu delavcu pri vseh korakih do zdravljenja:

 • odobrijo mu potrebno zdravstveno storitev,
 • svetujejo pri izbiri ustreznega specialista in
 • ga naročijo v ambulanti.

Za plačilo pregledov, preiskav in zdravljenja v samoplačniških ambulantah poskrbi zavarovalnica v okviru izbranega paketa zavarovanja Specialisti z asistenco, delavec nima nobenih stroškov.

 

Primer

Veterinarska klinika za male živali ima tri zaposlene. Med opravljanjem veterinarske storitve žival, ki je na obravnavi, ugrizne zaposlenega. Poleg odškodnine, ki jo je delodajalec delavcu izplačal iz zavarovanja splošne in delodajalčeve odgovornosti, je zavarovanje Specialisti z asistenco poskrbelo, da je sanacija poškodbe potekala hitro in znotraj samoplačniške storitve.

 

Zavarovanje vključuje tudi diagnostične preiskave

Vsi paketi zavarovanja zagotavljajo tako preproste kot tudi zahtevnejše preiskave, potrebne za ugotavljanje diagnoze in zdravljenje novonastale bolezni ali poškodbe. To so na primer:

 • rentgen,
 • ultrazvok,
 • laboratorijske preiskave in
 • manjši posegi v ambulanti (na primer protibolečinska blokada, punkcija sklepa …).

 

Med zahtevnimi preiskavami, ki jih zavarovanemu delavcu omogoča zavarovanje, pa so na primer:

 • magnetna resonanca,
 • kolonoskopija,
 • gastroskopija,
 • odvzem tkiva in podobno.

Širši paketi zavarovanja dodatno nudijo tudi ambulantno fizioterapijo, zdravila in operacije.

👉  Preberite tudi zgodbo zavarovanca, ki je potreboval specialistične preiskave.

 

Posvet z zdravnikom tudi prek video klica

Storitev Halo Doktor omogoča telefonski ali video klic z zdravnikom splošne oziroma družinske medicine. Video posvet vam je na voljo takoj, običajno že v 15 minutah. Če želite, pa se za telefonski klic ali video klic lahko tudi naročite v kasnejšem terminu, ki vam ustreza.

Prednosti posveta z zdravnikom Halo Doktor:

 1. na voljo je vsak dan od 6. do 22. ure – tudi med vikendi in prazniki,
 2. kličete lahko od doma, iz tujine, iz službe ali iz počitniške prikolice,
 3. ni vam treba čakati na termin za pregled ali izdajo napotnice pri vašem izbranem osebnem zdravniku,
 4. število klicev ni omejeno in
 5. velja tudi za obstoječa stanja ali razlago izvida.

 

Dodatne storitve, ki vam omogočajo hitrejšo pot do zdravja

 1. Psihološka pomoč zaradi resnega zdravstvenega stanja, trajne delovne nezmožnosti opravljanja poklica, poporodne depresije in smrti ožjega družinskega člana.
 2. Načrt zdravljenja po poškodbi.
 3. Drugo mnenje strokovnjakov iz tujine, ki ga zavarovanci lahko uporabijo tudi za starše, partnerja in otroke do 27. leta starosti.

 

Vaš partner ob sklenitvi in pri informiranju zaposlenih

Pogodbo za kolektivno zdravstveno zavarovanj lahko sklene podjetje, v katerem se bo zavarovalo najmanj 90 % vseh zaposlenih in kjer so to najmanj trije zaposleni. Plačnik osnovnega izbranega paketa bo delodajalec (boniteta zaposlenega), zaposleni pa lahko z doplačilom izberejo večji zavarovalni paket.

Vsak zaposleni ima možnost skleniti zavarovanje tudi za partnerja ali otroke, za katere krije celotno premijo.

Pomagamo vam predstaviti zavarovanje zaposlenim

V zavarovalnici smo pripravili tudi predstavitveni video, v katerem so pojasnjena vsa kritja zavarovanja Specialisti z asistenco in tudi postopki, kako zaposleni lahko izkoristijo posamezno storitev ali kritje. Tako lahko zaposlenim preprosto predstavite zavarovanje in vse njegove koristi, da bodo v primeru bolezni ali poškodbe čim prej izkoristili vse njegove prednosti.

 

Viri, uporabljeni pri pisanju tega nasveta

Med 100 zaposlenimi vsak šesti manjka zaradi bolezni; 24ur.com - https://go.24ur.com/novice/dejstva/med-100-zaposlenimi-vsak-sesti-manjka-zaradi-bolezni-ali-poskodbe.html
Bolniška odsotnost v letu 2022; NIJZ - https://nijz.si/podatki/prva-objava-bolniska-odsotnost-v-letu-2022/

 

 

Želite prebirati več podobnih vsebin?

Pridružite se prejemnikom naših novic in bodite obveščeni o novih objavah.

Pridružite se