NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

03.11.2022 | 3 min branja | Podjetje

Naj bo preverjanje zavarovanja za podjetje reden opravek

Podjetik redno preverja zavarovalne vsote na svojih zvarovanjih

Danes so hitre in skokovite spremembe cen in vedno manjša dostopnost surovin in delovne sile pomemben faktor pri delovanju majhnih in velikih podjetij. Izzivi zahtevajo prilagodljivost poslovanja, za varnost poslovanja pa so resnično pomembna tudi dobra zavarovanja. Koliko časa je minilo, odkar ste zadnjič preverjali ustreznosti kritij na svoji zavarovalni polici? Spremembam, ki so stalnica v poslovnem svetu, se mora namreč prilagajati tudi zavarovanje.

Vzemimo za primer nepremičnine, ki so v lasti vašega podjetja. Nobena skrivnost ni, da so se v zadnjem času dvignile cene tako gradbenega materiala kot dela. Bi bil danes znesek, ki bi vam pred petimi ali celo enim letom pokril stroške sanacije požara v poslovnem prostoru, še vedno zadosten? Pokličite svojega skrbnika in skupaj preverita stanje na zavarovalni polici – z veseljem se vam bo odzval.

V zavarovalnici Generali se zavedamo kako pomembna je varnost poslovanja, zato svojim strankam stojimo ob strani, tudi ko časi niso rožnati. Naše delo potrjuje visoko zadovoljstvo zavarovancev, ki se iz leta v leto krepi. V letu 2021 je bil Generali tudi zavarovalnica, ki bi jo priporočil največji delež zavarovancev. [1]

 

Ogovorite na 6 kratkih vprašanj in ugotovite, če je tudi vaša zavarovalna polica potrebna pregleda.

 

Zakaj je potreben letni pregled zavarovalne police?

Zavarovalna polica, če je za podjetje ali zasebnika, je vedno prilagojena stanju in potrebam zavarovanca. Ko se te spremenijo, je prav, da se spremeni tudi polica in kritja na njej.

Ko se spremeni vrednost nepremičnine, sta pregled in prilagoditev police nujna

Rast cen gradbenih materialov in del je pomembna tudi za izplačilo morebitne škode, saj se zaradi njih vrednost nepremičnine spreminja. Ko sklenete zavarovalno polico, določite tudi višino zavarovalne vsote, ki je v trenutku sklepanja skladna z gradbeno vrednostjo nepremičnine. Če bi prišlo do škode, bi jo z zavarovalno vsoto lahko sanirali in brez večje finančne stiske nadaljevali s poslovanjem.

A posledica rasti cen gradbenega materiala in storitev je tudi naraščanje gradbenih vrednosti objektov. Z leti se gradbena vrednost nepremičnine spreminja, zavarovalna vsota na polici pa ostaja enaka, če police ne usklajujete. Izplačilo ob škodi čez nekaj let je tako lahko bistveno nižje od ocenjene vrednosti škode in tako ne zadošča za sanacijo škode.

Ocenjujemo, da so cene gradbenih vrednosti v zadnjih petih letih zrasle tudi do 30%.

 

Kako določiti ceno nepremičnine?

Ustrezna zavarovalna vsota nepremičnine je odvisna od njene gradbene vrednosti. O višini zavarovalne vsote na polici se vedno odloča stranka, ki zavarovanje sklepa, zastopnik pa seveda lahko pri odločitvi pomaga z okvirnimi smernicami. Gradbene vrednosti na kvadratni meter se lahko zelo razlikujejo in so odvisne tudi od:

  • vrste objekta,
  • načina gradnje in
  • namembnosti objekta.

 

Kaj je zavarovalna vsota?

Zavarovalna vsota je najvišji možni znesek, ki vam ga zavarovalnica lahko izplača kot zavarovalnino ali odškodnino, po dogodku, ki ga krije vaše zavarovanje.

 

Primeri novih gradbenih vrednosti različnih objektov

Statistika gradbenih stroškov:

Graf_gradbeni-stroski.jpg

Izhodiščna oz. okvirna nova gradbena vrednost za gostilno oz. restavracijo v običajni izvedbi je vsaj 1150 EUR/m2. Če so vgrajeni boljši materiali oz. višji standard, je potrebno vrednost ustrezno prilagoditi in je lahko višja tudi za 30 %.

Tudi pri manjših poslovnih prostorih, kot so na primer frizerski saloni ali trgovine z oblačili, so razlike v novigradbeni vrednosti lahko velike, odvisno od lokacije poslovnega prostora (npr. v novejšem nakupovalnem objektu ali starejši zgradbi). Tudi pri manj kakovostni izvedbi trgovine ali salona vrednost ne bi smela biti manjša od 900 EUR/m2.

Iz povedanega izhaja, da morajo zavarovalne vsote na zavarovalni polici slediti trendu gibanja cen gradbenih vrednosti.

 

Različne oblike rasti podjetja so nesporen signal za pregled police

Spremembe so stalnica v poslovnem svetu in mnoga podjetja zaradi uspešnega poslovanja in za uspešno poslovanje:

  • povečujejo obseg in vrednost zalog,
  • povečujejo poslovne prostore,
  • izboljšujejo opremo,
  • spreminjajo število zaposlenih,
  • širijo poslovanje na nove trge,
  • spreminjajo dejavnosti poslovanja.

 

Pogoste spremembe so pri novih, hitrorastočih podjetjih, ker se rast podjetja z vsakim letom bistveno povečuje.

 

Spremembe na trgu in v vašem poslovanju vplivajo na ustreznost zavarovanja vašega podjetja, zato s svojim skrbnikom preverite in uskladite ustreznost vaše zavarovalne police. Ne pozabite, da je pregled potreben tudi, če v poslovanje dodajate nove dejavnosti ali obstoječe dejavnosti širite na nove trge. Le tako bo vaše poslovanje v primeru škode potekalo brez večjih finančnih posledic.

 

[1] Brand Track, Aragon 2021

 

Izognite se tveganjem

Z dobrim nasvetom se lahko izognete marsikateremu tveganju. Naročite neobvezujoč klic zastopnika, ki vam lahko pomaga najti rešitve za vaše podjetje.

Naročite klic zastopnika