NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

12.11.2022 | 5 min branja | Podjetje

Zavarovanje odgovornosti za primer odškodninskih zahtevkov tretjih oseb

Voznik tovornjaka v pogovoru z vodjo - simbolna fotografija za zavarovanja o odgovornosti

Zavarovanje odgovornosti varuje vaše podjetje pred nepričakovanimi tveganji. Zagotavlja, da lahko vaše podjetje tudi v primeru odškodninskih zahtevkov, ki se lahko vrtijo okoli vrtoglavih zneskov, še naprej posluje s čim manj motnjami. Za nekatere dejavnosti je obvezno, za druge pa zelo priporočljivo.

Zavarovanja s kritjem odgovornosti so včasih sklepala le velika in srednja podjetja, v zadnjem času pa je v našem portfelju tudi vse več malih podjetnikov, ki so prepoznali njihove prednosti. Izziv je najti pravo vrsto zavarovanja za svoje podjetje. V nadaljevanju vam bomo pojasnili, kaj je zavarovanje odgovornosti, katero je za vas najprimernejše in zakaj vam lahko koristi.

 

Kaj je zavarovanje odgovornosti za podjetja?

Kaj je zavarovanje odgovornosti?

Zavarovanje odgovornosti zagotavlja vašemu podjetju varnost v primeru odškodninskih zahtevkov tretjih oseb in vam ponudi rešilno bilko, ko jo najbolj potrebujete.

Poglejmo nekaj primerov.

 • Predstavljajte si, da imate restavracijo. Nekega dne vaši stranki zdrsne na mokrih tleh. Stranka pade, zaradi poškodb pa vloži odškodninski zahtevek proti vam.
 • Ali pa se svatje, ki ste jih gostili v vašem gostinskem lokalu, zastrupijo s hrano in pijačo. Sum pade na hrano, ki ste jo pripravili v vaši kuhinji.

Vaše podjetje je vsak dan izpostavljeno različnim tveganjem in vseh res ni mogoče rešiti z zavarovanjem. A dobro zavarovanje vam bo nudilo pomoč v mnogih primerih, v svojem skrbniku strank pa boste vedno imeli sogovorca, ki vam bo prisluhnil in znal svetovati.

 

Ali je zavarovanje odgovornosti za podjetje enako kot poslovno zavarovanje?

Je zavarovanje odgovornosti isto kot poslovno zavarovanje?

Znotraj poslovnih zavarovanj ponujamo več vrst zavarovanj, ki vaše podjetje varujejo pred vrsto različnih tveganj. Osnovna zavarovanja za podjetja običajno vključujejo zavarovanja pred vsakodnevnimi nevarnostmi (požar, toča, vihar, izliv vode, vlom in rop, poplave ter potres). Vključujejo lahko tudi kritje obratovalnega zastoja kot posledice teh dogodkov. Prav tako lahko vključuje zavarovanje odgovornosti.

Seveda ni nikoli prepozno, da posamezno zavarovanje vključite na svojo polico, če ga še nimate. Če ste v dvomih, je vedno pravi čas, da povabite svojega skrbnika, da skupaj pregledata kritja, ki jih imate oziroma potrebujete. Prav tako je priporočljiv redni pregled zavarovalnih vsot na polici.

 

Kaj krije zavarovanje odgovornosti za podjetja?

Zavarovanje odgovornosti lahko sklenete za kritje številnih poslovnih in drugih tveganj. Kot podjetnik lahko sklenete naslednja zavarovanja odgovornosti:

 • Zavarovanje splošne odgovornosti je namenjeno zaščiti pred odškodninskimi zahtevki zaradi škode, ki jo pri izvajanju vaše dejavnosti povzročite drugim osebam ali na njihovih stvareh.
 • Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti je primerno za zaščito pred odškodninskimi zahtevki zaradi škode, ki nastane drugim osebam ali stvarem zaradi napake v vašem izdelku.
 • Zavarovanje poklicnih odgovornosti je nadgradnja oziroma razširitev zavarovanja splošne odgovornosti za tiste dejavnosti, kjer lahko tretje osebe utrpijo škodo zaradi vaše strokovne napake.

 

Ali potrebujem zavarovanje odgovornosti, če sem samozaposlen?

Zavarovanje odgovornosti je prav tako pomembno za samozaposlene.

 1. Vsekakor vam priporočamo zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti.
 2. Če imate poleg vas zaposlene tudi druge delavce, vam priporočamo, da k zavarovanju splošne odgovornosti iz dejavnosti dodatno zavarujete še delodajalčevo odgovornost.
 3. Če ste zasebnik (fizična oseba, ki opravlja poklicno dejavnost), denimo arhitekt, odvetnik, zdravnik ali nepremičninski posrednik, potrebujete zavarovanje poklicne odgovornosti, saj je to v teh primerih obvezno po zakonu.

Ali potrebujete zavarovanje odgovornosti, če ste zasebnik?

 

Ali je zavarovanje odgovornosti za podjetja zakonsko predpisano?

Nekatere vrste zavarovanja odgovornosti so zakonsko predpisane. Kaj velja za vaše podjetje, je odvisno od dejavnosti, s katero se ukvarjate, in države, v kateri delujete. V Sloveniji je po zakonu obvezno na primer zavarovanje splošne odgovornosti za gradbene dejavnosti. Zavarovanje poklicne odgovornosti je zakonsko obvezno za določene poklice, kot so revizorji, notarji, odvetniki, zdravniki, ...

Če niste prepričani, katera kritja iz zavarovanja odgovornosti potrebujete, se obrnite na regulatorja vaše gospodarske panoge/dejavnosti, ki vas bo seznanil s posebnimi zahtevami države in gospodarskega sektorja. Z veseljem vam bomo z informacijami o obveznih zavarovanjih pomagali tudi v naši zavarovalnici – pogovorite se z zavarovalnim zastopnikom.

 

Katero vrsto zavarovanja odgovornosti potrebuje moje podjetje?

Med odgovornostnimi zavarovanji ločimo zavarovanje splošne odgovornosti (to je najpogostejše), zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti in zavarovanje poklicnih odgovornosti.

Zavarovanje splošne odgovornosti nudi zaščito v primeru, če bi bilo vaše podjetje odškodninsko odgovorno za škodo, ki bi nastala zaradi poškodovanja oseb ali njihovih stvari zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki izvira iz dejavnosti, organizacije dogodka ali hišne in zemljiške posesti. Nekatere organizacije in podjetja bodo poslovala samo s tistimi, ki imajo sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti.

 

Koliko stane zavarovanje odgovornosti?

Strošek zavarovanja odgovornosti za vaše podjetje je odvisen od:

 • števila zaposlenih v vašem podjetju,  
 • vrste in stopnje tveganja dejavnosti, s katerimi se ukvarjate,
 • vrste kritij, ki jih vključite na svojo polico,
 • zavarovalne vsote, za katero sklenete zavarovanje,
 • letnega agregata in odbitne franšize,
 • območja kritja.

Pri zavarovalnici Generali lahko sklenete zavarovanje Paket Podjetnik, ki ponuja različna kritja na eni polici. Oblikovano paketno zavarovanje nudi kakovostno in celovito zaščito pred najpogostejšimi nevarnostmi, ki pa ga lahko razširite še z dodatnimi kritji glede na dejavnost in potrebe vašega podjetja. K vsem oblikovanim paketom lahko dodate zavarovanje odgovornosti, kjer lahko izbirate med tremi zavarovalnimi vsotami (100.000, 80.000 in 60.000 EUR).

Zavarovanci za takšna zavarovanja plačujejo različno letno oz. mesečno premijo, če se dogovorite za obročno plačevanje. Del premije na polici Paket Podjetnik, ki se nanaša na zavarovanje odgovornosti, se v primeru treh zaposlenih giblje od 160 do 1.200 EUR letno, odvisno od stopnje tveganja dejavnosti in izbranega paketa kritij. Z vsemi popusti, do katerih je stranka lahko upravičena, se navedeni zneski lahko znižajo tudi za 50 %.

 

Kako visoko zavarovalno kritje za odgovornost potrebujem?

Podjetja, ki se ukvarjajo z bolj izpostavljenimi dejavnostmi, večinoma potrebujejo višjo raven kritja in posledično plačujejo višjo premijo. Ne gre pa zanemariti vsakdanjih primerov.

Na primer: Če ste lastnik restavracije ali trgovine in v dnevnem stiku s strankami, vam lahko Generali, v najboljšem zavarovalnem paketu produkta PaketPodjetnik, ponudi kritje splošne odgovornosti do zavarovalne vsote 100.000 evrov. Morda se zdi znesek visok, toda predstavljajte si, da zaposleni ali stranka zdrsne na mokrih tleh v vaših prostorih, nerodno pade in utrpi hujši zlom. Ta oseba bi lahko celo vložila tožbo proti vam in zahtevala odškodnino zaradi izgube zaslužka in za povrnitev stroškov zdravljenja. Take odškodnine pa lahko dosežejo vrtoglave zneske.

 

Kdaj naj sklenem zavarovanje odgovornosti?

Zakonsko predpisano zavarovanje odgovornosti morate skleniti takoj, ko vaše podjetje začne z opravljanjem dejavnosti. Tudi če opravljate dejavnosti, za katere zavarovanje odgovornosti ni zakonsko obvezno, vam zelo priporočamo sklenitev zavarovanja vsaj splošne odgovornosti, saj vam bo to v primeru odškodninskih zahtevkov s strani tretjih oseb, prihranilo skrbi in morebitno finančno škodo.

Prav tako resno razmislite o drugih vrstah poslovnih zavarovanj, tudi v primeru najema pisarniškega ali skladiščnega prostora, da se zavarujete pred morebitno škodo in krajo.

 

Želite prebirati več podobnih vsebin?

Pridružite se prejemnikom naših novic in bodite obveščeni o novih objavah.

Pridružite se