Zavarovanje splošne odgovornosti

S svojim poslovanjem lahko ogrozite zdravje, življenje in premoženje drugih oseb. Zavarovanje splošne odgovornosti vaše dejavnosti vam zagotavlja ustrezno zaščito v takih primerih.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Zavarovanje odgovornosti pokriva upravičene stroške in stroške obrambe pred neupravičenimi odškodninskimi zahtevki tretjih oseb. Obseg pokritosti lahko razširite ali omejite glede na vaše potrebe in po vaših željah.

Zavarovanje splošne odgovornosti vas zaščiti, če s svojim poslovanjem ali z dejanji v vsakdanjem življenju ogrozite zdravje, življenje ali premoženje drugih oseb.

Za povzročeno škodo lahko od oškodovanih oseb prejmete odškodninski zahtevek, ki lahko prestavlja velik finančni izdatek.

Proti takim zahtevkom se lahko zaščitite s sklenitvijo zavarovanja splošne odgovornosti. Zato poskrbite za preventivo in sklenite ustrezno zavarovanje odgovornosti, namesto da čakate na posledice, ki lahko korenito vplivajo na vaše poslovanje.

 

Prednosti

 • Če boste prejeli odškodninski zahtevek, ste lahko brez skrbi, saj bomo vse uredili za vas.

 • Če bo odškodninski zahtevek upravičen, bomo izplačali odškodnino oškodovancu.
 • Če bo odškodninski zahtevek previsok ali neutemeljen, vam zagotavljamo pravno zaščito.
 • Zavarovalno kritje prilagodimo vašim potrebam.
 • Smo usposobljen in izkušen partner, pomagamo vam hitro in učinkovito.

Ugodnosti

V vsakem trenutku vam bo stal ob strani strokovnjak za tovrstna zavarovanja, ki vam bo svetoval in predlagal ustrezna kritja. Dodatno vam ponujamo tudi:

 • Popust na takojšnje plačilo letne premije.
 • Popust na trajanje zavarovanja.
 • Paketni ali Generali ZAME popust.

 

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovanje splošne odgovornosti krije vašo odškodninsko odgovornost za škodo zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki ima za posledico:

 • telesne poškodbe, obolenja ali smrt osebe, 
 • poškodbo, uničenje ali okvaro stvari.

V okviru zavarovanja splošne odgovornosti lahko zavarujete:

 • odgovornost, ki izvira iz dejavnosti družbe ali društva,
 • odgovornost zasebnika,
 • odgovornost za organizacijo dogodkov,
 • odgovornost iz hišne in zemljiške posesti, posesti živali, itd.

Osnovno zavarovanje odgovornosti iz vaše dejavnosti lahko nadgradite z naslednjimi dodatnimi kritji:

 • odgovornost delodajalca za škodo zaradi poškodovanja delavcev (telesne poškodbe, obolenje ali smrt) ali njihovih stvari (to dodatno kritje svetujemo vsem podjetjem in društvom).
 • proizvajalčeva odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb ali stvari, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako ali zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari.
 • odgovornost za poškodovanje stvari, ki jih imate na skrbi v garderobah in garderobnih omaricah.
 • odgovornost za poškodovanje stvari, na katerih izvajate storitev.
 • odgovornost za poškodovanje motornih vozil v delavnicah in avtopralnicah (to dodatno kritje je namenjeno avtomehaničnim delavnicam in avtopralnicam).
 • odgovornost za poškodovanje tujega blaga pri prekladanju ali skladiščenju (to dodatno kritje je namenjeno tistim, ki se ukvarjajo s skladiščenjem tujega blaga).
 • odgovornost za čisto premoženjsko škodo.
 • odgovornost za ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja.
 • druga kritja

Pri zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti, ki je najbolj pogosto zavarovanje, je premija odvisna od:

 • vrste dejavnosti, s katero se ukvarjate,
 • nevarnostnih okoliščin, v katerih se dejavnost odvija,
 • obsega in vrste zavarovalnega kritja,
 • višine zavarovalne vsote in letnega zneska za izplačilo odškodnin (letni agregat),
 • števila delavcev,
 • območja kritja,
 • odbitne franšize (vaše soudeležbe pri škodi),
 • preteklega škodnega dogajanja,
 • drugih dejavnikov.

Iz zavarovanja splošne odgovornosti so izključeni odškodninski zahtevki za:

 • škodo, ki jo povzročite namenoma,
 • škodo zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali mogli pričakovati škodljivo posledico,
 • škodo zaradi vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti stvari ter vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih sredstev,
 • škodo zaradi vašega zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom, navodilom,
 • škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti zračnih ali vodnih plovil vseh vrst,
 • škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti kopenskih motornih vozil, prikolic ali drugih vozil na motorni pogon,
 • škodo zaradi poškodovanja oseb kot posledico zdravstvenih, lekarniških ali zdravilskih storitev, 
 • plačilo globe, denarne kazni, kaznovalne odškodnine,
 • poškodovanje stvari v najemu, zakupu ali leasingu,
 • pogodbeno odškodninsko odgovornost, ki presega zakonsko določeno, kršitev pogodbenih obveznosti (penali),
 • škodo, ki jo uveljavljate vi, kot zavarovanec, vaši  svojci, osebe, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu,
 • škodo, ki jo uveljavljajo vaši družbeniki, gospodarske družbe, v katerih ste kapitalsko udeleženi kot družbenik, kot tudi za škodo, ki jo uveljavlja gospodarska družba, ki je kapitalsko udeležena pri vas kot pravni osebi,
 • škodo zaradi jedrske energije in terorizma,
 • škodo, ki bi jo uveljavljali zavodi za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalnice iz zdravstvenega zavarovanja ter ostali posredni oškodovanci, 
 • drugo po pogojih.

Pogosta vprašanja

 • Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode. O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh, ko ste izvedeli zanj.
 • Škodni dogodek lahko hitro in enostavno prijavite v poslovalnicah.
 • Če imate zavarovano tudi odgovornost za stvari na skrbi in se te stvari izgubijo ali izginejo, morate o tem takoj obvestiti policijo.
 • Vodstvo pravde morate zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica. 

Izognite se tveganjem za vaše podjetje

Z dobrim nasvetom se lahko izognete marsikateremu tveganju. Naročite neobvezujoč klic zastopnika, ki vam lahko pomaga najti rešitve za vaše podjetje.

Naročite klic zastopnika