Domska asistenca PaketDom

 

Do nujne pomoči ob škodnem dogodku z enim samim klicem.

Z domsko asistenco boste imeli vedno na razpolago sogovornika, ki vam bo svetoval in podal ključne informacije za pravilno ravnanje v primeru škode.
 
      080 88 48      
 
Asistenčna družba bo na vaš poziv prevzela organizacijo in kritje stroškov asistenčnih in obrtniških storitev glede na izbran paket kritij, in sicer:
  • prvih ukrepov obrtnikov za zmanjšanje škode, preprečitev nastajanja nadaljnje škode in/ali odpravo škode,  
  • varovanja doma, v situacijah, ki to zahtevajo,
  • začasne namestitve, v primeru da dom zaradi škodnega dogodka ni primeren za bivanje,
  • prevoza do začasne namestitve,
  • odpiranja vhodnih vrat v primeru okvare ključavnice,
  • dostave nadomestne zamrzovalne skrinje v primeru okvare zamrzovalne skrinje, ki je zavarovana za primer strojeloma,
  • najem električnega agregata, 
  • oskrba z najnujnejšimi potrebščinami, 
  • predčasna vrnitev domov v primeru večje škode na zavarovani nepremičnini ali ob smrti ožjega družinskega člana, 
  • posredovanje informacij zavarovancu oziroma upravičencem o postopku reševanja posledic nujnega primera.

Več informacij o ZAVAROVANJU DOMSKE ASISTENCE