GENERALI CLUB

Ker cenimo zvestobo zavarovancev in jo z veseljem tudi dodatno nagradimo, smo že leta 2007 oblikovali prvi zavarovalniški klub v Sloveniji. S klubskim programom zvestobe oziroma z Generali Club kartico aktivnim članom ponujamo več kot »zgolj« zavarovanje. Omogočamo vam široko izbiro med praktičnimi nagradami, nenehno pa bogatimo tudi paleto partnerskih ugodnosti in popustov, ki si jih lahko ogledate v spodnjem katalogu.

Članstvo v Generali Clubu je brezplačno in povsem neobvezujoče. Včlani se lahko vsaka fizična oseba, ki ima pri zavarovalnici GENERALI d.d. sklenjeno zavarovanje. Vašega zavarovalnega svetovalca povprašajte po pristopnici, jo izpolnite ter pošljite na naš naslov. Poleg vaše Generali Club kartice, vam bomo hkrati poslali tri promocijske kupone za 2% popust. Slednje lahko unovčite za avtomobilsko ali premoženjsko zavarovanje, lahko pa jih tudi podarite prijatelju.

Svojo Generali Club kartico imejte vedno s seboj, saj se na kartici zbirajo točke zvestobe. Članom Generali Cluba ponujamo dva sklopa nagrad. Točke, ki ste jih zbrali z obnovo starega, sklenitvijo novega zavarovanjem ali celo s sklenitvijo zavarovanja nove stranke na podlagi vašega priporočila, lahko zamenjate za privlačne izdelke iz našega nabora nagrad. Drugi razlog, zakaj se splača imeti Generali Club kartico vedno na dosegu roke, so ugodnejše cene pri nakupu kakovostnih in priznanih izdelkov in storitev naših zunanjih partnerjev.
Ker menimo, da si zaslužite le najboljše, nas veseli, da vam to lahko ponudimo.

Stanje vaših točk lahko preverite na številki 080 70 77 vsak delovnik med 8. in 18. uro.

Za včlanitev v klub povprašajte svojega svetovalca za pristopnico, jo izpolnite in podpišite, ter nam jo pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana (za Generali Club).


Koriščenje točk Generali Cluba za pridobitev nagrade iz programa zvestobe

Generali Club

Za naročilo nagrade Generali Cluba izpolnite spodnji obrazec:

Politika zasebnosti:
Seznanjen(a) sem, da zavarovalnica osebne podatke obdeluje za izvrševanje namenov, določenih z zakonom, ki ureja področje zavarovalništva, ter v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti. Na podlagi izrecno in nedvoumno izražene privolitve lahko zavarovalnica osebne podatke obdeluje tudi z namenom neposrednega trženja na podlagi oblikovanih profilov, z namenom obveščanja o novostih in ugodnostih Generali kluba, koristnih vsebinah, posebnih akcijah in ekskluzivnih ugodnostih, kot tudi za anketiranje oziroma merjenje zadovoljstva s ciljem izboljšanja storitev in produktov. Osebni podatki se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi, kar vključuje tudi profiliranje, ob upoštevanju pravila minimalnega nabora osebnih podatkov in skladno z določili zakona, ki ureja področje zavarovalništva, področje varstva osebnih podatkov, ter z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (t.i. Splošna uredba o varstvu podatkov). Osebne podatke, pridobljene za izvajanje zakonskih namenov, lahko obdelujejo tudi družbe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o opravljanju storitev zavarovalnega zastopanja ali posredovanja ter pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, posreduje pa se lahko v obdelavo tudi družbam Skupine GENERALI in drugim zavarovalnicam in pozavarovalnicam ter svojim oziroma njihovim pooblaščencem za namene ocenitve nevarnosti, likvidacije in plačila zavarovalnine, sozavarovanja in pozavarovanja za pogajanja pred sklenitvijo ter za sklepanje in izvajanje zavarovalne pogodbe. Zavarovalnica osebne podatke hrani do izteka roka hrambe, ki ga določa zakon, ki ureja področje zavarovalništva, oziroma do preklica. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko posameznik kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno pisno prekliče oziroma pisno zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev, prenos ter izbris osebnih podatkov. Zahtevo je potrebno pisno nasloviti na pooblaščenca zavarovalnice za varstvo osebnih podatkov na naslov: GENERALI d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, z oznako “za pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov”, ali preko elektronske pošte na e-naslov: pooblascenec-op.si@generali.com, kamor se pošlje tudi morebitni ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Posameznik, čigar zahteva je bila zavrnjena, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo. Zavarovalnica bo vsak prejeti zahtevek obravnavala in nanj odgovorila v razumnem roku skladno z zakonskimi zahtevami.
Celotna vsebina Politike zasebnosti >>>