NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

30.03.2021 | 6 min branja | Zdravje , Življenje

Vse o bolniškem staležu za nego družinskega člana

Starejši moški na bolniškem staležu za nego družinskega člana - žene

Veste, kdaj si lahko uredite bolniški stalež za nego družinskega člana? Praviloma ga povezujemo z nego otrok, a v resnici ga lahko koristite tudi, ko zboli ali se poškoduje vaš zakonski oziroma zunajzakonski partner. 

Za določeno obdobje bolniškega staleža za nego družinskega člana vam pripada tudi denarno nadomestilo. Ne glede na to, ali ste delodajalec ali pa zaposleni, je dobro, da ste seznanjeni z vsemi pravicami in obveznostmi, ki zaposlenemu v takšnih primerih pripadajo. Preverite, kaj morate vedeti!

Kaj pomeni bolniški stalež za nego družinskega člana?

Bolniški stalež za nego družinskega člana pripada vsem osebam, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. To pravico ureja 30. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Nega na domu s plačano odsotnostjo z dela se lahko odobri za naslednje časovno obdobje:

  • največ 7 delovnih dni za nego ožjega družinskega člana, torej otroka do 18. leta starosti in zakonskega ali zunajzakonskega partnerja,
  • največ 15 delovnih dni za nego in varstvo otroka do sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka.

Zdravnik lahko na podlagi zdravstvenega stanja presodi, da je potrebna daljša nega na domu in vam posledično podaljša pravico do nadomestila:

  • na največ 30 delovnih dni za nego otroka do sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka,
  • na največ 14 delovnih dni za nego drugih ožjih družinskih članov.

Daljši bolniški stalež le v izjemnih primerih

V izjemnih primerih, ko sta iz različnih izjemnih razlogov potrebna dolgotrajna nega in varstvo otroka, lahko zdravnik staršu še dodatno podaljša bolniški stalež na največ 6 mesecev:

  • zaradi nenadnega ali hudega poslabšanja zdravstvenega stanja otroka,
  • zaradi težke možganske okvare, rakavih obolenj ali drugih posebno hudih poslabšanj zdravstvenega stanja otroka.

Na predlog strokovnega kolegija Kliničnega centra Ljubljana – Pediatrične klinike lahko imenovani zdravnik odobri tudi pravico do nadomestila plače enemu od staršev, ko je tak otrok v bolnišnici.

Kdo lahko izvaja nego na domu?

Pravico do nege in varstva otroka lahko uveljavlja eden od staršev do dopolnjenega 18. leta otrokove starosti oziroma dokler traja starševska skrb. Ta se nanaša tudi na rejnike in skrbnike. Bolniški stalež za nego otroka lahko koristi tudi zakonec ali zunajzakonski partner, kadar dejansko neguje otroka svojega partnerja.

Kako pa je z odsotnostjo za nego ostarelih staršev?

Kaj pa, če zbolijo vaši starši in potrebujejo nego na domu ali spremstvo k zdravniku? Po zakonu so ožji družinski člani otroci in zakonec, pa tudi oseba, ki živi z zavarovancem v življenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. Starši spadajo med širše družinske člane, tako da vam v primeru poškodbe ali bolezni vaših staršev, bolniški stalež žal ne pripada. V tem primeru lahko za njihovo nego izkoristite le redni ali izredni neplačan dopust.

Nega ostarelih staršev, ki pada na zaposlene, ko hkrati skrbijo tudi za otroke, je sicer pereča težava in v preteklih letih je bilo več pobud, da se uredi tudi to področje. V Sloveniji se prebivalstvo stara in vse več je primerov, ko starostniki potrebujejo nego ali oskrbo na domu. Da bi bila pomoč na domu dostopna vsakemu starejšemu prebivalcu, ki ne zmore skrbeti zase, je na državni ravni organizirana pomoč na domu. Povprečna cena storitve znaša med 5 in 6 evrov na uro, sofinancirajo pa jo občine. Namenjena je pretežno starejšim osebam, ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati sami, niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi svojci ali sosedje.

Takšna nega na domu starejšim omogoča, da lahko dlje ostanejo v domačem okolju. Nego na domu lahko izvaja tudi družinski član, vendar ne pod okriljem zdravstvenega zavarovanja. Če se odločite za to možnost, vam bodo prav prišli nasveti Kako poskrbeti za starejšega sorodnika in zase.

Bolezni ali poškodbe, ki zahtevajo posebno nego, so lahko tudi velik udarec za družinske finance. Preverite, kako lahko življenjsko zavarovanje zavarovancem pomaga tudi v takih situacijah.

Moj življenjski kasko

 

Kaj bolniški stalež zaposlenega pomeni za delodajalca?

Kot delodajalcu vam zagotovo ni enostavno, ko slišite za osebne težave svojih zaposlenih. Pa vendar je izredno pomembno, da odsotnost, ko jo potrebujejo, sprejmete s sočutjem in razumevanjem.

Bolniški stalež in izredni dopust sta nekaj, česar kot delodajalec ne morete predvideti vnaprej. Zato je dobro, da imate pripravljen načrt in ustrezne ukrepe, da tovrstna odsotnost zaposlenega ne bo preveč vplivala na učinkovitost vašega podjetja.

Kaj se je spremenilo v času epidemije covida-19?

V preteklem letu smo zaradi epidemije novega koronavirusa doživeli marsikatero spremembo na področju delovne zakonodaje. Vlada je izdala številne protikoronske pakete z ukrepi za omilitev posledic te bolezni. 

Če vaš otrok zboli za covidom-19, ste kot starš upravičeni do bolniškega staleža za čas, ko mora biti otrok zaradi te bolezni doma. To velja tudi za čas, ko otrok nima znakov bolezni, a je bil v tesnem stiku v vrtcu ali šoli in mora posledično v karanteno.

Razlog za plačani bolniški stalež starša je torej lahko le obvezna nega na domu zaradi potrjene koronavirusne bolezni pri otroku. Če vaš otrok nima covida-19, vendar mora ostati doma zaradi obvezne karantene, nadomestilo delodajalcu povrne Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kaj se zgodi, ko se vrnete v službo?

V času koriščenja bolniškega staleža za nego družinskega člana je pomembno, da ste ves čas odsotnosti v stiku s svojim delodajalcem. Dogovorita se, kako pogosto bosta v stiku ter na kakšen način (prek telefona, elektronske pošte ali v živo).

Ob vrnitvi na svoje delovno mesto se najprej seznanite z vsemi novostmi in spremembami, do katerih je prišlo med vašo odsotnostjo. Pokažite zanimanje in pričakujte, da boste morali vložiti nekaj več truda, da spet ujamete ritem.

 

 

Želite prebirati več podobnih vsebin?

Pridružite se prejemnikom naših novic.

Prijavite se