NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

29.08.2014 | 2 min branja | Pokojnina , Življenje

3 razlogi za sklenitev pokojninskega zavarovanja

Ste v delovno aktivnih letih in prepričani, da pokojnine, kot jo danes poznajo upokojenci, sami ne boste dočakali? Najverjetneje imate prav. Pa ne zato, ker se ne boste upokojili, ampak ker se vreča pokojninskega denarja, ki jo ima država, prazni precej hitreje, kot pa se polni. Da bodo vaša leta v pokoju čim bolj mirna, že sedaj premislite o sklenitvi pokojninskega zavarovanja. Zakaj?

1.    V Sloveniji je prvi pokojninski steber vse šibkejši

Število upokojenega prebivalstva se viša – v zadnjih 20 letih je naraslo s 400.000 na 530.000. Zaskrbljujoče so projekcije, ki pravijo, da bo leta 2060 stotim upokojencem pokojnine plačevalo 86 pokojninsko zavarovanih. Za primerjavo: leta 2010 je za 100 prejemnikov pokojnin s prispevki plačevalo 154 pokojninskih zavarovancev. Poleg tega se je v Sloveniji od leta 1991 pričakovano trajanje življenja ob rojstvu podaljšalo v povprečju za 6 let – to pomeni, da se bo podaljševalo tudi obdobje izplačevanja pokojnin, posledično pa se bo zniževala višina izplačil. 

2.    Država ne bo več zmogla poskrbeti za vas

Država ob vse daljši življenjski dobi, večanju števila upokojencev in manjšanju števila aktivnega zaposlenega prebivalstva ne bo več zmogla poskrbeti za primerno višino pokojnin, zato si boste morali finančno varno starost zagotoviti sami. Skoraj nihče ne premišljuje o upokojitvi, ko je še mlad – marsikdo tudi zato ne, ker si misli, da je tako ali tako ne bo dočakal. Precej verjetnejši scenarij je, da jo bo, vendar brez primernih sredstev. Zato vam svetujemo, da čim prej začnete z varčevanjem za pokojnino - prej kot se tega lotite, manj obremenjujoče bo, saj bo za pokojninsko varčevanje treba nameniti manjši znesek na mesec. Za dodatno pokojninsko zavarovanje se namreč uporablja obrestno-obrestni izračun, kar pomeni, da se donos mesečno pripiše na posameznikov pokojninski račun. Tako se vsak naslednji mesec poleg vplačanih premij obrestujejo tudi vsi v preteklosti ustvarjeni donosi.  

3.    Pokojnine se bodo še znižale

Višina pokojnin v primerjavi s plačami pada že desetletja; tako je leta 1999 po podatkih Inštituta za ekonomska raziskovanja povprečna starostna pokojnina dosegla 76,8 % povprečne neto plače, v letu 2010 pa le še 64,7 %. Po projekcijah bo pokojnina, ki naj bi jo prejemali od države, leta 2025 znašala manj kot polovico plače – zgolj 48,8 %. Taki podatki so vse prej kot rožnati, če poznamo priporočilo OECD, da naj dohodek upokojenca ob upokojitvi znaša vsaj 70 % njegove neto plače pred upokojitvijo.

Izdatki za pokojnine danes predstavljajo 11,2 % bruto domačega proizvoda, projekcije javnih izdatkov v zvezi s staranjem prebivalstva pa kažejo, da bo ta delež leta 2060 dosegel 18,3 %. Ob takih številkah je težko ostati brezskrben, zato si zagotovite mirno starost.

Vas zanima vaša pokojnina?

Naredite svoj izračun pričakovane pokojnine. 

Pogovorite se z zastopnikom