NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

17.10.2023 | 5 min branja | Pokojnina

S pokojninskim zavarovanjem do davčne olajšave pri dohodnini

S pokojninskim zavarovanjem do davčne olajšave pri dohodnini

Ali veste, da lahko z vplačevanjem premije dodatnega pokojninskega zavarovanja pridete do davčne olajšave pri odmeri dohodnine za leto 2023, na dolgi rok pa do višje pokojnine po upokojitvi? Berite dalje in odkrijte, kako.

Dejstvo je, da je starostna pokojnina praviloma iz leta v leto nižja. V prihodnosti bo lahko tudi nižja od polovice plače pred upokojitvijo. O denarju za dostojno življenje tudi po upokojitvi morate razmišljati že danes. Ena najbolj zanesljivih metod, da si zagotovite višjo dodatno pokojnino, je prav dodatno pokojninsko zavarovanje, ki prinaša še ugodnost v obliki davčne olajšave in jo lahko koristite vsako leto trajanja zavarovanja.

 

Dodatno pokojninsko zavarovanje zagotavlja dodatni prihodek za brezskrbno starost

Na nižanje starostnih pokojnin vplivajo:

 • podaljševanje pričakovane življenjske dobe in s tem daljše obdobje izplačevanja ter
 • višanje deleža upokojencev v primerjavi z zaposlenimi.

V letu 2023 znaša pokojninska osnova za odmero pokojnine (za 40 let pokojninske dobe) 63,5 % za ženske in moške.

Država poleg splošne in posebnih davčnih olajšav omogoča tudi davčno olajšavo za vplačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izkoristijo jo lahko le tisti zaposleni, ki iz svoje neto plače vplačujejo v individualno ali kolektivno obliko dodatnega pokojninskega zavarovanja. Na ta način z vračilom dohodnine dobite povrnjen del vplačanega zneska premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

👉  Če zavarovanja še nimate sklenjenega, vas bodo morda zanimali odgovori na pogosta vprašanja o pokojninskem zavarovanju

 

Kako do davčne olajšave?

Država vam nudi možnost, da višino odmerjene dohodnine znižate z uveljavljanjem davčne olajšave za vplačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja iz vaše neto plače v okviru vaše letne dohodnine.

Znesek davčne olajšave iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko znaša največ 5,844 % letne bruto plače zavarovanca, vendar ne več kot 2.903,66 evra letno.

 

Pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, je pomembno, kako vplačujete premijo

Če zaposleni premijo vplačujete iz svoje neto plače, lahko za ta znesek uveljavljate davčno olajšavo v okviru vaše letne dohodnine, vendar pa skupaj z vplačili delodajalca ne sme presegati najvišjega zneska vaše davčne olajšave.

Če zaposleni skupaj z delodajalcem mesečno ne vplačujete premije do najvišjega zneska svoje davčne olajšave, jo lahko vplačate sami kot enkratno dodatno vplačilo premije in sicer najpozneje do 20. decembra leta 2023.

Če zaposleni dodatno premijo vplačujete iz vaše bruto plače, davčno olajšavo za vplačano premijo v celoti koristi delodajalec.

 

Izračun zneska za izkoristek najvišje davčne olajšave

Podatka, ki ju potrebujete za izračun najvišjega zneska enkratnega dodatnega vplačila premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za namen koriščenja najvišje davčne olajšave, sta:

 • vaša bruto plača za leto 2023 – vse bruto plače, izplačane od januarja do decembra 2023 oziroma vsi prejemki za katere so plačani prispevki in davki delodajalca – v ta znesek ne štejejo regres, jubilejne nagrade in enkratna solidarnostna pomoč, in
 • vsota delodajalčevih in vaših vplačanih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2023.

 

Postopek izračuna zneska za enkratno dodatno vplačilo premije:

 1. Svojo letno bruto plačo pomnožite z 0,05844 (5,844 %). Dobili boste znesek, ki ga lahko letno skupaj z vašim delodajalcem vplačate v zavarovanje. To je znesek vaše najvišje davčne olajšave in ne sme presegati 2.903,66 evra letno.
 2. Seštejte vsa vplačila, ki ste jih že ali jih boste še vplačali iz svoje neto plače in vsa vplačila  delodajalca do konca leta. Tako boste dobili znesek vseh rednih vplačil premije do konca leta 2023.
 3. Od izračunanega zneska najvišje davčne olajšave odštejte vsoto vseh vplačil.
 4. Dobili boste znesek premije, ki ga lahko enkratno dodatno vplačate, da boste deležni najvišje davčne olajšave, ki vam po zakonu pripada.

 

Primer izračuna za zavarovanko Vesno

 1. Letna bruto plača zavarovanke gospe Vesne znaša 24.000 evrov. Ta znesek pomnožimo z 0,05844 (5,844 %) in dobimo 1.402,56 evra. To je najvišji znesek vplačila premije v dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je predmet davčne olajšave.
 2. Vesnin delodajalec zanjo mesečno vplačuje 50 evrov, gospa Vesna pa še 50 evrov od svoje neto plače. Skupaj bosta v letu 2023 v dodatno pokojninsko zavarovanje vplačala 1.200 evrov.
 3. Od izračunanega zneska najvišje olajšave 1.402,56 evra odštejemo že vplačano premijo v višini 1.200 evrov. Dobimo 202,56 evra.
 4. Gospa Vesna lahko vplača enkratno dodatno vplačilo premije v višini največ 202,56 evra, da bo deležna najvišje olajšave v okviru svoje letne dohodnine. Če vplača manj, najvišje davčne olajšave ne bo izkoristila.
  Mesečno v evrih Letno v evrih
Bruto plača zavarovanca 2.000 24.000
Vplačilo delodajalca 50 600
Vplačilo zavarovanca 50 600
Vplačilo delodajalca in zavarovanca skupaj 100 1.200
5,844 % od bruto plače zavarovanca 116,88 1.402,56
Dodatno enkratno doplačilo premije   202,56

 

Pogosta vprašanja o uveljavljanju davčne olajšave iz naslova vplačil v dodatno pokojninsko zavarovanje

Kako najhitreje najdem zneske vplačane v dodatno pokojninsko zavarovanje v letu 2023?

Če imate dodatno pokojninsko zavarovanje sklenjeno pri zavarovalnici Generali, lahko do pregleda vplačil premije dostopate na spletnem portalu Moj Generali.

Ali moram vplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje prijaviti, če želim davčno olajšavo pri dohodnini?

Dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, ki ga regulira država. Zavarovalnice državi poročamo o sklenjenih zavarovanjih, zato ima te podatke tudi FURS. Vplačane premije iz vaših neto prihodkov bodo zato avtomatično upoštevane pri informativnem izračunu dohodnine.

Vseeno pa je prav, da v informativnem izračunu dohodnine, ko ga prejmete, preverite, da morda ni prišlo do kakšne napake. To seveda velja za vse postavke v izračunu, ne zgolj za davčno olajšavo iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Kdaj prejmem davčno olajšavo za svojo vplačano premijo?

Davčno olajšavo koristite v okviru vaše letne dohodnine, razvidna pa je z nižjim plačilom dohodnine na vašem informativnem izračunu dohodnine.

Če torej želite v informativnem izračunu dohodnine za leto 2023, ki ga boste prejeli leta 2024, imeti upoštevano davčno olajšavo iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja, morate premijo vplačati v letu 2023.

Sklenjeno imam dodatno pokojninsko zavarovanje, vendar v izračunu moje dohodnine moja vplačana premija ni upoštevana. Zakaj?

Davčno olajšavo lahko izkoristijo le tisti posamezniki, ki premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja vplačujejo iz svoje neto plače. Če je premija vplačana iz vaše bruto plače, davčno olajšavo v celoti uveljavlja delodajalec.

Imam dodatna vprašanja, kam jih lahko naslovim?

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 70 77 ali pa svoje vprašanje oddajte v spodnji obrazec.

 

 

Vas zanima vaša pokojnina?

Naredite svoj izračun pričakovane pokojnine.

Pogovorite se z zastopnikom