Delni kasko zavarovanje

Zavarovanje je namenjeno lastnikom vozil, ki ocenijo, da zaradi nizke vrednosti vozila sklepanje splošnega kaska iz stroškovnega vidika ni več smiselno in lastnikom vozil, ki zaradi visoke vrednosti vozila želijo še večjo stopnjo varnosti pri tveganjih, katerim je vozilo najpogosteje izpostavljeno.

Kritje, ki ga posamezne kombinacije nudijo, je smiselno enako kritju, ki je vključeno v splošnem kasko zavarovanju. Zavarovanje lahko sklenete skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO) ali z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska.

Prednosti sklepanja pri GENERALI

  • Ob sklenitvi zavarovanja lahko izbirate med različnimi obsegi kritja in tako zavarovanje še bolj prilagodite vašim potrebam.
  • Vaše premoženje zaščitimo tudi s kombinacijami, ki jih ne morete skleniti drugje.
  • Delne kombinacije vam ponujamo tudi v paketu.

Krije škodo, ki nastane zaradi razbitja ali poškodovanja serijsko vgrajenega stekla na vozilu.

 

Krije škodo, ki nastane zaradi razbitja ali poškodovanja serijsko vgrajenih svetlobnih teles in ogledal.

 

Krije škodo, ki nastane zaradi poškodovanja ali uničenja parkiranega osebnega vozila ob neposrednem dotiku neznanega motornega vozila in škodo, ki jo na parkiranem vozilu povzročijo plazovi, ledene sveče in druge ledene tvorbe, ki padejo iz stavb.

 

Krije škodo, ki nastane med vožnjo z neposrednim naletom oziroma trkom divjadi ali domačih živali. Ni pa krita nadaljnja škoda, ki nastane kot posledica dogodkov po neposrednem naletu oziroma trku z divjadjo ali domačo živaljo. Kritje lahko razširite in s tem poskrbite tudi za škodo, ki jo na vozilu povzročijo glodalci.

Krije stroške najema nadomestnega vozila do 40 dni, če je bilo zavarovančevo vozilo uničeno ali poškodovano zaradi katere koli nevarnosti, ki jo krije delni ali splošni kasko.

Krije škodo, ki nastane zaradi vlomske ali roparske tatvine, pri protipravnem odvzemu vozila, tatvini delov vozila, orodja, pribora, rezervnih delov in naprav, če so v času tatvine pritrjeni ali zaklenjeni v vozilu.

 

Krije škodo, ki nastane zaradi vlomske ali roparske tatvine pri protipravnem odvzemu vozila.

Krije škodo, ki nastane na stvareh, ki so v vozilu ali se jih vzame v vozilo, so namenjene osebni uporabi in so spravljeni v potniškem ali prtljažnem prostoru vozila.

Krije škodo, ki nastane na opremi za prevoz oz. za pritrditev športne opreme v ali na vozilu, športni opremi in posledično škodo, ki nastane na vozilu zaradi nameščene transportne opreme ob prometni nesreči.

Krije škodo, ki nastane zaradi menjave ključavnice po tatvini ključev oz. elektronske naprave za odklepanje vrat in strošek pridobitve nove registrske tablice, ki je bila odtujena. Kriti so tudi stroški pridobitve novih dokumentov, če so bili odtujeni zaradi tatvine ali uničeni v prometni nesreči.

 

Krije škodo na vozilu, ki nastane zaradi toče.

Krije škodo na vozilu, ki nastane zaradi požara, neposrednega udara strele, viharja, potresa in nekaterih drugih naravnih nevarnosti.

Krije škodo, ki nastane pri trčenju z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu ali v oviro ali pri zdrsu vozila s ceste. Niso pa krite škode zaradi neposrednega naleta oziroma trka z divjadjo ali domačo živaljo in tudi ne škode zaradi neposrednega dotika neidentificiranega vozila (škoda na parkirnem prostoru).

 

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza je izražena v odstotkih in predstavlja delež škode, ki ga bo zavarovanec kril sam. Pri delnem kasko zavarovanjih vozil je franšiza določena v znesku in znaša od 85 € do 260 €.

Dokument z informacijami za avtomobilsko zavarovanje (AZ-2/18), (AZ-01/19)

Mnenja strank


Skupna ocena
4.6/5
7700 ocen strank
Ogled vseh ocen