NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

13.07.2021 | 8 min branja | Podjetje

9 stvari za preprečevanje požarov v poslovnih prostorih

Vroča dela so pogost vzrok požara v podjetju - Generali

Kaj pomislite ob besedni zvezi požarna varnost? Najbrž najprej na uporabo različnih gasilnih aparatov. Ti so sicer ključni pri gašenju začetnih požarov, a še zdaleč niso vse, kar požarna varnost obsega. V resnici gre tudi za izvajanje protipožarnih vaj in preventivnih ukrepov, s katerimi preprečimo, da bi do požara sploh prišlo oziroma da bi se začetni požar razširil.

Požar, ki uide izpod nadzora, lahko v podjetju povzroči uničujočo škodo. Manjša podjetja so še posebej ranljiva, saj lahko nepričakovani stroški in izpadi dohodkov zaradi požara resno ogrozijo poslovanje in prihodnost. Zato sta v majhnih in srednje velikih podjetjih še posebej pomembni dobra preventiva in seznanjenost s pravilnim ravnanjem v primeru požara.

Po podatkih izplačanih škod zaradi požarov v srednjih in malih podjetjih, se povprečna škoda giblje v višini 16.000 EUR. Obstajajo pa tudi primeri posameznih škod, izplačanih v višini nekaj milijonov evrov.

 

Veliki požari v proizvodnji so pogosto posledica vročih del

nezavarovana-vroca-dela-pozar-v-podjetju_250x333.jpgVroča dela so na primer varjenje, rezanje, brušenje, uporaba vročega zraka ali uporaba gorilnika (brenerja). To so torej tista dela, pri katerih se pojavlja iskrenje, plamen, pregrevanje površine in podobno. Prav ta dela lahko povzročijo velike požare. V Sloveniji smo imeli pred časom kar nekaj velikih požarov, ki so imeli za vzrok izvajanje vročih del, se spominja Matjaž Pavlin, višji prevzemnik rizika Generali zavarovalnica.

Pri vročih delih je obvezno izvajanja požarne straže, ki ga določa veljavni Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz). S predpisi in predlogi, povezanimi z zagotavljanjem varnosti pri izvajanju vročih del, se lahko seznanite v dokumentu Priročnik o izvajanju vročih del.

»Iz naše prakse žal ugotavljamo, da se nekatera podjetja še vedno premalo oz. sploh ne zavedajo kašnemu tveganju je izpostavljeno njihovo premoženje, ko se na njihovem objektu izvajajo vroča dela.« Matjaž Pavlin, višji prevzemnik rizika Generali zavarovalnica

 

Na fotografiji: Iskre padajo na plinsko jeklenko, požarne straže ni. Vir: Generali d.d.

V nadaljevanju naštevamo nekaj sredstev in ukrepov, ki bodo pomagali preprečiti, da iz začetnega požara nastane nepopravljiva škoda.

Požarno zavarovanje za pravne osebe

 

1. Gasilni aparat - pred uporabo ugotovite, kaj gasite

Gasilni aparat nameščen na vidnem in lahko dostopnem mestu

Ste vedeli, da lahko uporaba napačnega gasilnega aparata začetni požar poslabša? Glede na to, katera snov je zagorela, namreč ločimo več tipov požara. Ločimo pa tudi več vrst gasilnih aparatov, ki so primerni za različne tipe požara. Najbolj razširjeni so tisti na prah, ki se lahko uporabljajo za gašenje praktično vseh najpogostejših vrst požarov. A so primerni predvsem za uporabo na odprtem, saj lahko uporaba v zaprtih in manjših prostorih povzroči še veliko dodatne škode tudi tam, kjer se požar sploh ni razširil.

Ko odkrijete začetni požar, je pomembno, da pravilno ugotovite za kakšen požar gre in ste prepričani, da za gašenje uporabljate ustrezen gasilni aparat.

 

Pomembno je tudi, da je gasilni aparat vedno na vidnem in lahko dostopnem mestu ter je tehnično brezhiben. Z rednim pregledom, vzdrževanjem in servisom zagotovite pravilno delovanje gasilnega aparata in s tem tudi boljšo požarno varnost. Ne poskušajte zmanjševati stroškov na gasilnih aparatih. Ne pozabite, da lahko rešijo premoženje ali celo življenje! Zato poskrbite, da gasilne aparate redno preverjajo za to usposobljeni strokovnjaki.

2. Požarna odeja - ko zagorijo električne naprave

Požarna odeja je namenjena gašenju oziroma zadušitvi začetnih požarov in je najprimernejša izbira za gašenje ognja na električnih napravah ali v kuhinji. Uporabimo jo lahko tudi za gašenje ljudi - če nekomu zagori oblačilo, saj gasilnih aparatov na ljudeh ne smemo uporabljati.

Uporaba požarne odeje je enostavna in praktična, saj ne povzroča dodatne škode in umazanije. Poleg tega ne zavzema veliko prostora, zato jo lahko preprosto shranite na vidnem in dostopnem mestu. Tako bo v kritičnem trenutku takoj pri roki in ne bo nevarnosti, da bi kdo od zaposlenih v trenutku panike uporabil katero drugo, napačno gasilno sredstvo.

Nakup požarne odeje za vaše poslovne prostore je tudi poceni naložba. Pazite le, da jo kupite pri zanesljivem prodajalcu.

3. Alternativna gasilna sredstva, primerna za vašo dejavnost

Za gašenje majhnih začetnih požarov lahko uporabite marsikaj, če imate dovolj znanja. Če niste v nevarnosti in ste prepoznali izvor požara, ga lahko poskusite omejiti oziroma pogasiti z običajno dostopnimi sredstvi, kot so mokra krpa, kos oblačila, ponjava, pesek ali zemlja.

Voda je sicer dobro sredstvo za gašenje in verjetno prva misel, ko zagori, ni pa vedno prava izbira. Voda je namreč električni prevodnik in če z njo gasimo naprave, ki so pod električno napetostjo, lahko pride do električnega udara. Prav tako vode ne uporabljajte za gašenje pregretih maščob ali vnetljivih tekočin.

Manjši ogenj lahko zadušite z vlažno krpo, brisačo ali kosom oblačila. Če se v prostoru že kopiči dim, pa lahko vse našteto uporabite, da si pokrijete nos in usta in preprečite vdihavanje dima.

Imate v pisarni lončnice? Odlično! To pomeni, da imate pri roki zemljo, ki jo prav tako lahko uporabite za zadušitev začetnega požara.

Če delate v kuhinji in se vam zgodi, da zagori maščoba, lahko za gašenje začetnega požara uporabite tudi sodo bikarbono. Ta namreč med segrevanjem sprošča ogljikov dioksid, ki izpodrine kisik in tako zaduši ogenj. Sodo bikarbono uporabite le v primeru, da gre za manjši požar. Če se ogenj nekoliko bolj razplamti, lahko namesto sode bikarbone uporabite kuhinjsko sol, ki bo prav tako zadušila ogenj. V obeh primerih je uporaba praktična le, če imate pri roki polno vedro sode bikarbone ali soli.

A ponovno opozorilo ni odveč: tovrstna »priročna« sredstva uporabite le, če ste nedvomno prepoznali, kaj je povzročilo požar in če ste prepričani, da uporabljate pravo stvar!

4. Delujoč požarni alarm

Alarm morda ne bo ustavil požara, vendar vas bo pravočasno opozoril, da je nekje zagorelo. Požarni alarmi so še posebej pomembni, če požar izbruhne sam od sebe, zlasti v času, ko v pisarni ali poslovnem prostoru ni nikogar. Delovanje alarma redno preverjajte in ne odlašajte s klicem serviserja, če ugotovite napako.

5. Preventivni pregledi

Primer neurejene električne napeljave na terenu (foto: Generali)

Priporočljivo je še, da redno preverjate tudi električno napeljavo, razsvetljavo in ogrevanje. Tudi to spada med preventivne ukrepe, ki lahko preprečijo požar. Prav slabe ali dotrajane električne napeljave so namreč pogost vzrok za nastanek požara in povzročitelj škode v poslovnih prostorih. Smiselno je tudi, da zaposlenim prepoveste, da na delovno mesto nosijo svoje naprave (npr. grelnike vode).

V podjetjih so na splošno najpogostejši vzroki požara  neustrezne in slabo vzdrževane električne instalacije, neupoštevanje pravil pri izvajanju vročih del ter preobremenjenost strojev.

 

6. Javljalniki dima in škropilni sistem

Za večjo požarno varnost lahko namestite javljalnike dima. Javljalniki zahtevajo redno čiščenje, preizkušanje in vzdrževanje skladno z navodili proizvajalca. Če delujejo na baterijo, jo redno menjajte. Pomembno je tudi, da poznate razliko med zvočnim signalom za prazno baterijo ali okvaro ter signalom, ki opozarja na dim ali požar.

Zlasti v poslovnih stavbah je dobra naložba tudi namestitev požarnega škropilnika oz. šprinklerja.

7. Požarni red in evakuacijski načrt

Tako kot večstanovanjski objekti, morajo imeti tudi lastniki oziroma uporabniki poslovnih ali industrijskih objektov v Sloveniji izdelan požarni red in načrt evakuacije z jasno opredeljenimi zasilnimi izhodi. Ta mora biti izdelan v skladu s predpisi ter izobešen na vidnem mestu, z njim pa morajo biti seznanjeni vsi zaposleni.

Tako Zakon o varstvu pred požarom kot pravilnik o požarnem redu določata, da se vsaj enkrat izvede praktično usposabljanje za zaposlene, zato da se znajo v primeru požara primerno odzvati in varno zapustiti prostore. Naj to ne bo le odvečna obveznost, pač pa poskrbite, da se zaposleni zavedajo pomena urjenja. Morda lahko te »požarne vaje« zaključite s skupnim piknikom pred podjetjem, ali kakšno drugo zabavno aktivnostjo in tako združite koristno s prijetnim. Tudi to je investicija v vaše podjetje.

8. Požarno zavarovanje

Kakšne so lahko posledice požara? Poškodovani stroji, surovine, izdelki, izgubljeni podatki, neuporabni delovni prostori, ... in še bi lahko naštevali. Posledice so lahko katastrofalne. Poleg uničenja premoženja v večini primerov to tudi pomeni prenehanje delovanja podjetja zaradi izgube trga. Podjetje, ki se sooča s škodo zaradi požara, namreč s trga izgine za nekaj mesecev oziroma celo leto ali več. V tem primeru običajno sledi zaprtje ali stečaj podjetja. Če se v požaru še kdo poškoduje, pa lahko podjetje doleti tudi odškodninska tožba.

Zato ne pozabite na požarno zavarovanje. Posvetujte se s svojim zastopnikom in preverite, kakšno zavarovanje bi bilo najbolj primerno za dejavnost, ki jo izvajate. Ne pozabite, da ne gre le za materialno škodo, ki jo povzroči ogenj, pač pa tudi gašenje lahko povzroči škodo, ki je lahko celo večja od škode, ki jo povzroči požar. Pozanimajte se torej, kako je s kritjem stroškov čiščenja po požaru in sanacijo prostorov. Pa tudi, kaj se zgodi v primeru, da požar izbruhne zaradi udara strele, samovžiga ali morda celo vandalizma.

Prav od hitrosti sanacije škode je namreč odvisno, kdaj boste po požaru lahko spet začeli z obratovanjem in kako dolg ali kratek bo posledično čas, ko ne boste aktivni na trgu. Po nekaterih podatkih iz tujine se 25 % podjetij, ki jih doleti večja prekinitev delovanja (zaradi požara, poplave ali podobnih dogodkov), nikoli ne vrne na trg, dodatnih 80 % od tistih, ki za sanacijo potrebujejo več kot en mesec, pa ima majhno verjetnost obstoja na trgu.

Ne pozabite, da boste tudi ob morebitni prekinitvi delovanja morali izplačevati plače zaposlenim in druge račune - v času, ko prihodkov ne boste imeli. S svojim zavarovalnim zastopnikom se pogovorite o zavarovanju obratovalnega zastoja zaradi požara, saj krije stalne stroške poslovanja zaradi obratovalnega zastoja, daljšega od 3 dni.

Požarno zavarovanje že imate? Kdaj ste nazadnje preverili, kaj obsega? Ste morda medtem kupili nove stroje? Razširili proizvodnjo? Preverite, če vaše zavarovanje še krije vse, kar mislite, da krije. Gotovo ne želite mrzlega tuša, ko zagori vaš najnovejši in najdražji stroj, pa ugotovite, da ga zavarovanje ne krije.

9. Trezna glava

Požari so lahko grozljiva izkušnja in tudi pri zaposlenih, ki se zdijo najbolj zbrani, povzročijo paniko. Z rednimi izobraževanji in usposabljanji za varstvo pred požarom ter dobrim načrtom ukrepanja pa boste vi in vaši sodelavci točno vedeli, kako se morate odzvati ob začetnem požaru in kako se z njim spopasti, dokler ne pridejo strokovnjaki.

Najboljše zavarovanje je vaše ravnanje!

Ne pozabite – najmanj nevaren je požar, ki se nikoli ne zgodi. Zato ne spreglejte rednih preventivnih pregledov in ukrepov in poskrbite, da se njihovega pomena zavedajo tudi vaši zaposleni. Poleg tega pa pripravite tudi scenarije, kako bi ukrepali v primeru, če bi morali začasno zapreti delavnico ali proizvodno halo.

 

Odkrijte najbolj tipična tveganja za vaše podjetje

Izpolnite vprašalnik in preverite, katerim tveganjem je izpostavljeno vaše podjetje.

Zaženite konfigurator