NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

21.05.2019 | 2 min branja | Podjetje

Najemate poslovne prostore?

Verjetno ste se prepričali o tem, ali je za najete poslovne prostore tudi pridobljeno dovoljenje za uporabo v poslovne namene. Saj ste, kajne? Kot najemnik jih imate pravico uporabljati samo za namen, ki je določen v najemni pogodbi. To običajno niti ni vprašanje.

Manj podjetnikov pa razmišlja korak naprej, o drugih potencialnih pasteh in nevarnostih, ki lahko podjetju povzročijo precejšnjo finančno škodo.

Veste, koliko so vredni vaši stroji, aparati in računalniki ter zaloge?

Med nevarnostmi vsakega podjetja seveda niso vse povezane le z delom oziroma dejavnostjo podjetja. Nikakor ne smemo pozabiti na okvare naprav, strojev, računalnikov in različne opreme! Pa na izgubo ali uničenje zalog ter poškodovanje že narejenih izdelkov, ki jih kupci še niso prevzeli.

Vse to je običajno shranjeno v pisarnah, delavnicah, skladiščih, proizvodnih dvoranah in podobnih poslovnih prostorih, ki so lahko last podjetja ali pa jih ima to v najemu.

Verjetno že seštevate vrednosti zgoraj naštetih stvari, objektov in zalog ter se morda sprašujete, ali bi morali tudi najete poslovne prostore zavarovati. To je odlično vprašanje!

Kdo mora zavarovati najete poslovne prostore?

Vsako podjetje bi moralo kot dober gospodar skrbeti za varnost zaposlenih, ne sme pa pozabiti tudi na nevarnosti, ki pretijo opremi, strojem in aparatom, zalogi in drugim poslovnim sredstvom. V najemnih pogodbah so pogoji in obveznosti glede zavarovanja najetih prostorov natančno določeni, običajno pa mora za ustrezno zavarovanje poskrbeti najemnik sam.

Sklenitev dodatnih zavarovanj je pomembna, saj lastnik proizvodne dvorane skoraj zagotovo nima zavarovanega strojeloma, zato mora za to poskrbeti podjetje, ki v najetih prostorih uporablja svoje stroje in naprave. Enako velja tudi za zavarovanje opreme v leasingu ali zavarovanje računalnikov, vedno pogosteje pa so najemniki dolžni poskrbeti tudi za t. i. klasična zavarovanja – požar, strela, vihar, toča, poplava, potres, eksplozije in drugo.

Nevarnosti, ki grozijo premoženju

Vašemu premoženju pretijo različne nevarnosti. Nekatere pretijo od zunaj (npr. vihar, toča, strela), nekatere ki lahko izhajajo iz vaše dejavnosti, pa od znotraj (požar, eksplozija). In vsaka dejavnost prinaša drugačna tveganja. Uničeni proizvodni prostori in oprema posledično povzročijo izpad proizvodnje in onemogočijo izpolnitev naročil, skupaj z uničenimi zalogami materiala pa to pomeni tudi ogromno finančno škodo.

Na tveganja in nevarnosti se morajo podjetja odzvati z ustreznim varovanjem in izbiro pravega zavarovanja, med najpogostejšimi neposrednimi nevarnostmi pa so: požar, poplava, toča, vihar, udar strele, potres, eksplozije.

Seveda ne gre pozabiti niti na dolgoročne posledice naštetih nevarnosti, zato je priporočljivo skleniti tudi zavarovanja poslovne škode zaradi obratovalnega zastoja, zavarovanje odgovornosti pred odškodninskimi zahtevki tretjih oseb ter zavarovanje za povrnitev vrednosti odtujenega denarja, opreme in zalog zaradi vloma in ropa.

Izognite se tveganjem za vaše podjetje

Z dobrim nasvetom se lahko izognete marsikateremu tveganju. Naročite neobvezujoč klic zastopnika, ki vam lahko pomaga najti rešitve za vaše podjetje.

Naročite klic zastopnika