NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

06.09.2018 | 2 min branja | Nezgoda , Prosti čas

Kako izbrati najprimernejše obšolske dejavnosti za svojega otroka?

Krožki, treningi in različne obšolske dejavnosti so zelo pomembne za razvoj in krepitev otrokovih sposobnosti, značaja ter samozavesti, a le, če so prilagojeni otrokovim željam in zmožnostim, ne pa željam (ali celo neizživetim ambicijam) staršev.

Pri izbiri športnih dejavnosti naj bo poudarek na razvoju osnovnih gibalnih veščin, motorike, ravnotežja ter nadzora lastnega telesa. Spekter vaj mora biti čim širši in ne (pre)ozko usmerjen, zato v prvih letih izberite gimnastiko, judo ali splošno telovadbo, šele kasneje pa naj začnejo s specializirano vadbo in treningi. Prav tako ni dobro prehitro začeti s tekmovanji, ki lahko naredijo več škode kot koristi.

Igra, igra in še enkrat igra

Otroci morajo v svojih dejavnostih uživati brez prevelikih pričakovanja ali pritiskov s strani staršev, trenerjev ali njih samih. Ker si največ izkušenj in različnih znanj naberejo skozi igro, mora biti ta pri vseh dejavnostih na prvem mestu. Ne le vadba v nogometnem klubu ali igranje kitare, pomemben del otrokovega razvoja so tudi popoldansko preganjanje s kolesi po parku, učenje trikov z rolko na bližnjem parkirišču ali gradnja hiše na drevesu oziroma bunkerja v gozdu.

Kako izbrati najprimernejšo dejavnost za otroka?

Opazujte svojega otroka in razmislite, kaj mu leži in v čem res uživa. Nekateri otroci so nadarjeni za glasbo, drugi pa za šport ali kaj drugega, zato je pomembno, da otroku predstavite čim več različnih dejavnosti. Poleg športa so tu še ples, slikanje, gledališče, šah, »cirkuške« veščine (žongliranje, monocikel, hoja po vrvi …), plezanje, taborniki, petje, igranje inštrumentov in podobno. Za razširjanje obzorij so odlični tudi tematski rojstni dnevi, kjer se otroci seznanijo z veliko različnimi rečmi.
 
Ko boste prepoznali nekaj otrokovih talentov, se skupaj pogovorite, kaj ga veseli, preverite, kje v bližini se lahko ukvarja s čim, in ga vpišite na eno ali dve izbrani dejavnosti.
Skozi leto ga spodbujajte, vlivajte mu samozavest in ga ne pozabite pohvaliti za napredek ter dosežke. Podpora staršev je namreč zelo pomemben del vsake dejavnosti.

Najpogostejše napake pri izbiri obšolskih dejavnosti

Na število in vrsto izbranih dejavnosti vplivajo priljubljenost športov, različni vzorniki, sošolci ter starši. Najpogostejše zmote pri izbiri so:
  • otrok se vpiše na preveč dejavnosti, 
  • izbira dejavnosti glede na to, kaj so si izbrali sošolci, 
  • izbira zaradi vzornikov,
  • izbira na silo, ker »nekaj je pač treba početi«. 
Disciplina in vztrajnost sta med pomembnejšimi lastnostmi, ki se jih morajo otroci že zgodaj naučiti in ju razumeti. To boste dosegli z izbiro manjšega števila dejavnosti ter dogovorom, da mora otrok v svoji izbrani dejavnosti vztrajati vsaj eno šolsko leto in nato naslednje leto veliko bolje premisliti, kaj bo izbral.

Z nezgodnim zavarovanjem otrok so krite buške v šoli in med počitnicami

Pri vsaki dejavnosti, treningu ali igri v prostem času lahko pride do nezgod in poškodb. Te so sicer sestavni del odraščanja in odkrivanja svojih zmožnosti, a nekatere posledice so lahko tudi zelo hude. Nesreče in nevarne situacije lahko zmanjšate z natančnimi navodili in nasveti, poškodbe pa z ustrezno zaščitno opremo, znanjem in telesno pripravljenostjo. A vsem se ne da izogniti, zato vam priporočamo še sklenitev nezgodnega zavarovanja otrok z ustreznim paketom, s katerim boste najbolje poskrbeli za vašo oziroma otrokovo finančno varnost.
 
Za konec pa še en koristen namig: čeprav se bodo vaši otroci z dejavnostmi ukvarjali le tekom šolskega leta, pa bodo z nezgodnim zavarovanjem otrok zavarovani tudi med počitnicami.

Poskrbite za finančno varnost in uspešno zdravljenje svojih otrok

Čas odraščanja prinaša tudi povečano možnost lažjih ali težjih poškodb. Nezgodno zavarovanje pomembno pripomore k uspešnemu in brezskrbnemu okrevanju ter k finančni varnosti družine.

Naročite svetovalca