Pretekla življenjska zavarovanja

Seznam zavarovanj po abecednem vrstnem redu od V do vključno Ž

Vita AS je mešano življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim plačilom premije, pri katerem zavarovalnica jamči minimalno izplačilo ob smrti in doživetju.

S sklenitvijo življenjskega zavarovanja Vita AS 50 Plus ste zagotovili, da vaši najbližji ne bodo sami odplačevali vsakdanjih življenjskih stroškov in najetega posojila. V primeru nezgode ste poskrbeli za lastno finančno varnost, v primeru smrti pa za finančno varnost svojih najbližjih.

Z zavarovanjem Vita AS 60 Plus lahko brezskrbno uživate v zrelih letih. Denarno izplačilo prejmete v primeru smrti ali če boste zaradi nezgode ostali v bolnišnici 5 noči ali več, saj so lahko v zrelih letih poškodbe in nezgode pogostejše, obiski v bolnišnici pa dolgotrajnejši. 

Vita AS Royal je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim plačilom premije, pri katerem zavarovalnica jamči minimalno izplačilo ob smrti in doživetju. Z zavarovanjem Vita AS Royal ste življenjsko, nezgodno in zdravstveno zavarovani za celotno aktivno obdobje do 65. leta starosti.

Vita AS Royal Plus je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim plačilom premije, pri katerem zavarovalnica jamči minimalno izplačilo ob smrti in doživetju.

Vita Royal AS je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim plačilom premije, pri katerem zavarovalnica jamči minimalno izplačilo ob smrti in doživetju. Ponuja tudi veliko izbiro dodatnih zavarovanj za primer nenadnega dogodka ob izgubi življenja, v primeru nezgode ali bolezni, s preventivno storitvijo pa poskrbite za boljše počutje in trdnejše zdravje.

VITAFOND je življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem, ki vključuje življenjsko zavarovanje za primer smrti in varčevanje v vzajemnih skladih v naložbenih paketih. Zavarovalna vsota za smrt je zajamčena. Zavarovalec pa prevzema naložbeno tveganje za izplačilo ob izteku zavarovanja (doživetja).

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE 

VitaFond je življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov oziroma na enote kritnega sklada ali na drugo referenčno vrednost, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje za izplačilo ob izteku zavarovanja.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE 

VITAFOND Dirigent je življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja, ki omogoča davčno ugodno plemenitenje privarčevanih sredstev. Gre za edinstveno storitev na našem trgu, ki aktivno upravlja naložbe s ciljem, da doseže optimalen donos.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE 

VITAFOND Renta Garant je življenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, vezano na sestavljeni dolžniški vrednostni papir, in z zajamčenim izplačilom letne rente. Za zajamčeno izplačilo letne rente jamči Deutsche Bank AG.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE 

Življenjski kasko je življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki zagotavlja socialno in finančno varnost družine in najbližjih v primeru morebitnih nepredvidljivih dogodkov. Zavarovana oseba je celotno obdobje trajanja zavarovanja zavarovana z dogovorjeno zavarovalno vsoto, ki je lahko konstantna ali padajoča. Življenjskemu zavarovanju se lahko priključijo tudi dodatna zavarovanja, ki omogočajo dodatno varnost v nepredvidljivih situacijah.

Življenjski kasko - Asistenca življenja je oblika življenjskega zavarovanja za primer smrti in krije izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja. Pod ugodnimi pogoji se lahko priključijo dodatna zavarovanja, ki zagotavljajo: lastno varnost, varnost otrok, varnost najbližjih in dodatno varnost v primeru bolezni.

Življenjski kasko - Asistenca življenja je oblika življenjskega zavarovanja za primer smrti in krije izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja. Pod ugodnimi pogoji se lahko priključijo dodatna zavarovanja, ki zagotavljajo: lastno varnost, varnost otrok, varnost najbližjih in dodatno varnost v primeru bolezni.

Življenjski kasko - Asistenca življenja je oblika življenjskega zavarovanja za primer smrti in krije izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja. Pod ugodnimi pogoji se lahko priključijo dodatna zavarovanja, ki zagotavljajo: lastno varnost, varnost otrok, varnost najbližjih in dodatno varnost v primeru bolezni.

Življenjski kasko je življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki zagotavlja socialno in finančno varnost družine in najbližjih v primeru morebitnih nepredvidljivih dogodkov. S sklenitvijo zavarovanja poskrbimo za zavarovanje najetega kredita. V tem primeru je zavarovalna vsota vezana na višino kreditne obveznosti in se v času odplačevanja kredita znižuje. Življenjskemu zavarovanju se lahko priključijo tudi dodatna zavarovanja, ki omogočajo dodatno varnost v nepredvidljivih situacijah.

ŽIVLJENJSKI PODJETNIŠKI PAKET je skupinska oblika življenjskega zavarovanja za primer smrti, ki omogoča tudi možnost priključitve dodatnih nezgodnih zavarovanj in kritičnih bolezni. 

Življenjsko zavarovanje za primer smrti kreditojemalca je življenjsko zavarovanje s padajočo zavarovalno vsoto za primer smrti z določenim trajanjem zavarovanja. Zavarovalna vsota je vezana na višino kreditne obveznosti in se v času odplačevanja kredita znižuje.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti s konstantno zavarovalno vsoto je vrsta zavarovanja, ki krije izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja. 

Ste izgubili zavarovalne pogoje?

Pišite nam na info.si@generali.com ali nas pokličite na brezplačno številko 080 70 77. Z veseljem vam bomo pomagali.