Prijatelji in podporniki

S podporo številnim projektom, pobudam in akcijam lokalnega, regionalnega in nacionalnega pomena na različnih področjih bogatimo družbeno okolje. Posebno pozornost posvečamo najranljivejšim skupinam prebivalstva in sodelujemo v številnih akcijah, ki spodbujajo preventivo v prometu.

Iniciativa Skupine Generali »The Human Safety Net«

Spoznajte iniciativo, s katero želimo izboljšati življenje. The Human Safety Net je globalno gibanje pod okriljem Skupine Generali, pobuda za pomoč najranljivejšim skupinam z vsega sveta. »Mreža ljudi, ki pomagajo ljudem« je srce pobude. S tremi programi – za družine, zagonska podjetja beguncev in novorojenčke – pomagamo pri ustvarjanju pozitivnih in navdihujočih zgodb ter omogočamo svetlejšo prihodnost. Poleg korporativne podpore iniciativa kar najbolj spodbuja prostovoljstvo med zaposlenimi.

Več o iniciativi The Human Safety Net 

 

Čista nula, čista vest

»0,0 za volanom in balanco« je odgovornost vseh nas in osebna zaveza vsakega posameznika, da soustvarjamo varno mobilnost v svojem okolju.

Preberi več. 

Heroji furajo v pižamah

Podpiramo vseslovensko iniciativo Zavoda Vozim - "Heroji furajo v pižamah", s katero želimo posredno prispevati k zmanjšanju prometnih nesreč med mladimi. Osnovna želja in dolgoročni cilj iniciative je ozaveščanje staršev in mladih, kako pomembna je varna vožnja.

 

UNICEF varne točke

Z Unicefom Slovenije sodelujemo pri projektu Varne točke – gre za mesta, kamor se otroci lahko zatečejo, če se znajdejo v stiski na mestnih ulicah. Varne točke označuje Modra nalepka, večinoma pa so ob šolskih poteh, saj se tudi medvrstniško nasilje največkrat dogaja okoli šol in na poti v šolo. Zaposleni so aktivni prostovoljci, ki so usposobljeni za pomoč otrokom v trenutkih, ko potrebujejo varno zavetje.  

Moj zdravnik

Na področju zdravstva podpiramo vseslovensko akcijo revije VIVA Moj zdravnik, v kateri bralci izbirajo splošnega zdravnika, zdravnika družinske medicine in ginekologa, ki mu najbolj zaupajo. Akcija pomembno prispeva k ugledu zdravniškega poklica. Na zaupanju, spoštovanju in odgovornosti temelji tudi naše poslovanje, saj so te vrednote pomembne za vse.