NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

16.02.2023 | 2 min branja | Dom

Tla se tresejo. Ste pripravljeni?

Potrest in zavarovanje za primer potresa

Potresov vsej znanosti navkljub ne znamo napovedati. Vemo, kako in zakaj nastane potres, prav tako vemo, kje je večja možnost nastanka potresov in katera območja so bolj potresno ogrožena. Žal ne zmoremo napovedati, kdaj in kje se bodo stresla tla, niti kako močno. Potresi so lahko šibki in jih zaznajo le občutljive merilne naprave, lahko pa so izjemno močni in povzročijo ogromno škode in smrtne žrtve. Moč potresa izražamo z magnitudo (številska mera moči potresa). Včasih je bila najbolj znana lestvica moči potresov po Richterju s stopnjami, razdeljenimi na desetinke. Danes uporabljamo 12-stopenjsko Evropsko potresno lestvico (EMS). 

 

Zakaj se trese?

Večina potresov je tektonskih in nastanejo zaradi nenadne sprostitve nakopičenih elastičnih napetosti v Zemljini notranjosti. Zemljina trdna lupina je razdeljena na več tektonskih plošč, ki se ves čas izredno počasi premikajo. Lupina je debela približno 100 km, te ogromne tektonske plošče pa drsijo druga ob drugi, se razmikajo ali drsijo ena pod drugo. Prihaja do trčenj in deformacij, zaradi trenja se včasih tudi nehajo premikati. Ko je napetost dovolj velika, plošči zdrsneta in to povzroči potres.

Malokdo ve, da je Slovenija na potresno bolj aktivnem področju, saj leži na področju, kjer se stikajo kar tri regionalne tektonske plošče. Vsako leto na območju Slovenije nastane več sto šibkih potresov, vsakih nekaj let močnejši in nekaj desetletij rušilni potres (vir: ARSO).

Poskrbite za zavarovanje hiše

 

Kaj lahko storite sami?

Dober načrt lahko prepreči strah in paniko, ki nastaneta v takšni situaciji. Potresu se ne da izogniti, lahko pa se nanj ustrezno pripravite in v primeru potresa pravilno ravnate:

 • Preverite, ali je stavba, v kateri bivate, redno vzdrževana. Med priprave štejemo tudi z zakonom in predpisi določeno protipotresno gradnjo ter redno osveževanje znanja in postopkov, kako ravnati med potresom.
 • V svojem domu poiščite varna zatočišča: pod trdnimi mizami, med podboji vrat v nosilnih stenah in ob notranjosti nosilnih sten. Izogibajte se dimnikom iz opeke, zunanjim in predelnim stenam, omaram, velikim oknom in podobnemu.
 • Dvakrat letno z družino naredite »suho vajo« ravnanja ob potresu. Seznanite jih tudi z ravnanjem na prostem: izogibajte se vsem vrstam stebrov, nadvozom in mostovom, delom, kjer lahko pride do zemeljskega plazu ipd.
 • V bližino zatočišč pripravite nahrbtnik z najnujnejšim za primer potresa. Vanj shranite svetilko, denar, piščalko, odeje, robčke, čevlje, oblačila, polnilec za telefon, kopije pomembnih dokumentov, plastenke vode in suho hrana za nekaj dni.
 • V stanovanju poskrbite, da so omare pritrjene in težki predmeti varno pospravljeni.

Kako morate ravnati v primeru potresa, poglejte v spodnji infografiki:

 

Poskrbite za varen dom

Da ob naslednjem močnejšem potresu na naših tleh ne boste ostali »brez strehe nad glavo«, razmislite o ustreznem potresnem zavarovanju hiše ali stanovanja in vam ljubih predmetov. Ker potresov ne moremo napovedati ali preprečiti in ker se zavedamo nevarnosti, ki jo skupaj s svojimi posledicami predstavljajo za vse nas, pri Generali zavarovalnici nudimo zavarovanje za primer potresa v okviru zavarovanja Paket Dom. Ob močnejših potresnih sunkih vam bo zagotovilo povrnitev nastale materialne škode in pripomoglo k vašim mirnejšim nočem, za vas pa smo pripravili tudi nekaj najpogostejših odgovorov na vprašanja zavarovancev.

Poskrbite za zavarovanje stanovanja

 

Kako skleniti zavarovanje, da bo zavarovalnina pokrila stroške sanacije ali izgradnje novega doma?

Zavarovanje za primer potresa se sklepa v okviru domskega zavarovanja PaketDom. Pomembno je vedeti, da se nepremičnine (hiše, stanovanja) zavarujejo na gradbeno vrednost in ne na tržno. Pri določanju gradbene vrednosti kot osnova služijo gradbeni standardi, upošteva pa se tudi:

 • vrsta gradnje,
 • kakovost vgrajenih materialov in
 • starost objekta.

Vsi objekti so zavarovani na novo vrednost, razen če dejanska vrednost objekta ni nižja od 50 % nove vrednosti. Zavarovanje za nevarnost potresa je možno tudi za starejše stavbe, ki niso grajene protipotresno, vendar je premija za stavbe, grajene pred letom 1965, višja.

 

Izplačila zavarovalnine v primeru potresa

V primeru uničenja zavarovanega objekta (porušitve) zavarovanec prejme izplačilo zavarovalnine, največ do višine zavarovalne vsote, ki je določena na polici.

Pri ustrezno sklenjenem zavarovanju bi zavarovalnina morala zadoščati za ponovno postavitev objekta. V primeru delne poškodbe zavarovanega objekta pa izplačilo krije stroške, ki nastanejo, da se objekt povrne v stanje pred potresom.

Ob izbiri ustreznih dodatnih kritij ima zavarovanec krite tudi druge neposredne stroške, kot so na primer:

 • stroški čiščenja kraja zavarovanja,
 • stroški odvoza poškodovanih in uničenih delov,
 • stroške nadomestne nastanitve, če bi bil objekt zaradi posledic potresa neustrezen za bivanje.

Pri izplačilu zavarovalnine se upošteva tudi dogovorjena višina franšize, to je soudeležba zavarovanca pri škodi, ki lahko znaša 2 %, 5 % ali 10 % zavarovalne vsote.

 

Kakšne so posebnosti pri zavarovanju stanovanj v večstanovanjski stavbi?

Etažno lastnino lahko zavarujemo enako kot stanovanjsko hišo, enaka so tudi kritja. Posebnost pri zavarovanju etažne lastnine je, da se zavarovani deli stavbe delijo na dele etažne lastnine, ki so izključno v lastni zavarovanca, in na skupne dele stavbe, ki so v solastništvu vseh etažnih lastnikov v stavbi. Stroški sanacije skupnih delov stavbe se delijo med vsemi stanovalci v sorazmernih deležih.

 

Poskrbite za varen dom

PaketDom na eni polici zavaruje vaš dom in premičnine v njem za nevarnosti, ki vas ogrožajo v vsakdanjem življenju. 

Preberite več