NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

16.11.2020 | 2 min branja | Pokojnina

Z davčno olajšavo do nižje dohodnine in višje pokojnine

Ali veste, da si davčno osnovo za odmero dohodnine za leto 2020 lahko znižate z vplačevanjem v dodatno pokojninsko zavarovanje, vendar imate za to čas samo do konca letošnjega decembra. Vas zanima kako?

IZKORISTITE DAVČNO OLAJŠAVO IN SI HKRATI ZVIŠAJTE POKOJNINO

Dejstvo je, da se državne pokojnine iz leta v leto nižajo, po napovedih bodo v prihodnosti znašale manj kot polovico prihodkov pred upokojitvijo. Da bi si zagotovili sredstva za dostojno življenje tudi po upokojitvi, pa je potrebno razmišljati že danes. Preverite, kako lahko optimalno varčujete za svojo pokojnino na povezavi.
 
Na nižanje državnih pokojnin vpliva podaljševanje življenjske dobe in s tem daljše obdobje izplačil ter nižanje deleža zaposlenih v primerjavi z upokojenci. V letu 2020 znaša pokojninska osnova za odmero pokojnine (za 40 let pokojninske dobe) 63,5 % za ženske in 58,5 % za moške.
 
Zakonodajalec poleg splošne in posebnih davčnih olajšav omogoča tudi davčno olajšavo za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jo koristijo tisti zaposleni, ki iz svoje neto plače vplačujejo v individualno ali kolektivno obliko dodatnega pokojninskega zavarovanja in si s tem prek vračila dohodnine povrnejo del vplačanega zneska za dodatno pokojninsko zavarovanje.

Kako izkoristiti davčno olajšavo?

Država nudi možnost, da se višino odmerjene dohodnine lahko zniža z uveljavljanjem davčne olajšave za vplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje iz neto plače zavarovancev.
 
Znesek davčne olajšave lahko znaša največ 5,844 % zavarovančeve bruto plače, vendar ne več kot 2.819,09 EUR na letni ravni.

Pri vplačevanju v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ima prednost pri uveljavljanju davčne olajšave delodajalec. Davčno olajšavo lahko zavarovanci uveljavljate samo za znesek, ki ste ga vplačali sami iz svoje neto plače, in skupaj z vplačili delodajalca ne presega zneska davčne olajšave. Priporočljivo je, da razliko do največjega dovoljenega zneska vplačil doplačate pred koncem leta 2020.

Izračun zneska za vplačilo

Podatka, ki ju potrebujete za izračun optimalnega zneska enkratnega vplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje za namen koriščenja maksimalne davčne olajšave:

  • bruto plača za letošnje leto (to so vsi prihodki, od katerih so plačani prispevki in akontacija dohodnine; regres, jubilejne nagrade in enkratne solidarnostne pomoči do višine, ki jo določi zakonodajalec so izvzeti) in
  • podatek o višini vplačil v zavarovanje.

Postopek izračuna:
1.    Svojo bruto plačo na letnem nivoju pomnožite s količnikom 0,05844 (5,844 %) in dobili boste znesek, ki ga lahko skupaj z delodajalcem na letni ravni vplačate v zavarovanje, da boste upravičeni do maksimalne davčne olajšave.
2.    Seštejte vsa vplačila, ki ste jih že in jih še boste vplačali v tekočem letu iz svoje neto plače, in vsa vplačila, ki jih je že in jih še bo vplačal delodajalec. Tako boste dobili znesek vseh rednih vplačil do konca tekočega leta.
3.    Od izračunanega zneska maksimalne davčne olajšave odštejte svoja vplačila in vplačila delodajalca in dobili boste znesek, ki ga še lahko vplačate, da boste izkoristili maksimalni znesek davčne olajšave, ki vam po zakonu pripada.

Primer izračuna za zavarovanko Vesno

Predpostavimo, da znaša letna bruto plača zavarovanke Vesne 15.600,00 evrov. 5,844 % od letne bruto plača je 911,66 evrov, kar je maksimalni znesek, ki ga lahko zavarovanka v letu 2020 vplača v dodatno pokojninsko zavarovanje, če želi v celoti izkoristiti davčno olajšavo.
Delodajalec in Vesna bosta v našem primeru v celem letu v dodatno pokojninsko zavarovanje vplačala 660,00 evrov (če delodajalec vplačuje 25,00 evrov mesečno, zavarovanka pa iz svoje neto plače 30,00 evrov), razlika do maksimalnega zneska vplačila za koriščenje davčne olajšave tako znaša 251,66 evrov.
To pomeni, da lahko Vesna vplača še 251,66 evrov (skupaj z delodajalcem) in bo tako upravičena do maksimalne davčne olajšave. Seveda lahko vplača tudi nižji znesek, glede na svoje trenutne zmožnosti.

 
Primer mesečno v eur letno v eur
Bruto plača člana 1.300,00 15.600,00
Vplačilo delodajalca 25,00 300,00
Vplačilo člana 30,00 360,00
Vplačilo delodajalca in člana skupaj 55,00 660,00
5,844 % od bruto plače člana   911,66
Maksimalno doplačilo premije DPZ   251,66

Hitro in preprosto do informativnega zneska maksimalne davčne olajšave

Zavarovanci, ki za dodatno pokojnino varčujete pri Generali zavarovalnici d. d. in plačujete iz neto plače, praviloma konec novembra prejmete obvestilo o možnosti doplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje KPS Leon 2 in Pokojninsko varčevanje AS.
Do pregleda svojih vplačil pa lahko dostopate tudi prek spletnih portalov

 

 

Vas zanima vaša pokojnina?

Naredite svoj izračun pričakovane pokojnine. 

Naročite svetovalca