NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

13.04.2023 | 2 min branja | Pokojnina

Z vplačevanjem premije dodatnega pokojninskega zavarovanja do višje pokojnine in nižje dohodnine

Ali veste, da si davčno osnovo za odmero dohodnine za leto 2023 lahko znižate z vplačevanjem premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, vendar imate za to čas samo do konca letošnjega decembra. Vas zanima kako?

ZVIŠAJTE SI POKOJNINO IN HKRATI IZKORISTITE DAVČNO OLAJŠAVO

Dejstvo je, da se starostne pokojnine praviloma iz leta v leto nižajo. V prihodnosti bodo zagotovo lahko tudi nižje od polovice plače pred upokojitvijo. O denarju za dostojno življenje tudi po upokojitvi morate razmišljati že danes. Preverite, kako lahko optimalno varčujete za svojo dodatno pokojnino na povezavi.

Dodatno pokojninsko zavarovanje vam zagotavlja dodatni prihodek za brezskrbno starost.
Na nižanje starostnih pokojnin vplivajo podaljševanje pričakovane življenjske dobe in s tem daljše obdobje izplačil ter nižanje deleža zaposlenih v primerjavi z upokojenci. V letu 2023 znaša pokojninska osnova za odmero pokojnine (za 40 let pokojninske dobe) 63,5 % za ženske in moške.

Zakonodajalec poleg splošne in posebnih davčnih olajšav omogoča tudi davčno olajšavo za vplačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Koristijo jo lahko tisti zaposleni, ki iz svoje neto plače vplačujejo v individualno ali kolektivno obliko dodatnega pokojninskega zavarovanja. S tem si prek vračila dohodnine povrnejo del vplačanega zneska premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Kako izkoristiti davčno olajšavo?

Država nudi možnost, da se višino odmerjene dohodnine lahko zniža z uveljavljanjem davčne olajšave za vplačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja iz neto plače zaposlenih.
 
Znesek davčne olajšave iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko znaša največ 5,844 % bruto plače zavarovanca, vendar ne več kot 2.903,66 evra letno.

Pri vplačevanju v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ima prednost pri uveljavljanju davčne olajšave delodajalec. Zaposleni lahko davčno olajšavo uveljavljate samo za znesek, ki ste ga vplačali sami iz svoje neto plače, in skupaj z vplačili delodajalca ne presega najvišjega zneska vaše davčne olajšave in ne več kot 2.903,66 evra.
Če zaposleni skupaj z delodajalcem mesečno ne vplačujete premije do najvišjega zneska svoje davčne olajšave, jo lahko vplačate sami kot enkratno dodatno vplačilo premije in sicer najpozneje do konca leta 2023.

IZRAČUN ZNESKA ENKRATNEGA DODATNEGA VPLAČILA PREMIJE

Podatka, ki ju potrebujete za izračun najvišjega zneska enkratnega dodatnega vplačila premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za namen koriščenja najvišje davčne olajšave, sta:

  • Vaša bruto plača za leto 2023 (vse bruto plače, izplačane od januarja do decembra 2023 oziroma vsi prejemki za katere so plačani prispevki in davki delodajalca. V ta znesek ne štejejo regres, jubilejne nagrade in enkratna solidarnostna pomoč) in
  • vsota delodajalčevih in vaših vplačanih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2023.

Postopek izračuna:

  1. Svojo letno bruto plačo pomnožite z 0,05844 (5,844 %). Dobili boste znesek, ki ga lahko skupaj z vašim delodajalcem letno vplačate v zavarovanje. To je znesek vaše najvišje davčne olajšave in ne sme presegati 2.903,66 evra letno.
  2. Seštejte vsa vplačila, ki ste jih v letu 2023 že in jih boste še vplačali iz svoje neto plače in vsa vplačila, ki jih je že in jih še bo vplačal vaš delodajalec. Tako boste dobili znesek vseh rednih vplačil premije do konca leta 2023.
  3. Od izračunanega zneska najvišje davčne olajšave odštejte vsoto vseh vplačil.
  4. Dobili boste znesek premije, ki ga še lahko enkratno dodatno vplačate, da boste deležni najvišje olajšave, ki vam po zakonu pripada.

Primer izračuna za zavarovanko Vesno

  1. Letna bruto plača zavarovanke gospe Vesne znaša 24.000 evrov. Ta znesek pomnožimo z 0,5844 (5,844 %) in dobimo 1.402,56 evra. To je največ, kar lahko gospa Vesna v letu 2023 vplača v dodatno pokojninsko zavarovanje, da bo deležna najvišje olajšave.
  2. Vesnin delodajalec zanjo mesečno vplačuje 50 evrov, gospa Vesna pa še 50 evrov od svoje neto plače. Skupaj bosta v letu 2023 v dodatno pokojninsko zavarovanje vplačala 1.200 evrov.
  3. Od izračunanega zneska najvišje olajšave 1.402,56 evra odštejemo 1.200 evrov. Dobimo 202,56 evra.
  4. Gospa Vesna lahko vplača še največ 202,56 evra in bo deležna najvišje olajšave. Seveda pa lahko vplača tudi manj.
Primer mesečno v eur letno v eur
Bruto plača člana 2.000 24.000
Vplačilo delodajalca 50 600
Vplačilo člana 50 600
Vplačilo delodajalca in člana skupaj 100 1.200
5,844 % od bruto plače člana 116,88 1.402,56
Največje doplačilo premije DPZ   202,56

Hitro in preprosto do informativnega zneska maksimalne davčne olajšave

Do pregleda vplačil premije dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko dostopate
na spletnem portalu Moj Generali.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 70 77 ali nam pišite na pokojnina.si@generali.com.

 

Vas zanima vaša pokojnina?

Naredite svoj izračun pričakovane pokojnine. 

Naročite svetovalca