NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

26.11.2018 | 2 min branja | Pokojnina

Z davčno olajšavo do nižje dohodnine in višje pokojnine

Ali veste, da si davčno osnovo za odmero dohodnine za leto 2019 lahko znižate z vplačevanjem v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, vendar imate za to čas samo do konca letošnjega decembra. Vas zanima kako?

Izkoristite možnost zvišanja pokojnine

Dejstvo je, da se državne pokojnine iz leta v leto nižajo, po napovedih bodo v prihodnosti znašale manj kot polovico prihodkov pred upokojitvijo. Da bi si zagotovili sredstva za dostojno življenje tudi po upokojitvi, pa je potrebno razmišljati že danes.
 
Na nižanje državnih pokojnin vpliva podaljševanje življenjske dobe in s tem daljše obdobje izplačil ter nižanje deleža zaposlenih v primerjavi z upokojenci. Trenutno veljavna pokojninska osnova za odmero pokojnine (za 40 let pokojninske dobe) je 63,5 % za ženske (prehodno obdobje do 31. 12. 2019) in 57,25 % za moške. 
 
Zakonodajalec poleg splošne in posebnih davčnih olajšav omogoča tudi davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jo lahko koristijo zaposleni, vključeni v individualno ali kolektivno obliko varčevanja za dodatno pokojnino in si s tem povrnejo del vplačanega zneska za pokojninsko varčevanje. 

Kako izkoristiti davčno olajšavo?

Država nudi možnost, da se višino odmerjene dohodnine lahko zniža z uveljavljanjem davčne olajšave za vplačila v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
 
Znesek davčne olajšave lahko znaša največ 5,844 % zavarovančeve bruto plače, vendar ne več kot 2.819,09 EUR na letni ravni.
Če varčujete kolektivno, ima prednost pri uveljavljanju davčne olajšave delodajalec. Davčno olajšavo lahko uveljavljate samo za znesek, ki ste ga vplačali sami, in skupaj z vplačili delodajalca ne presega zneska davčne olajšave. Priporočljivo je, da razliko do največjega dovoljenega zneska vplačil doplačate pred koncem leta.

Izračun zneska za vplačilo

Podatka, ki ju potrebujete za izračun optimalnega zneska enkratnega vplačila v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za namenom koriščenja maksimalne davčne olajšave:
  • bruto plača za letošnje leto (to so vsi prihodki, od katerih so plačani prispevki in akontacija dohodnine; regres, jubilejne nagrade in enkratne solidarnostne pomoči do višine, ki jo določi zakonodajalec so izvzeti) in 
  • podatek o višini vplačil v zavarovanje.
Postopek izračuna: 
  1. Svojo bruto plačo na letnem nivoju (enajst že prejetih in eno predvideno) pomnožite s količnikom 0,05844 (5,844 %) in dobili boste znesek, ki ga lahko skupaj z delodajalcem na letni ravni vplačate v zavarovanje, da boste upravičeni do maksimalne davčne olajšave.
  2. Seštejte vsa vplačila, ki ste jih že in jih še boste vplačali v tekočem letu, in vsa vplačila, ki jih je že in jih še bo  vplačal delodajalec. Tako boste dobili znesek vseh rednih vplačil do konca tekočega leta.
  3. Od izračunanega zneska maksimalne davčne olajšave odštejte svoja vplačila in vplačila delodajalca in dobili boste znesek, ki ga še lahko vplačate, da boste izkoristili maksimalni znesek davčne olajšave, ki vam po zakonu pripada.

Primer izračuna za zavarovanko Vesno

Predpostavimo, da znaša letna bruto plača zavarovanke Vesne 15.600 EUR. 5,844 % od letne bruto plače je 911,66 EUR, kar je maksimalni znesek, ki ga lahko zavarovanka v letu 2019 vplača v zavarovanje, če želi v celoti izkoristiti davčno olajšavo. Delodajalec in Vesna bosta v našem primeru v celem letu v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje vplačala 600 EUR (če delodajalec vplačuje 20 EUR mesečno, zavarovanka pa 30 EUR), razlika do maksimalnega zneska vplačila za koriščenje davčne olajšave tako znaša 311,66 EUR. To pomeni, da lahko Vesna vplača še 311,66 EUR in bo tako upravičena do maksimalne davčne olajšave. Seveda lahko vplača tudi nižji znesek, glede na svoje trenutne zmožnosti.

Hitro in preprosto do informativnega zneska maksimalne davčne olajšave

Zavarovanci, ki za dodatno pokojnino varčujejo pri Generaliju, konec novembra prejmejo obvestilo o možnosti doplačila v Pokojninsko varčevanje. Do pregleda vplačil v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pa dostopajo na portalu Moj Generali
 

Vas zanima vaša pokojnina?

Naredite svoj izračun pričakovane pokojnine. 

Naročite svetovalca