NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

27.04.2020 | 2 min branja | Prosti čas

Katere veščine boste usvojili z družabnimi igrami


Družabne igre niso zgolj zabava. Otrokom pomembno pomagajo pri usvajanju novega znanja in pridobivanju najrazličnejših veščin. Predstavljamo šest dobro poznanih družabnih iger, ki poleg krajšanja časa poskrbijo tudi za vzgojo in učenje.  

Ob družabnih igrah najprej pomislimo na zabavo. Številne študije dokazujejo, da je njihova vloga veliko večja. Imajo namreč zelo pozitiven vpliv na učenje in pridobivanje novega znanja. Koristne so, na primer, za učenje štetja, seštevanja in usvajanje drugih matematičnih znanj ter opismenjevanje. Obenem otroke učijo potrpežljivosti in sprejemanja različnih okoliščin, tako zmage kot poraza. Zelo pomembne so tudi za spodbujanje skupinskega dela in razumevanje sveta okoli nas.

Raziskave dokazujejo dobre lastnosti družabnih iger  

V našem otroštvu je bilo priljubljeno skakanje z elastiko ali vislice. Z veseljem smo jih igrali in naučile so nas veliko, zagotovo črkovanja in reševanja izzivov. Raziskave dokazujejo, da se z učenjem preko igre pridobiva novo znanje veliko hitreje. Skrivnost je v motivaciji, ki je pri igrah veliko večja, kot pri učenju, saj so igre bolj zabavne! Skupinske in družabne igre so našle svoj prostor tudi v učnih načrtih. Izsledki znanstvenih študij razkrivajo, da družabne igre pomembno vplivajo na sposobnost pomnjenja, kreativnega mišljenja in hitrejšo socializacijo otrok.      

Pridobivanje temeljnih znanj in življenjskih izkušenj z družabnimi igrami      

Šest družabnih iger, ki jih navajamo, vsi dobro poznamo. Poleg tega, da so zabavale že noge generacije, so močan pripomoček za pridobivanje novega znanja in usvajanje različnih veščin. Družabne igre so povezane tudi z močnimi čustvi. Za otroka so zato pomembna šola obvladovanja  čustev – tudi jeze in veselja. Poleg svojih se soočajo tudi s čustvi ostalih tekmovalcev in se učijo empatije. Naučijo se, da je življenje sestavljeno iz zmag in porazov. Predvsem pa, da imajo vselej novo priložnost, da se izboljšajo.   

1.    Monopoli: odličen pripomoček za pridobivanje podjetniških veščin in matematičnih prvin. S štetjem in preračunavanjem svojega »premoženja« razvija pri otroku logiko, občutek za verjetnost, kritično razmišljanje in tudi učenje o ravnanju z denarjem in investiranju.

2.    Scrabble: spodbuja kreativno mišljenje skozi sestavljanje daljših besed. Obenem otrok usvaja osnove pravopisa in pravilno črkovanje. Pomembno pomaga tudi pri utrjevanju branja.

3.    Potapljanje ladjic: otroka uči potrpežljivosti in strateškega razmišljanja. Pomaga pri razvoju sposobnosti iskanja novih načinov za rešitev določenega izziva in premagovanja ovir.

4.    Ugani, kdo?: spodbuja razvoj besednega zaklada in oblikovanja povedi na drugačen način. Zbuja kreativnost in občutek za predvidevanje dogodkov.

5.    Activity: zagotovo ena boljših družabnih iger za spoznavanje pomembnosti timskega duha. Zaradi pantomime, risanja in razmišljanja spodbuja številne učne procese – fine in grobe motorike, kreativnosti, hitrega iskanja rešitev.

6.    Enka: igra s kartami, ki spodbuja motorične sposobnosti in povečuje hitre odzive na dogajanje okrog nas. Tekmovalec ima lahko naenkrat v roki veliko število kart. Kljub temu pa mora budno spremljati dogajanje. Uspeh v igri je namreč odvisen od hitrega odzivanja na trenutne razmere.  

Poskrbite za bližnje

Svoji družini omogočite finančno in socialno varnost v primeru različnih nepredvidljivih dogodkov.

Preberite več