NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

27.04.2020 | 2 min branja | Prosti čas

5 nasvetov za varnejšo rabo spleta med otroki

Okoliščine zadnjega meseca so nas še bolj priklenile pred ekrane računalnikov, tablic, mobilnikov. V dejavnostih, kjer je to mogoče, se je službena realnost v celoti preselila na splet. Z učenjem na daljavo pa se je tudi izobraževalni proces prenesel pred ekrane. Če smo lahko do sedaj otrokom postavljali meje, koliko časa dnevno preživijo ob sodobnih tehnologijah, smo sedaj starši postavljeni pred nov izziv – kako ločiti šolsko uporabo in tisto, vezano na prosti čas?

V spletne klepetalnice, razne platforme in družabna omrežja se je poleg srečevanja v prostem času sedaj preselil tudi tisti drugi, bolj resni del naših življenj.  Zaradi povečanega števila uporabnikov spleta, se je povečalo tudi število namernih prevar in poskusov zlorab. S pomočjo preteklih izkušenj znamo odrasli oceniti tvegano obnašanje na spletu in se lahko uspešno izognemo slabim nameram. Za otroke pa je to nov, nepoznan svet, ki ga sprejemajo predvsem skozi oči radovednosti. Zato je prav, da smo nanje pozorni.

Ozaveščenost povečuje varno uporabo spleta

Spremenjene razmere so zagotovo najbolj zaznamovale življenje otrok. Namesto dopoldanskega druženja z vrstniki in učitelji v šolah, ostajajo vsak na svojem domu. Pouk poteka v spletnih učilnicah, komunikacija z učitelji pa je mogoča le preko različnih spletnih platform. V obdobju odraščanja so prijatelji pomemben dejavnik socializacije. Žal pa je sedaj tudi v popoldanskem času to mogoče le preko tehnologije. Otroci potrebujejo našo pomoč, da prepoznajo pasti sodobnih tehnologij in razvijejo občutek za njeno varno, predvsem pa zmerno uporabo. V nadaljevanju nekaj nasvetov, da bomo lažje prepoznali morebitne nevarnosti, s katerimi so se otroci že srečali in s pogovorom ob pravem času preprečili tiste bolj resne.   

1.    Zaznajte spletno nadlegovanje

Medvrstniška interakcija preko družabnih omrežij je večinoma zabavna in pozitivna. Ker otroci svoja čustva izražajo spontano in nepremišljeno, pa se včasih lahko zgodi, da je kateri izmed vrstnikov zasmehovan ali drugače čustveno nadlegovan. Če pri svojem otroku opazite nenavadno obnašanje, si vzemite dovolj časa za iskren pogovor. Včasih pomaga že poslušanje, morda pa bo potrebno tudi ukrepanje, če se nadlegovanje ne neha.

2.    Odkrivanje »nevarnih nepoznanih oseb«  

Družabna omrežja otrokom omogočajo neomejene možnosti povezovanja z drugimi. Pa vendar: ali razumejo, da je vzpostavljanje stikov z neznanimi osebami lahko nevarno?

Pogovorite se, kako pomembno je, da »potrjujejo« in komunicirajo le z osebami, ki jih v resnici poznajo.

Opozorite jih, naj neznancem nikoli ne sporočajo svoje starosti, imena in priimka ali naslova bivališča. Predvsem pa jim pojasnite, zakaj naj nikoli ne načrtujejo srečanja z neznano osebo, ki so jo spoznali le prek spleta.

3.    Skrb za zasebnost

Dejstvo je, da današnji otroci odraščajo v »online realnosti«. Kljub temu ali prav zato pa je pomembno, da se zavedajo pomena zasebnosti pri uporabi spleta. Naučite jih, da je potrebno skrbno varovati najrazličnejša dostopna gesla. Prav tako naj se odjavijo iz vseh platform ali omrežij takoj, ko jih nehajo uporabljati, saj tako preprečijo možnosti zlorab.

4.    Vzdrževanje finančne varnosti

Naučite otroke, naj ne odpirajo raznih pogovornih oken, ki se pojavljajo na ekranu. Klikajo naj le na preverjene spletne naslove. Tako se zaščitijo pred različnimi vdori v domač računalnik, ki omogočajo krajo osebnih podatkov.

Nadvse pomembno pa je, da otrokom pojasnite, da sami ne smejo opravljati nikakršnih spletnih nakupov.

Vsakršno deljenje informacij o bančnih računih ali bančnih karticah je izjemno tvegano, če ga ne nadzira odrasla oseba.

5.    Postavljanje meja

Zadnji nasvet je obenem eden izmed pomembnejših. Kljub številnim šolskim obveznostim, se z otrokom dogovorite, kdaj je čas, namenjen delu za računalnikom. Določite čas za zabavo na računalniku, predvsem pa jih spodbujajte, naj kar največ prostega časa preživijo brez sodobne tehnologije. Mobilni telefoni naj bodo na primer prepovedani ob skupnih obrokih. Ko je čas za spanje pa iz otrokove sobe odstranite vso tehnologijo (tablico, mobilnik, računalnik, igralne konzole). Prepričali se boste, da bo veliko boljša tudi kakovost njihovega spanca!  

Poskrbite za bližnje

Svoji družini omogočite finančno in socialno varnost v primeru različnih nepredvidljivih dogodkov.

Preberite več