Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Silver Mining Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT SILVER MINING FUND je ustvariti dolgoročno in realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga po vsem svetu v delnice in deleže družb, ki se ukvarjajo z iskanjem, pridobivanjem in/ali predelavo plemenitih kovin. Še posebej so to rudarske družbe, ki pridobivajo in iščejo srebro.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 24.11.2022
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 29,5800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 7,5245 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -11,6223 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -41,1928 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -30,9040 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -21,4968 %