Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Silver Mining Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT SILVER MINING FUND je ustvariti dolgoročno in realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga po vsem svetu v delnice in deleže družb, ki se ukvarjajo z iskanjem, pridobivanjem in/ali predelavo plemenitih kovin. Še posebej so to rudarske družbe, ki pridobivajo in iščejo srebro.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 25.06.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 44,3900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,6397 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 11,0305 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 36,7951 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,8709 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -0,7379 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: