Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Silver Mining Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT SILVER MINING FUND je ustvariti dolgoročno in realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga po vsem svetu v delnice in deleže družb, ki se ukvarjajo z iskanjem, pridobivanjem in/ali predelavo plemenitih kovin. Še posebej so to rudarske družbe, ki pridobivajo in iščejo srebro.

Družba Perfect Management Services AG, ki upravlja investicijski sklad SafePort Silver Mining Fund, je s 14. 12. 2023 izvedla pripojitev tega investicijskega sklada k investicijskemu skladu SafePort Gold & Silver Mining Fund.