Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Silver Mining Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT SILVER MINING FUND je ustvariti dolgoročno in realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga po vsem svetu v delnice in deleže družb, ki se ukvarjajo z iskanjem, pridobivanjem in/ali predelavo plemenitih kovin. Še posebej so to rudarske družbe, ki pridobivajo in iščejo srebro.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 24.09.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 58,5100 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -7,6255 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 115,2686 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 44,8985 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 30,6610 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 36,9296 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: