Vrednost enot premoženja

Nazaj

Investicijski sklad ne obstaja

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 01.10.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 23,5300 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,4244 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -10,7021 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -12,3323 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -8,9044 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -0,4232 %