Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Vzhodna Evropa, delniški

Generali Vzhodna Evropa je delniški podsklad, katerega naložbe so usmerjene pretežno v delnice in delniške investicijske sklade, ki se nanašajo na izdajatelje iz gospodarstev srednje- in vzhodnoevropskih držav s poudarkom na Rusiji, ne glede na gospodarski sektor. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja so sredstva podsklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje predstavljajo najmanj 85 odstotkov vrednosti sredstev podsklada.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,1510 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,2090 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -21,0725 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -16,0283 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -21,0725 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 1,0713 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: