Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Vzhodna Evropa, delniški*

Generali Vzhodna Evropa je delniški podsklad, katerega naložbe so usmerjene pretežno v delnice in delniške investicijske sklade, ki se nanašajo na izdajatelje iz gospodarstev srednje- in vzhodnoevropskih držav s poudarkom na Rusiji, ne glede na gospodarski sektor. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja so sredstva podsklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje predstavljajo najmanj 85 odstotkov vrednosti sredstev podsklada.

*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 02.10.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 0,6771 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -6,8510 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -19,3833 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -58,5237 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -56,9877 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -49,4551 %