Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Vzhodna Evropa, delniški

Generali Vzhodna Evropa je delniški podsklad, katerega naložbe so usmerjene pretežno v delnice in delniške investicijske sklade, ki se nanašajo na izdajatelje iz gospodarstev srednje- in vzhodnoevropskih držav s poudarkom na Rusiji, ne glede na gospodarski sektor. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja so sredstva podsklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje predstavljajo najmanj 85 odstotkov vrednosti sredstev podsklada.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 15.08.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 0,7760 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 10,1490 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -49,8870 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -49,3109 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -50,7051 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -39,5639 %