Vrednost enot premoženja

Nazaj

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Investicijski sklad DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities je globalni delniški sklad, ki 70 % sredstev nalaga v delnice podjetij, ki imajo sedež v državah v razvoju ali imajo svoje glavne poslovne dejavnosti na trgih v razvoju ali kot holding pretežno naložbe v podjetjih s sedežem na trgih v razvoju. Pri izbiri naložb se poleg finančne uspešnosti upošteva tudi ekološka in socialna uspešnost podjetja ter njegovo korporativno upravljanje (tako imenovana merila ESG; okoljski, družbeni in upravljavski kriteriji).