Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Global Stock-Mix

Upravljanje naložb sledi strukturiranemu naložbenemu procesu, ki razprši premoženje sklada med 50 - 60 delnic podjetij izbranih po principu aktivne naložbene politike. Premoženje je v prvi vrsti naloženo v delnice prvovrstnih, dobro stoječih mednarodnih podjetij z veliko tržno kapitalizacijo. Izbor naložb pa dopolnjujejo še perspektivna srednje velika podjetja.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 18,4200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 14,3389 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,7823 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -10,0586 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -10,7990 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1,0741 %