Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Victoria, delniški vzajemni sklad

Naložbena politika

Naložbena politika temelji na izbiri vrednostnih papirjev po načelu varnosti, donosnosti, likvidnosti in razpršitvi rizika. Pri strukturi naložb se upoštevajo zakonske omejitve. Prihodki iz naslova lastništva vrednostnih papirjev se sproti reinvestirajo v sklad.

Dne 09.08.2023 je bil na spletni strani sodnega registra Trgovskega sodišča v Zagrebu objavljen vpis pripojitve družbe INTERCAPITAL Investments d.o.o, Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 61865183767 (prej družba Generali Investments d.o.o., "GIHR"), k družbi INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o, Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187 ("ICAM").

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 02.10.2023
Država: Hrvaška
Vrednost enote premoženja (VEP): 3,4652 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,9909 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 12,9097 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 26,4718 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 21,7098 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 43,7962 %