Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Victoria, delniški vzajemni sklad*

Naložbena politika

Naložbena politika temelji na izbiri vrednostnih papirjev po načelu varnosti, donosnosti, likvidnosti in razpršitvi rizika. Pri strukturi naložb se upoštevajo zakonske omejitve. Prihodki iz naslova lastništva vrednostnih papirjev se sproti reinvestirajo v sklad.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 27.09.2020
Država: Hrvaška
Vrednost enote premoženja (VEP): 2,4250 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,3288 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 11,9007 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -13,4145 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -15,0940 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -11,5480 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: