Pretekla življenjska zavarovanja

Seznam zavarovanj po abecednem vrstnem redu od K do vključno T

KD Družina je življenjsko zavarovanje, vezano na investicijske sklade z vlaganji v izbrane investicijske sklade KD ali naložbene pakete, omogoča možnost hitrega dostopa do dela naloženih sredstev in omogoča tudi vključitev dodatnih kritij, ki zajemajo tudi nezgodno zavarovanje otrok zavarovane osebe.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE 

KD Pokojnina je življenjsko zavarovanje, vezano na investicijske sklade z vlaganji v izbrane investicijske sklade KD ali naložbene pakete, omogoča možnost hitrega dostopa do dela naloženih sredstev in omogoča tudi vključitev dodatnih kritij, ki zajemajo tudi nezgodno zavarovanje treh otrok zavarovane osebe.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

KREDIT VITA AS zavarovanje zagotavlja kreditojemalcu (poroku, plačniku, solidarnemu plačniku) zavarovanje za primer smrti v času trajanja kreditne pogodbe. Zavarovalec lahko navedeno zavarovanje vinkulira ali zastavi v korist kreditodajalca (banke). Na ta način ima kreditojemalec možnost zagotoviti finančno in socialno varnost sebe in svojih najbližjih. 

Mešano življenjsko zavarovanje omogoča varčevanje in zavarovanje hkrati. Varčevalni del pokriva izplačilo zavarovalne vsote za primer doživetja ob izteku zavarovalne dobe, saj se po izteku zavarovanja upravičencu izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer doživetja skupaj s presežkom. Zavarovalni del pokriva izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja, pri čemer se upravičencu izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer smrti skupaj z dotedaj ustvarjenim presežkom.

Naložbena zvezda AS je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja, vezano na desetletni dolžniški vrednostni papir, ki je kombinacija naložb v indeks Income Fund Stars ter brezkuponske obveznice. Z mesečnim plačevanjem premije v Naložbeno zvezdo AS se vaša sredstva plemenitijo tako, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja. Dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača vsaj 90 % vsote sredstev za investiranje, če so plačane vse zapadle premije.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

Naložbeno življenjsko zavarovanje kreditojemalca je oblika življenjskega zavarovanja, vezanega na investicijske sklade. V primeru smrti kreditojemalca v času trajanja zavarovanja se izplača zavarovalna vsota za primer smrti oziroma vrednost premoženja, če je ta višja od zavarovalne vsote. Ob izteku zavarovanja se izplača vrednost premoženja, če kreditojemalec doživi dogovorjeno zavarovalno dobo. Izplačilo ob doživetju ni zajamčeno.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE

ON AS je zavarovanje, ki vam omogoča denarno izplačilo v primeru diagnoze moškega raka, denarno izplačilo najbližjim v primeru smrti zaradi katerega koli raka in dnevnega nadomestila.

ONA AS je zavarovanje, ki omogoča denarno izplačilo, če v času trajanja zavarovanja zbolite za eno izmed najpogostejših oblik ženskega raka. Zavarovanje krije prvi pojav malignega tumorja na dojkah, materničnem vratu, materničnem telesu, jajčnikih, jajcevodu, nožnici in vulvi.

S Paketom zavarovanj ZASE ste svoji družini v primeru najhujšega zagotovili finančna sredstva, ki jim bodo pomagala omiliti posledice.

Potencial Evrope AS je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja, pri katerem zavarovalec prevzame naložbeno tveganje. Vezano je na 15-letni dolžniški vrednostni papir, ki je kombinacija naložb v indeks Guru Europe in brezkuponske obveznice. S plačevanjem premije v Potencial Evrope AS se vaša sredstva plemenitijo tako, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja, čeprav se bo ta plačala v 180-ih enakih mesečnih obrokih. To pomeni, da se bo ob izteku zavarovanja na vsako plačano premijo izplačal donos, ki ga bo indeks Guru Europe ustvaril v petnajstih letih – tudi na tisto premijo, ki bo plačana le en mesec pred iztekom zavarovanja.

Vrednost enote premoženja - KLIKNITE 

SENIORPLUS je življenjsko zavarovanje za vse življenje brez vprašanj o zdravstvenem stanju. To je zavarovanje, ki je sklenjeno za vse življenje in je namenjeno kritju pogrebnih in drugih stroškov, ki so posledica smrti zavarovane osebe. Namenjeno je zaščiti družinskih članov v najtežjih trenutkih, saj v primeru smrti zavarovane osebe ti prejmejo dogovorjeno zavarovalno vsoto.

Top Življenje je življenjsko zavarovanje za primer smrti in zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote v času trajanja zavarovanja. S Top Življenjem ste poskrbeli za varnost sebe in svojih najbližjih, saj ste zavarovani za primer smrti, nezgodne smrti, hujše oblike trajne invalidnosti zaradi nezgode ter kritične bolezni, kot so rak, možganska kap, srčni infarkt in stanje kome.

Ste izgubili zavarovalne pogoje?

Pišite nam na info.si@generali.com ali nas pokličite na brezplačno številko 080 70 77. Z veseljem vam bomo pomagali.