ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS

Naložbeno zavarovanje z enkratno premijo, ki vas razbremeni skrbi in hkrati plemeniti vaše premoženje.
Izkoristite ugodnejšo sklenitev, ki velja do 9. 6. 2024.

Preberite več

Prednosti

Z zavarovanjem ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS:

  • Imate zavarovanje in hkrati varčujete za svojo prihodnost. 
  • Vašo naložbo upravljajo najboljši strokovnjaki.
  • Imate pregled in nadzor nad svojim premoženjem.
  • Varno, inovativno in dinamično plemenitimo vaša sredstva.

Bonus

Za zvestobo ste nagrajeni in privarčujete več.
 

Iz sredstev, ki so vezana na Aktivno naložbo se pripisujejo bonusi. Bonus se prvič pripiše po koncu poslovnega leta po petih letih veljavnosti zavarovanja, nato se bonus pripisuje vsako naslednje leto. Večji, kot je del sredstev vezan na Aktivno naložbo, več bonusa vam pripišemo na naložbeni račun.

Informativni izračun

Informativni izračun za osebo, staro 45 let, ki ima privarčevana sredstva v višini 10.000 EUR in bo le-ta v celoti potrebovala čez 20 let. Zavarovalna vsota je v prvem zavarovalnem letu enaka stanju na naložbenem računu, povišanem za 1.000 EUR, po izteku prvega zavarovalnega leta pa je enaka seštevku stanja na naložbenem računu in 500 EUR. V izračunu je predviden donos v višini 4 % letno. Gibanje vrednosti premoženja je informativne narave, saj so dejanski prihodnji donosi v posameznih letih lahko višji ali pa nižji od predvidenega.


info izračun enkratni življenjski bonus
 
 

 

 

 

 

 

 

 


GENERALI zavarovalnica d.d. ne jamči za bodoči donos, saj je le-ta odvisen od gibanja vrednosti enote naložbe v prihodnosti. V informativnem izračunu je predviden bonus v višini 0,5 % od vrednosti premoženja Aktivne naložbe.

Želim ponudbo zavarovanja

Naložbeni cilji

ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS omogoča, da si sami izberete svoj naložben CILJ. 

Dokumenti s ključnimi informacijami so na voljo na tej povezavi.

Glede na vašo starost in želeno višino zavarovalne premije skupaj določimo varčevalni znesek, ki ga investiramo v ustrezne naložbe ter tako poskrbimo za ustrezen dodatni prihodek po upokojitvi. Bližje kot ste zastavljenemu cilju, bolj varne so vaše naložbe. Zanje skrbijo naši strokovnjaki, ki jih za vas sproti prilagajajo.

Ko svoj varčevalni cilj dosežete, si lahko sami izberete način izplačila privarčevanega zneska. Lahko ga prejmete v enkratnem znesku ali v obliki rente oz. dodatka k pokojnini.

varcevanje za penzijo

Zastavite si cilj in izberete ročnost varčevanja - npr. nakup stanovanja v roku 15 let. Glede na vaše želje in potrebe vašo naložbo umestimo v najbolj optimalen sklad in skrbimo, da naložba skozi čas in z višanjem privarčevanih sredstev postaja vse varnejša. Portfelj se bo namreč s približevanjem naložbenemu cilju spreminjal ter se tako izognil nevarnosti, da vrednost premoženja na naložbenem računu drastično zaniha. Vsi si želimo, da bi bile naše naložbe donosne in varne, kajne?

varčevanje za cilj

S pomočjo naših strokovnjakov lahko oblikujete naložbe, ki bodo v popolnem sozvočju z vašimi željami glede na vaše naložbeno pričakovanje in stopnjo tveganja, ki ste ga pripravljeni sprejeti v povezavi z želenimi donosi. Kakšne so vaše želje?

varčevanje po meri

Mojo naložbo upravljajo najboljši strokovnjaki

Naložbe aktivno spremljamo ter z namenom optimiziranja varnosti in donosnosti vaše naložbe ustrezno razporejamo sredstva.

Po načelu dobrega gospodarja naši strokovnjaki mesečno prilagajajo naložbe in tako učinkovito skrbijo za optimalno upravljanje in plemenitenje vašega premoženja. Naš glavni cilj je stabilna in dolgoročna rast vašega premoženja, pri čemer sledimo načelom varnega in preudarnega investiranja. Ko se približujemo cilju varčevanja, naložbeni portfelj samodejno prehaja iz bolj tveganih v manj tvegane naložbe.

Naložbeni portfelji, ki lahko sestavljajo naložbeni cilj Varčevanje za PENZIJO in Varčevanje za CILJ:

Je najbolj tvegan progresivno usmerjen naložbeni portfelj z načrtovano alokacijo  90 % v delniške investicijske sklade in 10 % v obvezniške investicijske sklade in sklade denarnega trga.

Je nekoliko manj tvegan naložbeni portfelj z načrtovano alokacijo 75 % v delniške investicijske sklade in 25 % v obvezniške investicijske sklade in sklade denarnega trga.

Je srednje tvegan naložbeni portfelj z načrtovano alokacijo 60 % v delniške investicijske sklade in 40 % v obvezniške investicijske sklade in sklade denarnega trga.

Je nižje tvegan naložbeni portfelj z načrtovano alokacijo 40 % v delniške investicijske sklade in 60 % alokacijo v obvezniške investicijske sklade in sklade denarnega trga.

Je nizko tvegan naložbeni portfelj z načrtovano alokacijo 90 %  v nižje tvegane obvezniške investicijske sklade in sklade denarnega trga ter nižje tvegane fleksibilne sklade ter 10 % v nižje tvegane  delniške sklade.

Naložbene možnosti pri cilju Varčevanje po MERI:

Je naložbeni portfelj, ki ga sestavljajo najmanj štirje investicijski v upravljanju družbe Generali Investments d.o.o., katerih sestava se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagodila aktualnim razmeram na kapitalskih trgih pri čemer bo vsaj 40 odstotkov sredstev naloženih v enote delniških skladov.

Je naložba, katere naložbeni cilj je zagotavljanje ohranjanje sredstev ne glede na nihanja na kapitalskih trgih. Naložba vključuje zajamčeno donosnost v višini 0 % letno. Zavarovalnica zagotavlja zajamčeno donosnost na način, da je vrednost enote premoženja nespremenljiva. 

Kako ravnati v primeru, ko se vam kaj zgodi?

Ko se vam kaj zgodi, npr. nezgoda ali obolelost za eno od kritičnih bolezni, je treba ravnati v skladu z navodili zavarovalnice ter v najkrajšem možnem času prijaviti zavarovalni primer.

  • V primeru smrti mora upravičenec predložiti pisni zahtevek, zato je zelo pomembno, da svoje upravičence seznanite, da ste poskrbeli za njihovo varnost.
  • Poleg pisnega zahtevka mora upravičenec na svoje stroške čim prej priskrbeti in predložiti polico, izvod iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku smrti in dokazilo, da sme zahtevati plačilo, če to ni razvidno iz police.

Želite, da bi se vam želje uresničile?

Začnite že danes. S Fondpolico si zagotovite socialno varnost in plemenitenje sredstev v paleti različnih naložbenih možnosti.

Želim svetovalca