Individualno nezgodno zavarovanje

Z nezgodnim zavarovanjem boste sebi in svojim najbližjim v primeru poškodbe zagotovili finančno in čustveno varnost.

Želim nasvet

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije nezgode 24 ur na dan, ne glede na to, kdaj in kje se pripetijo; na delu, domu, izletu ali potovanju.

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe zaradi nezgode.

Način izplačila za trajno invalidnost,  če je zavarovana oseba zaradi nezgode postala delni ali popolni invalid, je odvisen od izbranega paketa zavarovanja:

  • Linearno izplačilo - izplačilo ustreznega odstotka zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku trajne invalidnosti po Tabeli  invalidnosti.
  • Izplačilo s progresijo 540% - izplačilo ustreznega odstotka zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku trajne invalidnosti po Tabeli  invalidnosti in Tabeli progresivne invalidnosti, ki je navedena v Prilogi 1 Splošnih pogojev.

Izplačevanje rente za dogovorjeno časovno obdobje v primeru, da je bila zavarovani osebi ugotovljena trajna invalidnost nad 40 % iz ene nezgode.

Izplačilo dogovorjenega nadomestila, če je zavarovana oseba zaradi nezgode nastanjena in se zdravi v bolnišnici. Izplačamo nadomestilo za največ 200 dni na nezgodo.

Izplačilo dnevnega nadomestila, če je zavarovana oseba zaradi nezgode začasno nesposobna za delo. Izplačamo nadomestilo za največ 200 dni na nezgodo.

Povrnitev stroškov zdravljenja, ki so zavarovani osebi nastali zaradi nezgode in jih mora plačati sama.

Izplačilo stroškov kozmetičnih operacij, ki so  potrebne zaradi odprave prizadetosti zunanje podobe zavarovane osebe in so posledica nezgode ter nujnih stroškov za nego in bivanje v bolnišnici.

Izplačilo dogovorjenega nadomestila pri popolnem zlomu kosti kot nadomestilo za bolečine. Višina izplačila je odvisna od postopka zdravljenja zavarovane osebe.

Nadomestilo se izplača zaradi medicinsko nujne operacije, ki so posledica nezgode. Višina nadomestila je odvisna od vrste operacije - operacije so razdeljene v 5 skupin (zelo težke, težke, srednje, lažje in enostavne).

Z namenom doseganja optimalnega poteka zdravljenja in rehabilitacije, vključuje svetovanje našega pooblaščenega zdravnika o nadaljnjem zdravljenju poškodbe zaradi nezgode, za katero je bila potrebna hospitalizacija.

Vključuje storitve ambulantne psihoterapije ali klinične psihologije zavarovani osebi v primeru ugotovljene invalidnosti nad 50 % po Tabeli invalidnosti iz teh pogojev in upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe zaradi nezgode.

Krije stroške pomoči na domu ter prevozov na kontrolne preglede v primeru, ko zavarovana oseba postane zaradi nezgode začasno ali trajno nesposobna samostojno opravljati vsaj eno od temeljnih dnevnih opravil.

Zavarovanju je možno dodatno VIVA PAKET, ki krije določena rakava obolenja, stroške kozmetičnih operacij kot posledice raka na dojki, stroške pomoči v gospodinjstvu v primeru določenih rakavih obolenj in splav kot posledica nezgode.

Krije izplačilo dogovorjenega nadomestila za vsak polni teden/dan odsotnosti enega od staršev zavarovane osebe od dela, ki je posledica nege zavarovanega otroka zaradi posledic nezgode.

Paketi

Pri izbiri paketa naj ne bo cena nezgodnega zavarovanja edino merilo. Bodite pozorni predvsem na višino zavarovalne vsote v primeru invalidnosti. Hujša nezgoda, ki povzroči trajne posledice, močno spremeni življenje družine. Prilagoditev življenjskih razmer povzroči velike finančne stroške. Zveza potrošnikov ocenjuje, da bi v primeru težke invalidnosti za prilagoditev življenjskih razmer potrebovali kar 74.000 EUR (vir: www.zps.si).

Kritje Zavarovalna
vsota
Zavarovalna
vsota
Zavarovalna
vsota
Progresivna invalidnost 20.000 30.000 40.000
Nezgodna smrt 20.000 20.000 20.000
Bolnišnično nadomestilo 10 20 20
Renta do 5 let   1000 1000
Nadomestilo za bolečine   200 200
Dnevno nadomestilo     10
 
Mesečna premija 9,74 EUR 19,47 EUR 31,43 EUR
Mesečna premija z davkom 10,57 EUR 21,12 EUR 34,11 EUR

 

Prometna nesreča

Ana je imela hudo prometno nesrečo, pri kateri je prišlo do zloma treh reber, poškodbe desnega gležnja in kolena. Bila je 4 dni hospitalizirana zaradi operacije gležnja, delovno nezmožna je bila 6 mesecev, vse tri poškodbe so ji pustile trajne posledice s priznano 45% invalidnostjo.

Sklenjeno ima Nezgodno zavarovanje z naslednjimi kritji: INVALIDNOST v višini 10.000 EUR, NEZGODNA RENTA v višini 200 EUR in BOLNIŠNIČNO NADOMESTILO v višini 70 EUR.

Izplačilo - EKSKLUZIVNI PAKET

Progresivna invalidnost

100 % zavarovalne vsote

10.000 €
Nezgodna renta

Izplačevanje 5 let po 200 EUR

12.000 €
Bolnišnično nadomestilo

4 dni hospitalizacije

280 €
SKUPAJ 22.280 €

Image

Prihranki in ugodnosti

Ne spreglejte popustov in drugih posebnih ugodnosti za zavarovance nezgodnega zavarovanja otrok in mladine.

Generali ZAME lojalnostni popust

Ob sklenitvi zavarovanja zvestim strankam Generalija pripada Generali ZAME lojalnostni popust, ki glede na zbrano število Generali točk omogoča do 35% popust.

Avto Generali

Imetniki Generali nezgodnega zavarovanja, so dodatno nezgodno zavarovani v primeru prometne nesreče z vozilom, ki je zavarovano pri Generali Zavarovalnici. Generali jim bo izplačal 10% višje zavarovalnine.

Asistenca zdravje 080 81 10

S klicem na brezplačno številko do psihološke pomoči, načrta zdravljenja po nezgodi ali oskrbe na domu.

 

 

Družinska polica

Prihranek

V okviru iste police se lahko zavaruje celotna družina in s tem pridobi dodatni popust.

Brezplačno zavarovanje otroka

Otrok, ki se rodi po 9 mesecih od sklenitve družinskega paketa je do starosti 1 leta zavarovan za 25% zavarovalne vsote za vsa kritja kot tisti od staršev, ki ima višje zavarovalne vsote (ne velja za dnevno nadomestilo in nezgodno smrt).

Brezplačno zavarovanje v primeru brezposelnosti

Če zavarovanec med trajanjem zavarovanja izgubi zaposlitev za nedoločen čas iz poslovnega razloga, mu od 3. meseca brezposelnosti do max. enega leta ne zaračunamo premije za nezgodno zavarovanje. Kritja ostanejo nespremenjena (razen morebitnega kritja za dnevno nadomestilo).

Pogosta vprašanja

Zavarovanje je namenjeno osebam do 84. leta, ki potrebujejo finančno varnost upravičencev v primeru svoje smrti oz. sami potrebujejo finančno varnost v primeru ostalih posledic nezgode.

Zavarovanje začne veljati ob 00.00 tistega dne, ki je naveden na zavarovalni polici kot začetek zavarovanja, tedaj prične tudi jamstvo zavarovalnice, pod pogojem, da je do tedaj plačana tudi celotna enkratna premija oz. prvi obrok premije.

Zavarovanje preneha veljati ob 00.00 tistega dne, ki je na zavarovalni polico naveden kot konec zavarovanja. Če je na zavarovalni polici naveden samo začetek zavarovanja ali je izrecno dogovorjeno avtomatsko podaljševanje, se zavarovalna pogodba in s tem zavarovalno jamstvo podaljšuje iz leta v leto, dokler ni s strani zavarovalnice ali zavarovalca dana odpoved.

Zavarovanje krije nezgode 24 ur na dan, ne glede na to, kdaj in kje se pripetijo; na delu, doma  ali na potovanju.  Kadar želimo skrajšati čas zdravljenja poškodbe, preprečiti morebitne zaplete, zmanjšati posledice nezgode ter omogočiti hitrejše okrevanje in rehabilitacijo.

Zavarovanja ni mogoče skleniti za športnike, ki za svojo športno dejavnost dobivajo plačo, oziroma je ukvarjanje s športom njihova primarna dejavnost! Zavarovanje ne krije poškodb, obolenj, degenerativne spremembe, stanja ali hibe, ki so nastala pred sklenitvijo zavarovanja.

Ostale izključitve zavarovalnega kritja so podrobno opisane v zavarovalnih pogojih.

V primeru nezgode je potrebno:

  • poiskati zdravniško pomoč, med zdravljenjem pa se mora upoštevati navodila zdravnika,
  • obvestiti zavarovalnico o nastalem zavarovalnem primeru,
  • pisno prijaviti nezgodo, brž ko zdravstveno stanje to omogoča (Obrazec za prijavo nezgode),
  • predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju,
  • po zaključenem zdravljenju predložiti zavarovalnici celotno zdravniško dokumentacijo o poteku in trajanju zdravljenja ter, po potrebi izvid zdravnika o morebitnih posledicah, obvezno pa tudi podatke o predhodnih boleznih ali drugih telesnih pomanjkljivostih.

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:

Naročite pogovor z zastopnikom

Poskrbite za svojo varnost

Z nezgodnim zavarovanjem boste sebi in svojim najbližjim v primeru poškodbe zagotovili finančno in čustveno varnost. 

Naročite svetovalca