Zavarovanje sončne elektrarne

Poskrbite za varnost vaše naložbe v zeleno prihodnost – z zavarovanjem sončne elektrarne.

Želim nasvet

Komu je zavarovanje sončne elektrarne namenjeno?

Zavarovanje je namenjeno lastnikom sončnih elektrarn, ki svojo sončno elektrarno:

  • porabljajo za samooskrbo in/ali
  • proizvajajo elektriko za namen prodaje na trgu.

Kaj vključuje zavarovanje sončne elektrarne?

Zavarovanje vedno vključuje kritje osnovnih nevarnosti, glede na svoje potrebe pa lahko vključite še kritja za dodatne nevarnosti.

 

Osnovne nevarnosti pri zavarovanju sončne elektrarne

Zavarovanje sončne elektrarne vedno vključuje kritje osnovnih nevarnosti:

  • požar, direktni udar strele, toča, vihar, eksplozija, udarec motornega vozila, padec zračnega plovila, manifestacija in demonstracija, izliv vode, zemeljski plaz, snežni plaz, teža snega in padec drevesa, vdor meteorne vode, vandalizem, razbitje ter izginitev, ki nastane pri vlomu, ropu in roparski tatvini.

Dodatne nevarnosti pri zavarovanju sončne elektrarne

V zavarovanje sončne elektrarne lahko vključite tudi dodatne nevarnosti:

  • poplava,
  • strojelom,
  • potres,
  • obratovalni zastoj in
  • odgovornost iz uporabe in posesti sončne elektrarne.

Kritje obratovalnega zastoja je namenjeno tistim lastnikom sončnih elektrarn, ki proizvedeno elektriko prodajo na trgu. Zavarovalnica povrne izpad dohodka, če elektrarna ni proizvajala električne energije ali je ni proizvajala v pričakovani količini zaradi ene od zavarovanih nevarnosti, pri čemer se upošteva, koliko je bilo v času brez obratovanja sončnih dni, primernih za proizvodnjo energije.

Kritje odgovornosti iz uporabe in posesti sončne elektrarne vam nudi zaščito v primeru odškodninskih zahtevkov, ki jih zoper vas kot lastnika sončne elektrarne uveljavljajo oškodovanci zaradi škode (poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari), ki jo je povzročilo delovanje sončne elektrarne.

Dodatne nevarnosti vključujejo tudi kritje najbolj pogostih stroškov, ki so povezani s škodnimi dogodki. To so npr. stroški čiščenja in rušenja, stroški odvoza zgorelin, ruševin in naplavin do najbližjega odlagališča, stroški demontaže in ponovne montaže sončne elektrarne, čeprav elektrarna sama ni bila poškodovana. To velja le, če je bila zgradba poškodovana zaradi ene izmed zavarovanih nevarnosti.

Kolikšna je cena zavarovanja sončne elektrarne?

Premija za zavarovanje sončne elektrarne je odvisna od vrednosti elektrarne, površine fotonapetostnih panelov in izbranih kritij. Pri sončni elektrarnah, ki so nameščene na obrtne in industrijske objekte, na ceno vpliva tudi dejavnost, ki se izvaja v objektu, na katerem stoji sončna elektrarna.

 

Primer:

Celovito zavarovanje za povprečno veliko sončno elektrarno za samooskrbo v vrednosti 15.000 evrov je mogoče skleniti že za manj kot 18 evrov mesečne premije* (z upoštevanimi popusti na takojšnje plačilo in na permanentnost).

Tako zavarovanje vključuje osnovne nevarnosti (strela, požar, vihar, toča, teža snega, padec drevesa, vandalizem in razbitje fotonapetostnih modulov ne glede na vzrok), strojelom, potres in odgovornost iz uporabe in posesti sončne elektrarne.

 

*Primer izračuna premije je informativne narave za informativno ponudbo za vašo sončno elektrarno se obrnite na zavarovalnega zastopnika.

Kje lahko sklenete zavarovanje sončne elektrarne?

Zavarovanje lahko sklenete:

Pogovorite se z zastopnikom

Pogosta vprašanja

Zavarovati je možno vse dele elektrarne, kot so: podkonstrukcija, paneli, razsmerniki in ostala napeljava. Tako je sončna elektrarna zavarovana v celoti.

Zavarovanje krije finančno izgubo zaradi prenehanja obratovanja, če imate sklenjeno dodatno zavarovanje obratovalnega zastoja. To kritje se lahko sklene le za sončne elektrarne, ki so namenjene komercialni rabi, torej prodaji pridelane elektrike.

Zavarovanje sončnih elektrarn ne vključuje monitoringa in vzdrževanja, to je v domeni za to usposobljenih strokovnjakov. So pa redno vzdrževanje, revizija in periodični pregledi pogoj za izplačilo zavarovalnine.

Od lastnikov samooskrbnih sončnih elektrarn pričakujemo, da bodo ravnali skrbno in v skladu z načeli dobrega gospodarja. Ne zahtevamo pa, da nam predložijo sklenjeno pogodbo o vzdrževanju.

Pogodbo o vzdrževanju v določenih primerih zahtevamo le za večje komercialne sončne elektrarne, ki so nameščene na obrtnih in industrijskih objektih.

Višina kritja je omejena z vrednostjo posameznega dela elektrarne in s skupno zavarovalno vsoto elektrarne, razen pri obratovalnem zastoju, pri katerem je zavarovalna vsota enaka zaslužku v določenem obdobju.

Da, možno je tudi zavarovanje v sklopu domskega zavarovanja Paket Dom, kjer se zavarovanje priključi na obstoječo zavarovalno polico. Prav tako pa je možno zgoraj opisano samostojno premoženjsko zavarovanje.

Po prejemu odškodninskega zahtevka vas bomo poklicali in z vami uskladili vse nadaljnje aktivnosti glede reševanja škode. Naslednji koraki so odvisni od vrste in obsega škode. Navadno sledi obisk cenilca zavarovalnice in dogovor z vami o načinu odprave nastale škode.

Ali lahko kot monter sončnih elektrarn zavarujem svoje stranke?

Da. Tudi kot monter lahko zavarujete samooskrbne sončne elektrarne svojih strank preko sklenitve krovne pogodbe, ki je namenjen vzdrževalcem in serviserjem sončnih elektrarn. Za več informacij vprašajte svojega zavarovalnega zastopnika ali pa naročite, da zastopnik pokliče vas.

Rdeča svetuje

Kako izvesti energetsko prenovo hiše s pomočjo Eko sklada

Z energetsko prenovo hiše lahko prihranite, a hkrati predstavlja lahko visok strošek. Preverite, kako lahko s pomočjo Eko sklada prihranite.

Kakšna naj bo zavarovalna vsota za zavarovanje hiše ali stanovanja?

Vse, česar do sedaj niste razumeli glede določanja zavarovalne vsote za zavarovanje hiše ali stanovanja, pa vam je bilo nerodno vprašati.

Tla se tresejo. Ste pripravljeni?

Kaj storiti v primeru potresa, kako zaščititi sebe in svoje premoženje? Preberite nasvet in si oglejte infografiko.