Zavarovanje psov in mačk

Psi in mačke so od nekdaj človekovi hišni ljubljenci. Na žalost se tudi njim lahko pripetijo neljube nezgode ali bolezni. V teh primerih vam zavarovanje pomaga premostiti finančno breme zdravljenja ljubljenčka.

Želim nasvet

Kaj krije zavarovanje

Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi pogina zavarovane živali zaradi bolezni ali nezgode ter usmrtitve zavarovane živali brez bolečin, če živali preti neposredna nevarnost pogina zaradi bolezni ali nezgode.

Zavarovanje krije stroške zdravljenja živali, ki nastanejo kot posledica zdravljenja zaradi nezgode ali bolezni do dogovorjene zavarovalne vsote. Kriti so stroški veterinarskih storitev na območju Slovenije. S posebnim dogovorom in dodatno premijo se kritje stroškov zdravljenja lahko razširi na veterinarske storitve na območju Evrope.

Zavarovanje krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih oškodovanci (tretje osebe) uveljavljajo proti zavarovancu zaradi poškodovanja oseb ali stvari, ki izvira iz posesti psa. Morebitne tožbe oškodovancev, npr. zaradi ugriza psa, imajo lahko za posledico visoke odškodnine, ki so za lastnika psa veliko finančno breme.

Pri rodovniških psicah je možno zavarovati tudi nevarnost pogina pasjih mladičev pred, med in po skotitvi.

Popusti in posebnosti

Popusti

Pri zavarovanju ljubljenčkov ponujamo popuste na trajanje zavarovanja in takojšnje plačilo premije.

Če imate pri Generali-ju sklenjena tudi druga zavarovanja, vas čaka še paketni ali Generali ZAME popust. 

Posebnosti

Poseben popust ponujamo za večje skupine zavarovancev, kot so kinološka društva, felinološka društva in druga združenja, ki z nami sklenejo pogodbo o poslovnem sodelovanju. 

Katere pse in mačke lahko zavarujete?

Zavarujete lahko rodovniške in nerodovniške pse v starosti od 3 mesecev do 12. leta ter pasemske mačke z rodovnikom v starosti od 3 mesecev do 8 let.

Vse živali morajo biti cepljene in nedvoumno razpoznavne. Imeti morajo tudi identifikacijski dokument.

Primer informativnega izračuna

Premija za zavarovanje psa z zavarovalno vsoto 500 EUR za osnovne nevarnosti in zavarovalno vsoto 500 EUR za stroške zdravljenja s 30 % soudeležbo zavarovanca ob škodi znaša od 88 do 178 EUR. 

Prijava škode

Zavarovano žival je treba ob bolezni ali nezgodi čim prej odpeljati do veterinarja, da preprečite nadaljnji razvoj bolezni oziroma zagotovite ustrezno strokovno oskrbo. Če je veterinarsko storitev opravila veterinarska ustanova, ki ima z zavarovalnico sklenjeno pogodbo, bo zavarovalnica del stroškov zdravljenja povrnila neposredno ustanovi, v nasprotnem primeru pošljite zahtevek za povračilo stroškov zdravljenja neposredno zavarovalnici. Enako velja za stroške zdravljenja v tujini.

Pogosta vprašanja

Takoj po tragičnem dogodku obvestite pristojnega doktorja veterinarske medicine ali drugo uradno osebo, če tako zahtevajo okoliščine (policija in inšpekcija).

Veterinar napiše veterinarsko poročilo in po potrebi odredi patoanatomsko sekcijo poginule živali (obdukcija).

Kot lastnik živali morate zavarovalnico obvestiti o nastanku škodnega dogodka takoj, najkasneje pa v treh dneh od dneva, ko zanj izveste. 

Pri vsaki veterinarski storitvi boste morali sami kriti del stroškov zdravljenja glede na soudeležbo, dogovorjeno ob sklenitvi zavarovanja.

Za zavarovanje veljajo:

  • Splošni pogoji za zavarovanje živali 01-IŽI-01/20 in posebni pogoji
Pozanimajte se o vseh zavarovalnih pogojih in povprašajte za konkretno ponudbo pri našem svetovalcu.

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:

Naročite pogovor z zastopnikom

Preberite tudi

Domače živali

Domači ljubljenčki imajo na človeka zelo dober vpliv. Njihova življenja so postala veliko bolj prepletena z našimi. Tokrat si oglejmo predvsem pse in mačke, ki so najbolj tipični predstavniki hišnih ljubljenčkov.