Zavarovanje konjev

Nezgoda ali bolezen lahko privedeta do nepredvidenih stroškov veterinarskih storitev, ne glede na to, ali so vaši konji namenjeni za šport, rekreacijo ali delo. Z zavarovanjem jim boste omogočili kakovostnejšo oskrbo in poskrbeli za njihovo hitro ozdravitev.

Želim nasvet

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovanje za konje

Osnovno zavarovanje za konje krije stroške:

  • pogina zavarovane živali zaradi bolezni ali nezgode,
  • usmrtitve zavarovane živali brez bolečin, če živali preti neposredna nevarnost pogina zaradi bolezni ali nezgode.

Dodatno zavarovanje za konje

Zavarovanje je mogoče razširiti za:

  • stroške zdravljenja v Sloveniji, možna je tudi razširitev kritja na območje Evrope,
  • izgubo žrebeta pri porodu,
  • zavarovanje odgovornosti lastnika konja za škode, ki jih konj povzroči tretji osebi.

Ugodnosti

Popusti

Pri zavarovanju ponujamo popuste na trajanje zavarovanja in takojšnje plačilo premije.

Če imate pri Generali-ju sklenjena tudi druga zavarovanja, vas čaka še paketni ali Generali ZAME popust. 

Posebnosti

Poseben popust ponujamo za večje skupine zavarovancev, kot so konjeniška društva in združenja, ki z Generali-jem sklenejo pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Katere konje lahko zavarujem?

Zavarujete lahko konje v starosti od 10 dni do 21. leta, razen islandskih konjev, ki se lahko zavarujejo do 25. leta starosti, tekmovalnih konjev in športnih konjev do 15. leta starosti ter konje in kobile, ki se uporabljajo v poklicne namene, do 18. leta starosti.

Vsi konji morajo biti nedvoumno razpoznavni in veterinarsko pregledani. Imeti morajo tudi identifikacijski dokument.

Prijava škode

O bolezni ali nezgodi zavarovane živali je treba čim prej obvestiti veterinarja in ravnati po njegovih navodilih, da bi preprečili nadaljnji razvoj bolezni oziroma jo strokovno oskrbeli. Zavarovalnico morate o nastanku škodnega dogodka obvestiti takoj oziroma najkasneje v treh dneh, ko izveste zanj. Če je veterinarsko storitev opravila veterinarska ustanova, ki ima z zavarovalnico sklenjeno pogodbo, bo zavarovalnica del stroškov zdravljenja povrnila neposredno ustanovi, v nasprotnem primeru pošljite zahtevek za povračilo stroškov zdravljenja neposredno svoji zavarovalnici. Enako velja za stroške zdravljenja v tujini. 

Pogosta vprašanja

V primeru pogina konja morate takoj poklicati pristojnega doktorja veterinarske medicine ali drugo uradno osebo, kot je policist ali inšpektor, če to zahtevajo okoliščine.

Veterinar bo napisal veterinarsko poročilo in odredil patoanatomsko sekcijo poginule živali.

Pri vsaki veterinarski storitvi boste morali sami kriti del stroškov zdravljenja glede na soudeležbo, dogovorjeno ob sklenitvi zavarovanja.

Za zavarovanje veljajo:

  • Splošni pogoji za zavarovanje živali 01-IŽI-01/20 in posebni pogoji
Pozanimajte se o vseh zavarovalnih pogojih in povprašajte za konkretno ponudbo pri našem svetovalcu.

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:

Naročite pogovor z zastopnikom