Zavarovanje prireditev

V primeru, da je vaša poslovna dejavnost usmerjena v prireditve in organizacijo raznih dogodkov, vam priporočamo zavarovanje prireditev, saj so ti dogodki odvisni od številnih zunanjih dejavnikov.

Zaženite konfigurator zavarovanj

O zavarovanju

Zavarovanje prireditev je namenjeno pravnim in fizičnim osebam, ki se ukvarjate z določeno poslovno dejavnostjo (s. p.), oziroma organizatorjem javnih prireditev.

Z zavarovanjem prireditev lahko zavarujete dohodek, ki ga pričakujete od prireditve. Če predvideni dohodek ne bi v celoti pokril stroškov prireditve, je predmet zavarovanja lahko tudi nepokriti del neizogibnih stroškov.

Dohodek na prireditvi se lahko ustvari s prodajo:

 • hrane in/ali pijače,
 • vstopnic,
 • udeležnine,
 • srečk in
 • druge podobne prodaje.

Podrobno

Kaj krije zavarovanje prireditev?

 • Brezplačne prireditve
  Predmet zavarovanja so neizogibni stroški, ki jih imate kot prireditelj z nabavo hrane, pijače, postavitvijo raznih naprav na prireditvenem prostoru, nastopajočimi in podobno.
 • Atmosferske padavine
  Škoda v primeru odpovedi prireditve ali nedoseganja predvidenega števila obiskovalcev zaradi atmosferskih padavin (dežja, snega, toče, sodre), ki dosežejo ali presežejo v zavarovalni pogodbi dogovorjeno višino.
 • Druge nevarnosti
  Po posebnem dogovoru zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane, če je vaša prireditev odpovedana ali ni dosegla predvidenega števila obiskovalcev zaradi drugih nevarnosti, kot so naravna višja sila, višja sila administrativne narave, požar, eksplozija, neprimerne vremenske razmere in onesposobitev prireditvenega prostora zaradi naravne višje sile.

V sklopu zavarovanja prireditev predmet zavarovanja niso:

 • dotacije in dohodki od reklam,
 • stroški, ki jih ima prireditelj/zavarovanec z izvedbo določenih ukrepov pred ali med prireditvijo, da bi zagotovil uspešnost prireditve,
 • stroški, ki jih ima prireditelj z urejanjem zemljišč, poseki drevja, gradnjo poti, napeljavo raznih vodovodov in drugih investicijskih del, ki imajo vrednost tudi po končani prireditvi.

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Sklenite zavarovanje prireditev

Povprašajte za konkretno ponudbo in preverite popuste, ki jih pridobite ob sklenitvi zavarovanja prireditev

Naročite svetovalca